sò trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giá của một bộ quân cờ bằng vỏ và đá phiến rơi vào khoảng $200 tới trên $5.000 đô la Mỹ tuỳ theo loại quân cờ, loại quân cờ dày hơn có giá lớn hơn tăng dần trong mỗi loại, đặt biệt là trong loại Yuki.

The price for a set of shell and slate stones ranges from US$200 to over $5,000 according to grade, thicker stones by large costing progressively more within each grade, especially within the Yuki grade.

WikiMatrix

Vì vỏ là minh chứng và huy hiệu cho quãng đường bạn đã đi, mỗi mũi tên chỉ lối bạn thấy dọc đường đều hướng về một vỏ dưới đất.

Because the scallop shell has been the icon and badge of your walk, and every arrow that you have seen along that way has been pointing underneath a scallop shell.

ted2019

Một di vật đáng kính của người Wampanoag, một cái đai còn gọi là dây đai vỏ , bị mất trong chiến tranh của vua Philip.

A revered object of the Wampanoag people, a belt known as the wampum belt was lost during King Philip’s War.

WikiMatrix

Những dòng sông sẽ mang chất này đổ về biển, nơi nó sẽ kết tủa dưới dạng vỏ .

Rivers carry this to the sea, where it precipitates out as seashells.

Literature

Và các cạnh hình điệp đó hoạt động với dòng chảy theo cách làm giảm lực cản đến 32 phần trăm.

And those scalloped edges play with flow in such a way that is reduces drag by 32 percent.

ted2019

Tôi ở chung nhà trẻ với các phôi và các sinh vật con, từ , cua đến nhím biển và hải quỳ.

I shared my nursery with other embryos and juveniles, from clams and crabs to sea urchins and anemones .

QED

Về đêm, các kiến trúc hình vỏ theo kiểu Gô-tích lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn của nhà hát.

At night the Gothic shells sparkle at their best under the lights of the opera house.

jw2019

Thu thập các vật phẩm là một khía cạnh quan trọng của Animal Crossing: người chơi có thể khám phá ngôi làng và thu thập các vật thể, bao gồm trái cây từ cây trồng, vỏ và các vật phẩm bị loại bỏ.

Collecting items is a major facet of Animal Crossing: the player can explore the village and gather objects, including fruit from trees, seashells, and discarded items.

WikiMatrix

Các nghiên cứu khảo cổ đã chỉ ra rằng con người đã sử dụng ốc như một mặt hàng thực phẩm hàng trăm ngàn năm.

Archaeological finds have shown that humans have been making use of shellfish as a food item for hundreds of thousands of years.

WikiMatrix

Những vòng cổ tuyệt đẹp làm bằng trông như những thứ bạn thấy ở một hội chợ bán đồ nghệ thuật và thủ công, cũng vậy, phấn má màu đất được tìm thấy từ khoảng 100.000 năm trước

Beautiful shell necklaces that look like something you’d see at an arts and crafts fair, as well as ochre body paint, have been found from around 100,000 years ago.

ted2019

Về cơ bản, New York được xây dựng trên lưng của những người bắt , và những con phố này được xây dựng trên những vỏ hàu.

Basically, New York was built on the backs of oystermen, and our streets were literally built over oyster shells.

ted2019

biển quahog thường sống hơn 100 năm, thậm chí có con sống hơn 400 năm.

The burrowing clam ( ocean quahog ) often lives beyond 100 years and has even been reported to live more than 400 years .

jw2019

Băng đảng đối thủ thủ tiêu trùm đối phương?

Rival drug gang taking out the mastermind?

OpenSubtitles2018. v3

Cua tôm, , hàu, nghêu, cá rô phi, cá hồi chấm hồng — là những loài phổ biến.

Shellfish, mussels, oysters, clams, tilapia, char — these were the common species.

QED

Hãy để ý đến độ sâu lạnh lẽo của Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, nơi cá mập Greenland có thể sống đến hơn 400 năm, và biển quahog Bắc Cực có thể sống đến 500 năm.

Consider the cold depths of the Atlantic and Arctic Seas, where Greenland sharks can live to over 400 years, and the Arctic clam known as the quahog can live up to 500.

ted2019

Bạn còn thấy cả vỏ — được khám phả bởi đội nghiên cứu ngay tại Oxford này đây– được dịch chuyển 125 dặm trong nội địa từ Địa Trung Hải ở Algeria.

You also see seashells — as discovered by a team here in Oxford — moving 125 miles inland from the Mediterranean in Algeria.

ted2019

Vấn đề với trai là vậy.

That’s the thing with clams.

OpenSubtitles2018. v3

Không giống như các máy trước đây của dòng DS, Nintendo 2DS sử dụng thiết kế giống như đá phiến thay vì vỏ .

Unlike previous machines of the DS family, the Nintendo 2DS uses a slate-like design instead of a clamshell one.

WikiMatrix

biển bắt từ vườn của thần Poseidon?

Oysters plucked from Poseidon’s garden?

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ: “Thôi đừng trùm quá.

Say, ‘Don’t be such a prick‘ vs.

WikiMatrix

Ít ra đây còn có mụn, đồ không lông.

At least I got zits, nopubes girl.

OpenSubtitles2018. v3

Vì sức hấp dẫn của màu sắc vỏ ốc, vỏ các loài trong chi là mục tiêu của áp lực thu gom nặng – một vấn đề nghiêm trọng vì một số giống rất khan hiếm, và một số được cho là đã tuyệt chủng trong thế kỷ 20.

Because of their visual appeal, the shells have been the target of heavy collection pressure — a serious issue since some varieties are very scarce, and some are believed to have become extinct within the 20th century.

WikiMatrix

Một chiếc hộp hình vỏ làm bằng vàng đã được một đội khảo cổ học Ai Cập tìm thấy vào năm 1950.

A shell shaped container made of gold was found by an Egyptian Antiquities Service excavation team in 1950.

WikiMatrix

Một nguyên tố quan trọng trong việc hình thành khung xương của các động vật biển là canxi, nhưng canxi cacbonat trở nên dễ hòa tan hơn theo áp suất, vì vậy vỏ bằng cacbonat và khung xương hòa tan bên dưới độ sâu bù cacbonat.

An important element for the skeletons of marine animals is calcium, but calcium carbonate becomes more soluble with pressure, so carbonate shells and skeletons dissolve below the carbonate compensation depth.

WikiMatrix

Khi còn nhỏ, tôi có hàng loạt bộ sưu tập que, đá, sỏi và vỏ .

When I was a child, I had multiple collections of sticks and stones and pebbles and shells.

ted2019