xưởng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngay từ hồi còn nhỏ Giê-su đã làm việc trong xưởng thợ mộc.

Even as a boy he worked in a carpenter shop.

jw2019

Ít nhất mười trò chơi đã được xuất xưởng hoặc bản kỹ thuật số ra mắt cùng với Switch ở Bắc Mỹ, bao gồm cả tựa game của Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild và 1-2-Switch.

At least ten games were shipped or digitally available alongside the Switch in North America during launch day, including Nintendo’s first-party titles The Legend of Zelda: Breath of the Wild and 1-2-Switch.

WikiMatrix

Có thêm mười hai chiếc khác được chế tạo tại cùng các xưởng tàu này theo một đơn đặt hàng của Hải quân Pháp, khi lớp này được gọi là lớp Tribal hay lớp Arabe; và chúng được đặt tên: Algérien, Annamite, Arabe, Bambara, Hova, Kabyle, Marocain, Sakalave, Sénégalais, Somali, Tonkinois và Touareg.

Twelve more vessels were built by the same shipyards in Japan per an order from the French Navy, where they were designated the Tribal class (or Arabe class) named Algérien, Annamite, Arabe, Bambara, Hova, Kabyle, Marocain, Sakalave, Sénégalais, Somali, Tonkinois, and Touareg.

WikiMatrix

Nó được chuyển từ xưởng tàu đến New Port ngày 25 tháng 5 năm 1921 cho các hoạt động tại chỗ cho đến ngày 10 tháng 10, rồi viếng thăm New York trước khi đi đến Charleston, South Carolina, vào ngày 19 tháng 11 năm 1921.

She shifted from the yard to Newport on 25 May 1921 for local operations until 10 October, and then visited New York before her arrival at Charleston, South Carolina, on 19 November 1921.

WikiMatrix

Từ tháng 7 đến tháng 10, nó thực hiện một chuyến đi khứ hồi quay trở về Hoa Kỳ, khi nó được đại tu tại Xưởng hải quân New York và thực tập ngoài khơi Yorktown, Virginia.

From July–October, she made a round-trip voyage back to the U.S., during which she was overhauled at the New York Navy Yard and exercised out of Yorktown, Virginia.

WikiMatrix

Vài năm trước, một xưởng in đã bị cháy Và người ta nhận ra có một vài vấn đề liên quan đến khí độc – Đại loại là mấy thứ nó sinh ra khi sơn tường bị cháy.

A few years ago, the chapel burned down and the D.O.C. realized they had some toxic issues- – you know, asbestos, lead paint, you name it.

OpenSubtitles2018. v3

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1942, Oite hỗ trợ cho lực lượng Nhật Bản tấn công chiếm đóng Rabaul, New Britain và Lae; rồi quay trở về xưởng hải quân Sasebo để sửa chữa vào tháng 4.

From January through March 1942, Oite provided cover for Japanese forces during Operation R (the invasion of Rabaul, New Britain) and Operation SR (the invasion of Lae and Salamaua), returning to Sasebo Naval Arsenal for repairs in April.

WikiMatrix

Vào ngày 15 tháng 5 năm 1950, nó trải qua một đợt tái trang bị lớn, được cải biến thành một tàu frigate nhanh chống tàu ngầm tại Xưởng hải quân Williamstown ở Williamstown, Victoria.

On 15 May 1950, Quickmatch paid off for a major refit in which she was converted to an anti-submarine frigate at Williamstown Naval Dockyard in Victoria .

WikiMatrix

Sau khi mua lại xưởng đóng tàu của Hickson, Harland đã chọn Wolff, trợ lý của anh ta làm đối tác trong công ty.

After buying Hickson’s shipyard, Harland made his assistant Wolff a partner in the company.

WikiMatrix

Gần cuối đời, ông miêu tả tình yêu nghệ thuật của mình như sau, “Mỗi ngày tôi đến xưởng vẽ của mình với tất cả niềm vui; vào buổi tối khi bắt buộc vào ngừng vẽ vì bóng tối tôi đều mong ngày hôm sau sẽ đến…

Near the end of his life he described his love of his art: “Each day I go to my studio full of joy; in the evening when obliged to stop because of darkness I can scarcely wait for the next morning to come … if I cannot give myself to my dear painting I am miserable.”

