xe máy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cái thằng khởm đứng cạnh xe máy ấy.

The ugly one beside the bike.

OpenSubtitles2018. v3

Xe máy nghe đây, ông ta sắp lái ngang qua rồi.

Command to Biker, he’ll be driving by.

OpenSubtitles2018. v3

Cao lớn, đi xe máy.

Big guy on a bike.

OpenSubtitles2018. v3

Những người đi xe máy tranh cãi với cảnh sát thì bị đánh.

Motorists who argue with police are beaten.

hrw.org

Cậu biết khả năng bắt xe máy bằng xe hơi ở L.A. không?

You know what the odds are of catching a motorcycle with a car in L.A.?

OpenSubtitles2018. v3

Xe cảnh sát tại sao sẽ chuyển xe máy của bạn?

Car police officer why will turn your motorbike?

QED

Tìm lại cho tối chiếc chìa khóa xe máy.

Find me my motorcycle key.

QED

Như hình bên cho thấy, xe máy của tôi được thiết kế đặc biệt.

As the accompanying picture shows, my motorcycle is custom-made just for me.

jw2019

Con bé rất thích xe máy.

She was so happy bike.

OpenSubtitles2018. v3

Khi còn nhỏ, cháu mất cái xe máy cũng vì thế.

When I was a kid, I lost a bike to that.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có phải là tên con sông mãi mãi đặt trong xe máy bạn trong.

Is me name of a river forever put in the you motor in .

QED

Bạn đang đùa với lửa nếu bạn nhất quyết chạy xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.

You’re playing with fire if you insist on riding your motorcycle without a helmet on.

tatoeba

Nhà thiết kế chính của hầu hết các xe máy Ducati trong những năm 1950 là Fabio Taglioni (1920 trừ2001).

The chief designer of most Ducati motorcycles in the 1950s was Fabio Taglioni (1920–2001).

WikiMatrix

Nhà thiết kế Xe máy:

Bike designer:

QED

Phương thức di chuyển tốt nhất khi ra vào chợ là bằng xe máy.

The main mode of transport to the hospital is by motorcycle.

WikiMatrix

Cái xe máy nhìn dễ thương đấy.

Pretty sweet scooter.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi luôn mang theo dao và xích (sên) xe máy làm vũ khí.

I carried a razor and a bike chain as weapons.

jw2019

Bánh xe máy bay rơi cách bà ấy vài phân.

Airplane wheel missed her by an inch.

OpenSubtitles2018. v3

“Bảo trì đơn giản đường nông thôn cũng quan trọng như bảo dưỡng xe máy.

“Simple maintenance of rural road is like maintaining your motorbike.

worldbank.org

Cháu lấy nó từ xe máy của Daryl.

I took it from Daryl’s motorcycle.

OpenSubtitles2018. v3

Hơn nữa, chở tôi theo sẽ thêm sức nặng cho một chiếc xe máy vốn đã khó lái.

Furthermore, having me on the back of the motor scooter would add extra weight to a scooter that was already difficult to steer.

jw2019

Cô vẫn hẹn hò anh chàng tí hon có cái xe máy đó hả?

Are you still dating that itty bitty guy with the motorcycle?

OpenSubtitles2018. v3

Và cô ấy cũng là người bị băng xe máy giở trò vài tuần trước phải không?

And she was the one who was assaulted by those bikers a few weeks ago, wasn’t she?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng anh có thể đi cùng tôi ra lấy chiếc xe máy.

But you can walk me to my scooter.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu thích xe máy chứ?

You like bikes?

OpenSubtitles2018. v3