đánh răng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta đứng trong một phòng tắm ồ ạt ánh sáng nhìn vào gương và đánh răng.

We stand in a massively lit bathroom, looking into the mirror cleaning our teeth.

ted2019

Như là sách, bàn chải đánh răng, vân vân.

Like books, clothes, toothbrush, etc.

ted2019

Tôi cần phải đi đánh răng.

I need to brush my teeth.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đã lấy bàn chải đánh răng của anh để ngoáy tai…

He put earwax on my toothbrush!

OpenSubtitles2018. v3

MFP được biết đến như là một thành phần trong một số loại kem đánh răng.

MFP is best known as an ingredient in some toothpastes.

WikiMatrix

Đừng quên đánh răng đấy, con yêu.

Don’t forget to brush your teeth, sweetie.

OpenSubtitles2018. v3

Này Mike. sáng nay anh có đánh răng không?

Say, Mike, did you brush your teeth this morning?

OpenSubtitles2018. v3

Kem đánh răng và xà phòng có trong nhà tắm rồi.

There should be soap and toothpaste, everything you need in the bathroom.

OpenSubtitles2018. v3

Kho của tôi tối đa là 300 $ và tôi có đủ kem đánh răng cần thiết rồi.

My commissary maxes out at $ 300 and I got all the toothpaste I need.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ghét đánh răng và nó sẽ đánh răng cho anh trong 30 giây.

You hate brushing your teeth and that brushes them in 30 seconds.

OpenSubtitles2018. v3

Từ cái bàn chải đánh răng cũ của cậu trong lần gặp 10 năm trước đấy.

From your old toothbrush from that encounter 10 years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Phần lớn kem đánh răng được bán ở Hoa Kỳ có từ 1.000 đến 1.100 phần mỗi triệu florua.

Much of the toothpaste sold in the United States has 1,000 to 1,100 parts per million fluoride.

WikiMatrix

Bột đánh răng dùng cho bàn chải đánh răng được sử dụng chung vào thế kỷ 19 ở Anh.

Tooth powders for use with toothbrushes came into general use in the 19th century in Britain.

WikiMatrix

Tôi không thể đánh răng.

I couldn’t brush my teeth.

OpenSubtitles2018. v3

Kem đánh răng kìa!

Toothpaste!

OpenSubtitles2018. v3

Đánh răng đi.

Go and brush your teeth.

OpenSubtitles2018. v3

Kem đánh răng chứa chất tẩy Natri sun phát gốc Lauryl.

Toothpaste contains the detergent Sodium Lauryl Sulphate, also known as SLS, …… which creates foam while brushing .

QED

Được rồi, con đánh răng đi nào.

Come on, go brush your teeth.

OpenSubtitles2018. v3

Khi tớ 10 tuổi, tớ không đánh răng, trong vòng một năm trời.

When I was 10, I didn’t brush my teeth for a whole year.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang sấy đầu mình và đánh răng cùng một lúc

I am stimulating my hair follicles and brushing my teeth at the same time.

OpenSubtitles2018. v3

Spock như bàn chải đánh răng vậy.

Spock’s like a toothbrush.

OpenSubtitles2018. v3

Quảng cáo gần đây nhất là bột đánh răng Hiệu Con Khỉ.

Our latest was Monkey Brand toothpowder .

QED

Bàn chải đánh răng…. và xà phòng.

We got a toothbrush… and soap.

OpenSubtitles2018. v3

Để em vào đánh răng 1 chút.

Let me get my toothbrush.

OpenSubtitles2018. v3

Kiểm tra xem họ có kem đánh răng cho trẻ con không

Check if they have kids’toothpaste.

OpenSubtitles2018. v3