WikiMatrix

Tiger và các tàu chiến-tuần dương còn lại đi đến Xưởng tàu Rosyth ở Scotland và sáng ngày 2 tháng 6.

Tiger and the rest of the battlecruisers reached Rosyth Dockyard in Scotland on the morning of 2 June .

WikiMatrix

Có lẽ là một phân xưởng?

Some factory, maybe?

OpenSubtitles2018. v3

Ý ông là ông chế cái này ở xưởng sao?

You’re telling me you made this in the lab?

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng 1.000 lục quân và hàng trăm nhân viên thuộc Không quân Hoàng gia Nam Tư (trong đó có một đơn vị phân xưởng cơ động với 6 xe cộ) đã trốn thoát qua Hy Lạp để đến Ai Cập.

Approximately 1,000 army and several hundred VVKJ personnel (including one mobile-workshop unit of six vehicles) escaped via Greece to Egypt.

WikiMatrix

Trong tháng 8 và tháng 9, nó được cải biến tại Xưởng hải quân Norfolk thành một tàu vận chuyển cao tốc và được xếp lại lớp với ký hiệu lườn APD-24 vào ngày 10 tháng 8.

During August and September, she was converted, at Norfolk Navy Yard, to a high speed transport and was reclassified APD-24 on 10 August 1943.

WikiMatrix

Sau khi hai con tàu tách ra, chiếc tàu khu trục quay trở về Boston, nơi nó vào xưởng tàu để sửa chữa vốn kéo dài cho đến ngày 3 tháng 6.

After the two ships separated, the destroyer returned to Boston where she entered the navy yard for restricted availability which continued until 3 June.

WikiMatrix

Sau khi hoàn thành Scandal, Kurosawa được xưởng phim Daiei tiếp cận và yêu cầu làm thêm một bộ phim khác cho họ.

After finishing Scandal, Kurosawa was approached by Daiei studios, which asked the director to make another film for them.

WikiMatrix

Thay vì vậy, công việc đầu tiên của tôi là sử dụng máy khâu trong xưởng in.

Instead, my first job was working on the stitching machine in the factory.

jw2019

Tại cuộc trưng bày, các công ty và hãng xưởng ở thành phố trình bày sự sẵn sàng trong việc phòng cháy chữa cháy.

At the exhibition, companies and firms from the city demonstrate their fire-fighting and fire-control readiness.

jw2019

Nó bị bán để tháo dỡ vào năm 1992, nhưng đã bị đắm ngoài khơi đảo Pitcairn trong khi đang được kéo đến xưởng tháo dỡ ở Ấn Độ.

She was sold for scrap in 1992, but foundered and sank off Pitcairn Island while under tow to shipbreakers in India .

WikiMatrix

Vào năm 1883 hai chiến tàu chiến lớn được đặt hàng tại những xưởng đóng tàu Anh quốc.

In 1883, two large warships were ordered from British shipyards.

WikiMatrix

Hợp đồng chế tạo North Carolina và Washington, những tên được chính thức chọn vào ngày 3 tháng 5 năm 1937, được trao cho các xưởng hải quân New York và Philadelphia tương ứng vào ngày 24 tháng 6 năm 1937.

The contracts for North Carolina and Washington—names had been officially chosen on 3 May 1937—were sent to the New York and Philadelphia yards, respectively, on 24 June 1937.

WikiMatrix

Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở Phần Lan tại nhà máy thiết kế đại học Aalto, nơi họ có một cửa hàng và xưởng chế tác được dùng chung, không gian yên tĩnh những không gian điện tử địa điểm vui chơi giải trí đều được sử dụng chung.

I’ve spent a lot of time in Finland at the design factory of Aalto University, where the they have a shared shop and shared fab lab, shared quiet spaces, electronics spaces, recreation places.

QED

Lúc trước cậu đã tới xưởng xe chỉ vì lòng hiếu kỳ.

He’d gone to the garage earlier out of mild curiosity.

Literature

Hokaze, chiếc thứ mười hai của lớp tàu này, được chế tạo tại Xưởng hải quân Maizuru, cũng là chiếc cuối cùng được chế tạo trước khi thiết kế được thay đổi thành lớp phụ Nokaze.

Hokaze, built at the Maizuru Naval Arsenal, was the twelfth ship of this class, and the final built before the change in design which can be designated the Nokaze sub-class.

WikiMatrix