đau đầu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vì quá căng thẳng, các bạn có thể đau dạ dày và đau đầu.

Because of intense stress, they may suffer from stomach ailments and headaches.

jw2019

Những thứ như tình yêu thực sự cho những người đau đầu.

Things like love really give people headaches.

QED

Đau đầu, nhạy cảm với ánh sáng

Headaches, sensitivity to light

opensubtitles2

Điều cuối cùng em cần là đau đầu đấy.

The last thing you need is headaches.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng cũng gây khó chịu cho con người và có thể gây đau đầu và buồn nôn.

They are also unpleasant for humans and can cause headaches and nausea.

WikiMatrix

Chỉ là đau đầu một tí.

Just a headache.

OpenSubtitles2018. v3

Thỉnh thoảng chúng ta đều đau đầu

We all do sometimes …

OpenSubtitles2018. v3

Do đau đầu.

Blamed a headache.

OpenSubtitles2018. v3

Đau đầu quá!

Ow, my head .

QED

Hơi đau đầu thôi.

A bit of a headache.

OpenSubtitles2018. v3

Đau đầu buồn nôn

Nauseating Headache

KDE40. 1

Tự làm mình đau đầu, chân thì ngày một tệ hơn.

Inducing migraines, worsening leg pains.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang đau đầu quá đây.

My head’s killing me.

OpenSubtitles2018. v3

Em đang bị đau đầu ghê gớm!

I have a clinically bad, goddamn headache!

OpenSubtitles2018. v3

Chữ nghĩa làm tôi đau đầu, và nó không là ngu.

Wordy stuff confuses me, and it’s not the same .

OpenSubtitles2018. v3

Bà lúc nào cũng bị đau đầu gối.

Granny always had knee aches.

OpenSubtitles2018. v3

Mức đầu tiên (chữ số đầu tiên) bao gồm 14 nhóm đau đầu.

The top, one-digit diagnostic level includes 14 headache groups.

WikiMatrix

Bạn phải gây ồn hoặc cư xử thật đanh đá mới khiến họ đau đầu được.

You may just be loud or obnoxious, or some other way causing them to have the headache.

QED

Bạn làm gì khi bị đau đầu?

What do you do when you have a headache?

ted2019

và nó khiến tôi đau đầu giống như ông.

Yes, and it distresses me as much as it does you.

OpenSubtitles2018. v3

Cơn đau đầu của tôi đã tan biến.

My headache has gone away.

Tatoeba-2020. 08

Đau đầu quá.

This is giving me a headache.

OpenSubtitles2018. v3

Vào một ngày tháng 3 năm 1963, Paquito đi học về và kêu đau đầu dữ dội.

“One day in March 1963, Paquito came home from school complaining of severe head pains.

jw2019

Ngày nọ, trên đường về nhà, thình lình tôi bị một cơn đau đầu kinh khủng.

On my way home from work one day, I suffered a sudden, incapacitating headache.

jw2019

Ông ta bị đau đầu khoảng sáu tuần và cơn đau càng ngày càng tồi tệ hơn.

He had had headaches for about six weeks that got worse and worse and worse and worse.

ted2019