đỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tất cả đều đỏ.

All reds.

OpenSubtitles2018. v3

Em có đôi vớ màu đỏ.

I have red socks.

OpenSubtitles2018. v3

Alcatra, thịt bò ướp trong vang đỏ và tỏi, sau đó nướng, một món truyền thống của đảo Terceira ở Azores.

Alcatra, beef marinated in red wine and garlic, then roasted, is a tradition of Terceira Island in the Azores.

WikiMatrix

Cuốn sách bìa đỏ này có độ 150 tranh ảnh khiến cho người ta ưa thích ngay.

Its rich red cover and some 150 teaching illustrations make it immediately appealing.

jw2019

Anh lại chú ý vào quyển sách nhỏ màu đỏ.

He returned his attention to the little red book.

Literature

Tại chỗ đèn đỏ, nhớ rẽ phải nhé.

At the light you’re gonna take a hard right.

OpenSubtitles2018. v3

Lần cuối hành tinh đỏ nằm gần nhất với Trái Đất được ước tính đã diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 57.617 trước Công nguyên, lần tiếp theo được ước tính diễn ra vào năm 2287.

The last time it came so close is estimated to have been on September 12, 57,617 BC, the next time being in 2287 .

WikiMatrix

Những người đánh giá Sách Đỏ IUCN cho các loài và thành viên của Nhóm Chuyên gia thú họ Mèo không công nhận bất kỳ phân loài báo đốm nào là hợp lệ.

IUCN Red List assessors for the species and members of the Cat Specialist Group do not recognize any jaguar subspecies as valid.

WikiMatrix

Sau đó Pol Pot chạy sang cứ điểm của hắn ở phía bắc, nhưng sau đó bị lãnh đạo quân sự Khmer Đỏ là Ta Mok bắt giữ, và kết án quản thúc tại gia suốt đời.

Pol Pot then fled the Khmer Rouge’s northern stronghold, but was later arrested and sentenced to lifelong house arrest.

WikiMatrix

Và vùng màu đỏ là một lát cắt của một tế bào hồng cầu.

And the red region is a slice into a red blood cell.

QED

Thịt ngọt, mọng nước, thường có màu đỏ đậm đến hồng, với nhiều hạt màu đen, mặc dù các giống không hạt cũng đã được tạo ra.

The sweet, juicy flesh is usually deep red to pink, with many black seeds, although seedless varieties have been cultivated.

WikiMatrix

Nụ hoa đỏ xuất hiện

It appears

ted2019

Và họ nói rằng, chúng ta hãy đo khí CO 2 mỗi hộ gia đình, và khi họ đã làm điều đó, các bản đồ lộn ngược, mát nhất ở trung tâm thành phố, ấm hơn ở các vùng ngoại ô, và màu đỏ nóng trong những khu dân cư cao cấp ở ngoại thành những khu dân cư “lái hết mức có thể” .

And they said, let’s measure CO2 per household, and when they did that, the maps just flipped, coolest in the center city, warmer in the suburbs, and red hot in these exurban “drive till you qualify” neighborhoods.

ted2019

Đó là những gì tên da đỏ đó nói.

That’s what this buck said.

OpenSubtitles2018. v3

Không có bức ảnh của khỉ đỏ colobus Waldron được biết là tồn tại.

No photograph of a living Miss Waldron’s red colobus is known to exist.

WikiMatrix

Đó là lý do vì sao, với ánh sáng, đỏ cộng với xanh lá ra màu vàng.

That’s why, for light, red plus green equals yellow.

QED

Nó phản ứng với axít boric tạo ra hợp chất màu đỏ, gọi là rosocyanin.

It reacts with boric acid to form a red-colored compound, rosocyanine.

WikiMatrix

làm tan nát trái tim tôi, là khi đi dọc những con phố chính của Sarajevo, nơi mà bạn tôi Aida đã nhìn thấy chiếc xe tăng 20 năm trước, và con đường với hơn 12, 000 chiếc ghế đỏ, trống trải, mỗi chiếc ghế tượng trưng cho một người đã chết trong cuộc vây hãm đó, chỉ ở Sarajevo, không phải cả Bosnia, và dãy ghế trải dài đến cuối thành phố chiến 1 diện tích rất lớn, và điều gây đau buồn nhất cho rôi là những chiếc ghế nhỏ cho những đứa trẻ.

And the thing that struck me the most, that broke my heart, was walking down the main street of Sarajevo, where my friend Aida saw the tank coming 20 years ago, and in that road were more than 12, 000 red chairs, empty, and every single one of them symbolized a person who had died during the siege, just in Sarajevo, not in all of Bosnia, and it stretched from one end of the city to a large part of it, and the saddest for me were the tiny little chairs for the children.

QED

Ông đã sống sót hoàn toàn một mình trong tự nhiên và đang trên bờ vực của cuộc đời mình vì nó gần như ăn thịt con thú săn mồi và có những con kiến màu đỏ khổng lồ đi qua và cắn vào cơ thể mình, khi cơ thể của ông bắt đầu xấu đi.

He survived completely alone in nature and was on the edge of his life, as he was almost eaten alive by beasts of prey and giant red ants, and his body toàn thân had begun to deteriorate .

WikiMatrix

Lóe lên trong trí nhớ, anh thấy bản thân anh cố lấy quyển sách nhỏ màu đỏ vào ngày anh gặp cô.

A flash of memory, and he saw himself trying to pick up her little red book the day he’d met her.

Literature

Tại một đồn điền trên đảo Espiritu Santo, ông gặp một phụ nữ có biệt danh là Bloody Mary (Mary Đẫm máu); bà này có thân hình nhỏ, rụng gần hết răng, và mặt bà dính đầy bã trầu đỏ.

On a plantation on the island of Espiritu Santo, he met a woman named Bloody Mary; she was small, almost toothless, her face stained with red betel juice.

WikiMatrix

Chẳng hạn, vùng màu đỏ này là khu vực có dòng chảy của Mississippi và vật chất tại đó được tích tụ vào 4.600 năm trước.

So for example, this red area here is where we know the Mississippi River flowed and deposited material about 4,600 years ago.

ted2019

Chúng tôi với đội quân dàn trận hợp lý… và bộ đồng phục màu đỏ… trong khi bọn họ là lực lượng du kích chỉ làm theo ý muốn.

There we were in our formations… and our scarlet uniforms while they were a guerilla force who struck at will.

OpenSubtitles2018. v3

6 Khi ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập+ và đi đến Biển Đỏ thì người Ai Cập dùng chiến xa cùng kỵ binh đuổi theo họ cho đến tận biển.

6 When I was bringing your fathers out of Egypt+ and you came to the sea, the Egyptians were chasing after your fathers with war chariots and cavalrymen as far as the Red Sea.

jw2019

Bằng cách đó, tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra ở bên ngoài, và tôi luôn luôn vui mừng một chút tin tức. ” Bạn đã bao giờ nghe nói của Liên đoàn của nam giới đầu đỏ? ” Ông hỏi với đôi mắt của mình mở. “‘Không bao giờ. ” ” Tại sao, tôi tự hