con chó trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ơi, ai đó lấy cho con chó cái này cái lốp cho nó chạy vòng bên trong đi.

Man, somebody get this bitch a hamster wheel.

OpenSubtitles2018. v3

Những sinh vật duy nhất tìm thấy trên con tàu là một con chó và một con mèo.

The only living things found on the ship were a dog and a cat.

WikiMatrix

Với Dante (tên con chó) tôi có thể đi nhanh hơn và an toàn hơn.

With Dante —that’s my dog’s name— I can walk faster and safer.

jw2019

Nó thích con chó đó

He loves that dog.

OpenSubtitles2018. v3

Sẵn dịp anh gặp một gia đình có 101 con chó đốm!

You come from a family of 1 01, too.

OpenSubtitles2018. v3

Để tiêm một mũi cho con chó?

For shots for a dog?

OpenSubtitles2018. v3

Africanis cũng là một cái tên chung cho tất cả những con chó hoang ở Nam Phi.

Africanis is also an umbrella name for all the aboriginal dogs in Southern Africa.

WikiMatrix

Doggy Don (Don) là một con chó màu đỏ nhạt, người thường khó chịu bởi những con chuột.

Doggy Don (Don) is a dog, who is usually annoyed by the mice.

WikiMatrix

Đó chính là cách hóa kiếp cho 1 con chó

That’s how you send a dog to the afterlife!

OpenSubtitles2018. v3

Lực lượng hiến binh cũng giống như con chó giữ nhà cho quốc gia.

The gendarmerie is like a sheepdog for the country.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ 10 con chó nhỏ có thể vật ngã 1 con chó lớn.

Be thinking 1O small dudes can take down one big one.

OpenSubtitles2018. v3

Thế con chó của ông ta?

And that dog of his?

OpenSubtitles2018. v3

Người chứ không phải con chó đã chết của mày?

Someone other than your dead dog?

OpenSubtitles2018. v3

Bà giống hệt cái của quý của con chó ấy.

You look like the wrong end of a dog.

OpenSubtitles2018. v3

Ông giữ mấy con chó ở đâu?

Where do you keep the dogs?

OpenSubtitles2018. v3

Mang mấy con chó lại đây!

Bring the dogs!

OpenSubtitles2018. v3

“Con đừng đến gần con chó đó, hiểu không?

“Don’t you go near that dog, you understand?

Literature

Cháu đã từng bước qua một con chó ba đầu bao giờ chưa?

How often do you come across a three-headed dog?

OpenSubtitles2018. v3

Anh bệnh như một con chó.

I’ve been sick as a dog.

OpenSubtitles2018. v3

Những người đàn ông cũng ăn não và gan của những con chó.

The men also ate the dog’s brains and livers.

WikiMatrix

Con đầu độc 1 con chuột cống, Con đầu độc 1 con chó dữ!

You poison a rat, you poison a rabid dog!

OpenSubtitles2018. v3

Mấy con chó không bình thường!

Those puppies, they aren’t normal!

OpenSubtitles2018. v3

Con chó cái ngu ngốc kia.

You stupid bitch.

OpenSubtitles2018. v3

Sau tất cả, thì mỗi con chó đều có ngày của nó.

After all, every dog has his day.

OpenSubtitles2018. v3

Mày y chang con chó cái

You look like a bitch.

OpenSubtitles2018. v3