12 tuổi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xin hãy chiếu tấm hình Dì Zip 105 tuổi từ Sodom, Bắc Carolina.

Now you’ve got to picture Aunt Zip at 105 years old in Sodom, North Carolina.

ted2019

Lúc tao 17 tuổi thật sự là không nên sinh mày ra.

I wasn’t myself when I had you when I was seventeen .

QED

Ứng dụng có thể phù hợp với độ tuổi này nếu các ứng dụng đó:

Apps may be suitable for this age if they :

support.google

Lúc 22 tuổi, Luther gia nhập dòng thánh Augustine ở Erfurt.

At the age of 22, Luther entered the Augustine monastery in Erfurt.

jw2019

tuổi dậy thì thì lông trên cơ thể thực sự bắt đầu mọc nhiều hơn .

Body hair really gets going during puberty .

EVBNews

giấc mơ họa sĩ nhí Picasso 7 tuổi của tôi tan biến.

My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.

ted2019

Một phụ nữ lớn tuổi chạy đến và la lên: “Xin để chúng yên!

An older woman came running and cried out: “Leave them alone, please!

jw2019

Năm đứa dưới 12 tuổi.

Five are under the age of 12.

LDS

ADN đã từng được khuếch đại từ các mẫu vật có độ tuổi tương tự.

DNA has been successfully amplified from specimens of similar age.

WikiMatrix

Diane, 22 tuổi, đã làm thế khi ở tuổi thiếu niên.

Diane, 22, reflects on doing so as a teenager.

jw2019

Người chiến thắng trong cuộc thi mùa này là Danielle Canute, 18 tuổi từ Mumbai.

The winner of the competition was 18 year-old Danielle Canute from Mumbai.

WikiMatrix

Tôi cũng thích bọn trẻ tuổi nữa.

I like them young, too.

OpenSubtitles2018. v3

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, viết blog dưới bút danh Mẹ Nấm.

Nguyen Ngoc Nhu Quynh, who is 38, blogs under the pen name Mother Mushroom ( Me Nam ) .

hrw.org

Năm 25 tuổi, bà được bầu làm quốc hội.

At 25, she was elected to parliament.

WikiMatrix

Giờ cậu ta là một thiếu niên, được 12 tuổi rồi

He is a young man now, 12 years old.

OpenSubtitles2018. v3

Người bạn của tôi tên Max đã chịu phép báp têm vào lúc tám tuổi.

My friend Max was baptized when he was eight years old.

LDS

Anh chàng bạn trai nhỏ tuổi đẹp trai của cô trốn đâu rồi?

So where’s this sexy boy toy of yours hiding?

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Philipp Lahm, đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 30.

On 18 July 2014, Lahm, at the age of 30, announced his retirement from international football.

WikiMatrix

Đại thụ Ellcrys đã hàng trăm ngàn năm tuổi.

The Ellcrys is hundreds of thousands of years old.

OpenSubtitles2018. v3

Đối với nhà tiên tri Sa-mu-ên, người này chỉ là một chàng chăn chiên trẻ tuổi.

Rather, to the prophet Samuel, he appeared to be nothing more than a young shepherd boy.

jw2019

Tuổi già làm cho tôi được tự do .

It has set me không tính tiền .

EVBNews

Đó chính là ý tưởng của trợ lý 28 tuổi, Nick U’Ren.

It was the idea of his 28-year-old assistant, Nick U’Ren.

ted2019

Anh rời khỏi gia đình khi anh 12 tuổi, để trở thành gián điệp ở Trung Quốc.

I left my parents when I was twelve to become a spy in Nước Trung Hoa

OpenSubtitles2018. v3

Tôi 17 tuổi, và họ có một buồng được lót đệm.

I’m 17 years old, and they had a padded cell .

QED

Họ thường chủ trương làm cách nào đạt đến mục tiêu đời người trung bình một trăm tuổi.

They often express the view that an average life-span of a hundred years is a goal to be worked toward.

jw2019