đậu xanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đậu xanh.

Fuck you.

OpenSubtitles2018. v3

Wilson, đậu xanh rau má anh!

We didn’t actually lose him.

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh Globus.

Globe green peas!

OpenSubtitles2018. v3

Thật ra, anh vừa giúp tôi đấy, đậu xanh ạ.

Actually, you just did me a favor, green bean.

OpenSubtitles2018. v3

Ôi đậu xanh!

Damn it!

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh rau má.

You son of a bitch.

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh không?

Green beans?

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh.

Son of a bitch.

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh.

Come on.

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh nhà mày, thằng mọi Mễ.

Go fuck yourself, Pancho.

OpenSubtitles2018. v3

Đậu xanh, súp và sa-lát.

Green beans, soup and salad.

OpenSubtitles2018. v3

Thỉnh thoảng nó được trộn với đậu xanh, gram hoặc bột khác để có được đúng màu.

Sometimes this is mixed with chickpeas, gram or other flour to get the right shade.

WikiMatrix

Đậu xanh.

Globus green peas .

QED

Khi lượng đậu xanh có giá 1 đô la sẽ cho bạn lượng sản phẩm tương đương với 75 đô la.

When one dollar’s worth of green beans will give you 75 dollars’worth of produce .

QED

Khi lượng đậu xanh có giá 1 đô la sẽ cho bạn lượng sản phẩm tương đương với 75 đô la.

When one dollar’s worth of green beans will give you 75 dollars’ worth of produce.

ted2019

Các loại rau xanh như đậu Hà Lan và đậu xanh không có lượng vitamin K1 cao như lá xanh.

Green vegetables such a peas and green beans do not have such high amounts of vitamin K1 as leafy greens.

WikiMatrix

Thứ này được làm bởi đậu xanh, sữa bột và một loạt vitamin phù hợp hoàn toàn với nhu cầu của bộ não.

And this is made with chickpeas, dried milk and a host of vitamins, matched to exactly what the brain needs .

QED

Chẳng hạn như các tài liệu cũ đã đặt đậu xanh là Phaseolus aureus, trong khi phân loại hiện đại phân nó thành Vigna radiata.

For example, older literature refers to the mung bean as Phaseolus aureus, whereas more modern sources classify it as Vigna radiata.

WikiMatrix

Mẹ nó tuyệt vọng lấy một cái nĩa và cố gắng khuyến khích đứa nhỏ ăn đậu que xanh của nó.

In desperation, the mother picked up a fork and tried to encourage him to eat his beans.

LDS

Còn đậu có màu xanh.

And peas are green.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả các thành phần và nguyên liệu làm bánh, từ lá gói xanh tới gạo nếp và thịt heo, đậu xanh và tiêu bên trong nhân, tất cả đều là các vị thuốc ( theo đông y ) có thể giữ cân bằng âm dương giúp máu lưu thông tốt và ngăn ngừa bệnh tật nữa .

All of its ingredients and materials, from the green wrapping leaves to sticky rice and pork, green peas and pepper inside, are all medicines ( according to Oriental Medicine ) that act to keep harmony between the positive and the negative, thus helping the blood circulate well and preventing diseases .

EVBNews

Bánh chưng được làm bằng gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và hạt tiêu cay nhưng có hương vị độc đáo riêng của nó bởi vì lá dong được vận chuyển từ đất liền đến thường bị khô héo và không giữ được màu xanh của lá, đôi khi dùng lá chuối hoặc lá dừa .

The cake is made of sticky rice, green bean, pork and pepper, but has a distinctive taste because it is wrapped in discoloured and withered dong leaves, transported from the mainland, or sometimes banana or coconut leaves .

EVBNews

Đậu xanh để làm bindaetteok Những người bán hàng đang chiên bindaetteok Những người bán hàng đang làm mayak kimbap Bên trong khu vực nhà hàng của chợ Gwangjang Bên trong khu vực chợ cá của chợ Gwangjang Mua sắm ở Seoul Danh sách chợ ở Hàn Quốc ^ Yun Suh-young (ngày 14 tháng 2 năm 2013).

Mung beans being ground to make bindaetteok Vendors frying bindaetteok Vendors making mayak kimbap Interior of the restaurant area of Gwangjang Market Interior of a fish market in Gwangjang Market Shopping in Seoul List of markets in South Korea List of South Korean tourist attractions Yun Suh-young (14 February 2013).

WikiMatrix

Một số nguồn cung cấp các Omega-3 thường thấy là cá, hồ đào, bông cải xanh, và edamame ( đậu tương được nấu chín tới ; đậu tương luộc ), đậu nành xanh thường được hấp và ăn luôn cả vỏ .

Several common sources of omega-3s are shown here : fish, walnuts, broccoli, and edamame, green soy beans that are often steamed and served in the pod .

EVBNews