Bên giao thầu tiếng anh là gì

Tôi mới tìm được 1 cuốn thuật ngữ tiếng anh trong đấu thầu trên website của Hội đập lớn việt nam, bản thân tôi ít sử dụng, chỉ xem qua cho biết thôi, cho nên vì thế gửi lên đây để nhiều người tìm hiểu thêm chắc nó sẽ có ích hơn là để nằm in trong máy của mình .Bạn đang xem : Bên giao thầu tiếng anh là gì

Một số thuật ngữ về Đấu thầu.Open Tendering : Đấu thầu công khai.Contractor”s Entitlement to Suspend Work for Employer”s Default: quyền nhà thầu được tạm ngưng cụng việc (do vi phạm của chủ đầu tư).Conditions of contract for works of civil engineering construction: Điều kiện hợp đồng cho các công trình xây dựng.Access, Contractor to Satisfy Himself: mức tiếp cận đầy đủ của nhà thầu với công trường.Access to Works, Engineer: tiếp cận công trình của kỹ sư.Care of Works :Trông coi công trình.Cash Flow Estimate to be Submitted

*

ự toán chi tiêu tiền mặt cần phải đệ trình.Certification of Completion of Sections or Parts : Giấy chứng nhận nghiệm thu một phần (bộ phận) của công trình.Cessation of Employer”s Liability: Kết thúc trách nhiệm của chủ công trình.Clearance of Site on Completion: Dọn dẹp công trình sau khi hoàn thành.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Bán Tranh Phong Cảnh Hà Nội Đẹp Nao Nức Lòng Người

Commencement of Works: bắt đầu (thi công)công trình.Contractor”s Equipment, Employer Not Liable for Damage: Thiết bị của Nhà thầu, Bên thuê thầu không chịu trách nhiệm về thiệt hại.Contractor”s Equipment, Temporary Works and Materials Exclusive Use for the Works: thiết bị của nhà thầu, công trình tạm thời và vật liệu sử dụng vào công trình.Contractor”s Failure to Carry out Instructions: nhà thầu không thực hiện được chỉ thị về hoàn thành các công việc còn lại.Covering up Work, Examination Before: kiểm tra Công trình trước khi che khuất chúng.Damage to Works, Special Risks: thiệt hại cho công trình do rủi ro đặc biệt gây ra.Default of Employer: chủ đầu tư vi phạm hợp đồng.Employer not Liable for Damage to Contractor”s Equipment etc. chủ đầu tư khụng chịu trách nhiệm đối với thiệt hại về thiết bị của nhà thầu.Employer”s Responsibilities :Trách nhiệm của chủ công trinh (hoặc chủ đầu tư…)Employer”s Risks:Những rủi ro của chủ đầu tư (chủ công trình…)Extension of Time, due to Employer”s Failure to give Possession of Site : gia hạn thời gian trao quyền sở hữu mặt bằng do chủ công trình( chủ đầu tư)gây chậm trễ.

Xem thêm : Cách Không Cho Người Khác Xem Ảnh Trên Facebook, Cách Để Đặt Ảnh Về Chế Độ Riêng Tư Trên Facebook

Rất mong nhận được sự thảo luận của các bạn để Box Tiếng anh chuyên ngành của chúng ta ngày càng sôi động hơn.

Chuyên mục : Công Nghệ