Chủ tịch nước Việt Nam trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tháng 9 năm 1969 được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam.

In September 1969, he was elected Vice President of Vietnam.

WikiMatrix

2018 – Trần Đại Quang, chủ tịch nước Việt Nam ^ “The 21st Century and the 3rd Millennium When Did They Begin?”.

January 1, 1901 “The 21st Century and the 3rd Millennium When Did They Begin?”.

WikiMatrix

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ tới thăm Nhật Bản từ ngày 29 tháng Năm đến ngày mồng 2 tháng Sáu.

Vietnam’s President Tran Dai Quang will visit Japan from May 29 to June 2, 2018.

hrw.org

Hôm nay, Tổng thống Barack Obama tiếp một vị khách bất thường tại Nhà Trắng: Chủ tịch nước Việt Nam, Trương Tấn Sang.

President Barack Obama is hosting an uncommon visitor at the White House today: the president of Vietnam, Truong Tan Sang.

hrw.org

Chủ tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh và Trần Đức Lương đã lần lượt đến thăm Mông Cổ vào các năm 1955 và 2004.

Vietnamese Presidents Ho Chi Minh and Trần Đức Lương visited Mongolia in 1955 and 2004 respectively.

WikiMatrix

Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết từng đến thăm Washington vào tháng Sáu năm 2007, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng Sáu năm 2008.

Vietnam’s previous president Nguyen Minh Triet visited Washington in June 2007, and Prime Minister Nguyen Tan Dung visited in June 2008.

hrw.org

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã tới Caracas vào ngày 18 tháng 11 năm 2008 trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của tổng thống Hugo Chávez.

Vietnamese President Nguyễn Minh Triết arrived in Caracas on 18 November 2008 for a two-day official visit on an invitation from Chávez.

WikiMatrix

Ngày 14 tháng 7 năm 2009 Kim Yong-nam đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết bên lề hội nghị lần thứ 15 của Phong trào không liên kết tại Ai Cập.

On July 14, 2009, Kim met Vietnamese president Nguyen Minh Triet on the sidelines of the 15th Non-Aligned Movement Summit in Egypt.

WikiMatrix

2016 – Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sử dụng hệ thống Hội nghị Video để tổ chức cuộc gặp gỡ với tất cả những người Việt Nam đang sống tại Mozambique. ^ Awards

2016 – Received President of Socialist Republic of Vietnam, Trương Tấn Sang, using Video Conference system to make a meeting with all the Vietnamese who live in Mozambique.

WikiMatrix

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nước Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Bảy và Obama sẽ tiếp ông Sang tại Tòa Bạch ốc vào thứ Năm, ngày 25 tháng Bảy, 2013.

Sang will be in the United States from July 24 to 26 and Obama will host him at the White House on Thursday, July 25, 2013.

hrw.org

Đây là cuộc họp APEC đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và chủ nhà, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski từ khi họ nhậm chức lần lượt vào các ngày 2 tháng 4 năm 2016, 30 tháng 6 năm 2016 và ngày 28 tháng 7 năm 2016.

This was the first APEC meeting for Vietnamese President Trần Đại Quang, Philippine President Rodrigo Duterte and the host, Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski since their inaugurations on 2 April 2016, 30 June 2016 and 28 July 2016, respectively.

WikiMatrix

Về vấn đề này, xin lưu ý rằng tân Chủ tịch nước của Việt Nam, Tướng Trần Đại Quang, nguyên là người đứng đầu Bộ Công an đầy tai tiếng.

It is noteworthy in this regard that Vietnam’s new president, General Tran Dai Quang, is the former head of the country’s notorious Ministry of Public Security.

hrw.org

Tháng 3 năm 2009, tháng 4 năm 2010 và tháng 3 năm 2011) Vào tháng 12 năm 2007, Chủ tịch nước Việt Nam đã trao tặng cho chủ tịch sáng lập của PMH là Lawrence S. Ting Huân chương Hữu nghị Việt Nam để tưởng nhớ những đóng góp của ông; Điều này đánh dấu lần đầu tiên Huân chương Hữu nghị Việt Nam được trao cho một doanh nhân nước ngoài.

March 2009, April 2010 and March 2011) In December 2007, Vietnamese State President awarded Lawrence S. Ting, the founding chairman of PMH, posthumously the Friendship Medal of Vietnam in memory of his contributions; this marked the first time the Friendship Medal of Vietnam was given to a foreign businessman.

