của tôi in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Là vụ đầu của tôi ở cục đấy.

It was my first case at the bureau.

OpenSubtitles2018. v3

Cộng sự của tôi và tôi… đang muốn những người vô gia cư được sống tốt hơn

My partner and i are trying to transition some of the homeless vets out here into affordable housing.

OpenSubtitles2018. v3

” Ha, ha, cậu bé của tôi, bạn làm những gì làm cho điều đó? ”

Ha, ha, my boy, what do you make of that? “

QED

* Giờ của tôi chưa đến”.

* My hour has not yet come.”

jw2019

“Tôi biết,” bà nói, “nhưng một trong hai đứa luôn ở trong tầm gọi của tôi.

“””I know,”” she said, “”But one of you’s always in callin distance.”

Literature

Nhưng các đồng nghiệp của tôi không biết.

But my colleagues didn’t know.

QED

Đó là nền tảng của tôi, phải không?

It’s my cornerstone, isn’t it?

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1977, vợ yêu dấu và bạn trung thành của tôi qua đời.

In 1977 my beloved wife and faithful companion passed away .

jw2019

Tinh thần của tôi rất sẵn sàng nhưng buồn thay, thể xác của tôi yếu đuối.

My spirit was willing, but sadly my flesh was weak.

LDS

cũng là khách hàng đầu tiên của tôi

My very first client

opensubtitles2

Công việc của tôi hiện nay

My Work Today

jw2019

Tôi chỉ không muốn họ đánh giá con người của tôi nhất là không phải vợ tôi.

especially not to my wife.

OpenSubtitles2018. v3

Cô gái bắt đầu rên rỉ Cái ghế của tôi kêu cút kít

The girl started moaning My chair squeaked in shock.

OpenSubtitles2018. v3

Người nào trong lớp học của tôi sẽ được hưởng lợi từ một cơ hội giảng dạy?

Who in my class would benefit from an opportunity to teach?

LDS

Bằng cách này, làm thế nào đến của tôi cuối cùng tên và samchon của là khác nhau?.

All wait so long period of time .

QED

giấc mơ họa sĩ nhí Picasso 7 tuổi của tôi tan biến.

My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.

ted2019

” Cậu ta có thể cởi áo ngực của tôi với ít động tác nhất “.

” He was able to unhook my bra with minimal supervision. “

OpenSubtitles2018. v3

Hơi thở của tôi gấp gáp và âm hộ của tôi đã ướt mềm.

My breath was short and my pussy was wet.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu các vị tới đây để lấy lâu đài của tôi, thưa Bá tước ngài đến muộn quá.

If your visit is to claim my castle, Baron… you’re too late.

OpenSubtitles2018. v3

Điều Đó Xây Đắp Chứng Ngôn của Tôi

It Builds My Testimony

LDS

Đứa cháu ngoại trai của tôi là Joseph mắc bệnh tự kỷ .

My grandson Joseph has autism.

LDS

PETER Sau đó, có ít bạn wit của tôi!

PETER Then have at you with my wit!

QED

Tôi thấy rằng Ho- jin của tôi vẫn còn ngủ.

I see that my Ho- jin is still sleeping.

QED

Hắn lừa để lấy hộ chiếu của tôi rồi.

It was a scam to get my passport.

OpenSubtitles2018. v3

Nó không phải là ký ức ưa thích của tôi.

That’s not my favorite memory.

OpenSubtitles2018. v3