cá thu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con cá thu 7 đồng của tôi.

The 7 Sesterces Mackerel!

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một mảnh cá thu ướp muối đông cứng mà mẹ đã cất giữ ở đó.

It was a part of a salt codfish, frozen solidly, that she had been keeping there .

Literature

Bị vướng vô đàn cá thu cách đây 3 dặm.

We got into some mackerel about three miles out.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể thấy tổng lượng cá thu được trên toàn thế giới đã giảm 18% kể từ năm 1980.

But you can see about an 18percent decline in the amount of fish we’ve gotten in our world catch since 1980.

ted2019

Cá thu Nhật Bản là một hải sản quan trọng ở Đông Á.

Japanese Spanish mackerel is an important species for fisheries in east Asia.

WikiMatrix

Nó đôi khi bị nhầm lẫn với cá thu Nhật Bản, “S. niphonius “.

It is sometimes confused with Japanese Spanish mackerel, S. niphonius.

WikiMatrix

Thưc đơn hôm nay là: khoai sọ tẩm gia vị, cá thu nướng, và canh đậu hầm.

Today’s menu is seasoned taro, grilled mackerel, and bean paste stew.

QED

Bởi hắn đã từng gửi tôi những tròng mắt cá thu chết.

‘Cause he gave me the dead mackerel eyes.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng 80% cá thu ở Hàn Quốc được đánh bắt ở Busan.

Around 80% of all mackerel in Korea are caught in Busan.

WikiMatrix

Và chúng tôi sẽ xúc tiến chương trình 7 đồng một con cá thu với chất lượng cao cấp.

The projectile used is a 7 Sesterces Mackerel, of the highest quality.

OpenSubtitles2018. v3

Còn cá thu?

Mackerel?

OpenSubtitles2018. v3

* Tránh ăn cá mập, cá lưỡi kiếm, cá thu vạch, đầu vuông ( cá đổng quéo, cá nàng đào ) .

* Avoid shark, swordfish, king mackerel, tilefish .

EVBNews

Bản kê khai thu nhập nhân liệt kê thu nhập nhân và chi phí.

A personal income statement lists personal income and expenses.

WikiMatrix

Cá hồi, cá thu, trích, cá hồi vùng Ngũ đại hồ, cá mòi, cá cơm, và cá ngừ là những lựa chọn hàng đầu .

Top choices are salmon, mackerel, herring, lake trout, sardines, anchovies, and tuna .

EVBNews

Gần đây chúng ta được biết công việc đánh cá thu hoạch nhiều kết quả tốt đẹp thế nào tại các nước thuộc Đông Âu.

We have also recently learned how successful the fishing has been in Eastern Europe.

jw2019

Bốn loài cá thu cùng với ba loài cá thu trong chi Rastrelliger bao gồm các bộ Scombrini được gọi chung là “cá thu thực sự”.

The three species of Rastrelliger together with the four species of Scomber comprise the tribe Scombrini, known as the “true mackerels“.

WikiMatrix

Bố nói không ai có thể hơn nổi mẹ trong việc làm bánh và không có gì ngon hơn bánh mì chấm nước xốt cá thu.

Nobody, he said, could beat Ma at making good bread, and nothing was better on bread than codfish gravy.

Literature

Các loại cá – nhất là cá béo chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ, cá thu, và mòi – đều là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào .

Fish – especially fatty fish like salmon, tuna, mackerel, and sardines – are a good source of vitamin D.

EVBNews

Ít loài nào thu hút sự chú ý của chúng ta như cá hề.

FEW fish grab our attention the way the clown fish does.

jw2019

nhám thu ăn những loài cá biển phóng nhanh, như cá ngừ chẳng hạn; trong những quãng phóng ngắn, vận tốc của nhám thu có thể đạt tới 100 kilômét giờ!

The mako, which feeds on fast pelagic fish, such as tuna, can speed through the water at 60 miles per hour [100 kph] for short bursts!

jw2019

nhám thu, nhám hồi và cá mập trắng thuộc họ Lamnidae, có hệ tuần hoàn khác hẳn hệ tuần hoàn của đa số cá mập khác.

The circulatory system of the Lamnidae family of sharks, which includes the mako, the porbeagle, and the white, is dramatically different from that of most other sharks.

jw2019

(Ngày 7 tháng 7 năm 2006 thuế thu nhập nhân thậm chí còn giảm nữa xuống mức 5% cho thu nhập nhân dưới hình thức các cổ phần và 10% cho thu nhập nhân khác.)

On 7 July 2006, the personal income tax was reduced even further to a flat rate of 5% for personal income in the form of dividends and 10% for other personal income.

WikiMatrix

Một trong những điều mà chúng tôi đã làm là bắt đầu đa dạng hoá các loài mà chúng tôi phục vụ — con bọ bạc nhỏ, cá cơm, cá thu, mồi rất là phổ biến.

One of the other things we did was begin to diversify the species that we served — small silverfish, anchovies, mackerel, sardines were uncommon.

QED

Đạo diễn bởi John Musker và Ron Clements, những người đã cùng đạo diễn phim The Great Mouse Detective, Nàng tiên cá thu về 84 triệu USD phòng vé ở Bắc Mỹ, một kỷ lục của hãng.

Directed by John Musker and Ron Clements, who’d been co-directors on The Great Mouse Detective, The Little Mermaid earned $84 million at the North American box office, a record for the studio.

WikiMatrix