Adv là gì? Cách dùng adv và các adv phổ biến nhất

Khi học một ngôn ngữ bất kỳ sẽ có những kiến thức cơ bản mà bạn cần phải biết. Nghĩa là bạn phải học thuộc chúng hoặc phải hiểu được chúng. Kiến thức nền của một ngôn ngữ bao gồm các thì trong câu, các thành phần trong câu. Đối với tiếng Anh cũng vậy, hiểu được các thành phần chính của câu là một phần quan trọng. Vậy adv là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Thành phần chính trong câu

Một câu tiếng Việt cũng như tiếng Anh, hoàn toàn có thể rất đơn thuần nhưng cũng hoàn toàn có thể rất phức tạp. Với cả hai loại thì thành phần chính của câu tương đối giống nhau .

Adv là gì? Cách dùng adv và các adv phổ biến nhất

Cấu trúc ngữ pháp của một câu tiếng Anh bao gồm:

Chủ ngữ : S – là người / vật triển khai hành vi trong câu
Động từ : V – là biểu lộ hành vi của câu
Tân ngữ : O – hoàn toàn có thể có hoặc không, bộc lộ chủ thể bị tác động ảnh hưởng trong câu

Thành phần phụ trong câu

Complement – bổ ngữ là một thành phụ trong câu .
Adjectives – tính từ
Nouns – danh từ
Adverb – trạng từ

Adv là gì? Có quan trọng không?

Adv viết khá đầy đủ Adverb có nghĩa là trạng từ. Adv là những từ chỉ phương pháp hành vi trong câu xảy ra, hoàn toàn có thể là thời hạn, nơi chốn, tần suất, mức độ …
Trạng từ hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. Thậm chí là vừa đứng đầu vừa đứng cuối trong tiếng Việt. Tiếng Anh sử dụng như vậy sẽ rất phức tạp .
Adv đứng trước hoặc sau động từ để bổ nghĩa cho động từ. Nếu adv đứng trước tính từ hoặc trạng từ khác để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ đó .

Adv là gì? Cách dùng adv và các adv phổ biến nhất

Adv được dùng như thế nào?

Trạng từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ đứng trước nó. Cách dùng trạng từ khá đơn thuần. Nếu trạng từ chỉ thời hạn nên cho đứng đầu câu. Nếu trạng từ chỉ đặc thù thường đứng sau động từ .
Ví dụ :
Yesterday, My friends and I went to Ha Long Park. Hôm qua, tôi và bạn tôi đi khu vui chơi giải trí công viên Hạ Long .
Adv : yesterday
I live in countryside. Tôi sống ở nông thôn
Adv : In countryside
Peter run quickly. Peter chạy rất nhanh .
Adv : quickly

Adv là gì? Cách dùng adv và các adv phổ biến nhất

Hầu hết những dạng trạng từ – Adverb là tính từ ( Adjective ) + ( – ly )
Ví dụ : Careful – carefully, slow – slowly

Các adv phổ biến nhất trong tiếng Anh

Ngoài những trạng từ theo cấu trúc trên còn có những trạng từ đặc biệt quan trọng, không theo cấu trúc nhưng vẫn phổ cập. Có thể kể đến như :
1. Trạng từ chỉ thời hạn, khoảnh khắc

– Suddenly: một cách bất ngờ, bất thình lình

– Now : ngay giờ đây
– Yesterday : trong ngày hôm qua
– Last / Next week : tuần trước, tuần sau
– Soon : sớm
– Later : muộn
– First : tiên phong
– Then : sau đó
– Next : tiếp
– Recently : gần đây, mới gần đây
– Just : vừa mới
– Yet : còn, hãy còn, còn nữa ( VD : we have ten minutes yet >> tất cả chúng ta còn 10 phút nữa )
– Already : đã, rồi
– At last : sau cuối
2 – Trạng từ chỉ số lượng : Much, Very, Too, Rather, A lot, A little, A bit
3 – Trạng từ chỉ nơi chốn : Here, There, Everywhere, Left, Right, Straight on
4 – Trạng từ chỉ trạng thái ước đạt về thời hạn
– Always : luôn luôn
– Almost : hầu hết
– Usually : thường thì
– Often : đôi lúc
– Sometimes : đôi khi
– Occasionally : hiếm khi
– Never : không khi nào
– Almost always : phần nhiều luôn luôn ( VD : We almost always go to cinema after finish work >> > Chúng tôi phần đông luôn luôn đi xme phim sau khi làm xong việc )

– Almost never: hầu như không bao giờ

– Trạng từ của Frequency ( tiếp tục ) : Frequently, Always, Almost always >> > Trường hợp này thường dùng trong văn viết để tránh câu văn bị lủng củng .

Trên đây là thông tin về adv là gì. Mong rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức để học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Xem thêm : thị xã tiếng anh là gì ?