WikiMatrix

Năm 2011: Tim được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

2011: Medal of Labor Order – awarded to Tim by the President of the Socialist Republic of Vietnam himself.

WikiMatrix

Theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số 34 ngày 25 tháng 4 năm 1946, Điều thứ 10: “Tình báo cục” có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình, và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh.

By decree of the President of the Government of the Democratic Republic of Vietnam No. 34 April 25, 1946, Article 10: “Intelligence Division is responsible for scouting the enemy situation, the situation of Vietnam’s army, and collecting information useful for acts of war”.

WikiMatrix

Từ tháng 9 năm 1955, ông là Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và từ năm 1976 là Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng cho đến khi về hưu năm 1987.

From September 1955 he was the Prime Minister of the Democratic Republic of Vietnam and since 1976 has been the Prime Minister of Vietnam, the Vice President of the National Defense Council until his retirement in 1987.

WikiMatrix

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã cùng ông Sương và hơn một triệu người dân sống tại lưu vực tham dự lễ khánh thành dự án quan trọng này.

Suong was joined by more than a million local residents as well as the State President of Vietnam Truong Tan Sang, and Ho Chi Minh City Mayor Le Hoang Quan, in commemorating this milestone.

worldbank.org

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

The president of the jury is the Governor of the Bank of Spain.

WikiMatrix

Việt Nam, ngày 07/06 – Các chuyên gia về đô thị, các Chủ tịch thành phố và các quan chức chính phủ cao cấp từ các nước Việt Nam, Inđônêxia, Philipin và Lào nhóm họp ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Thành phố Sinh thái của Ngân hàng thế giới tại nước mình.

JUNE 7 – Vietnam – Urban specialists, city mayors and senior government officials from Vietnam, Indonesia, the Philippines and Laos gather in Ho Chi Minh City today to move forward on putting the World Bank’s new Eco2 Cities program into action in their countries.

worldbank.org

Việt Nam, ngày 07/06 – Các chuyên gia về đô thị, các Chủ tịch thành phố và các quan chức chính phủ cao cấp từ các nước Việt Nam, Inđônêxia, Philipin và Lào nhóm họp ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Thành phố Sinh thái của Ngân hàng thế giới tại nước mình.

June 7 – Vietnam – Urban specialists, city mayors and senior government officials from Vietnam, Indonesia, the Philippines and Laos gather in Ho Chi Minh City today to move forward on putting the World Bank’s new Eco2 Cities program into action in their countries.

worldbank.org

Căng thẳng tăng cao đầu năm nay khi Việt Nam bổ nhiệm một ” chủ tịch ” với một cơ quan nhà nước để giám sát quần đảo đang tranh chấp này .

Tension mounted earlier this year when Vietnam named a ” president ” for a government body overseeing the disputed archipelago .

EVBNews

“Chúng tôi rất mong muốn cùng hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu với Việt Nam trong nghiên cứu chung này với mục đích phát huy tiềm năng của Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một nước có thu nhập cao trong các thập kỷ tới,” Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nói.

“We look forward to working closely with Vietnam on this joint report and sharing our global experience to help it realize its potential of becoming a high-income country in the decades ahead,” said World Bank Group President Jim Yong Kim.

worldbank.org

Trong chuyến thăm này, bà Cox đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, và các đối tác khác để thảo luận những thách thức và cơ hội phát triển của Việt Nam.

During the trip, Cox met Prime Minister Nguyen Tan Dung, Vice President of the National Assembly, Nguyen Thi Kim Ngan, Governor of the State Bank of Vietnam, Nguyen Van Binh, Minister of Planning and Investment, Bui Quang Vinh, Minister of Finance Vuong Dinh Hue, and others to discuss Vietnam’s development challenges and opportunities.

worldbank.org

Năm Canh Dần 2010, nước ta tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh .

The year of tiger in 2010, Vietnam celebrated the 80th anniversary of the establishment of the Communist Party of Vietnam, the 35th anniversary of Southern Liberation Day and National Unification, the 120th birth anniversary of the late President Ho Chi Minh, the 65th anniversary of the August Revolution and National Day .

EVBNews

Ngày nay, ở Việt Nam không có một lãnh đạo tối cao, và quyền lực được chia sẻ bởi Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cùng với các cơ quan như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Trung ương đảng.

Nowadays, in Vietnam there is not one paramount leader, and power is shared by the party General Secretary, President and the Prime Minister along with collegial bodies such as the Politburo, Secretariat and the Central Committee.

WikiMatrix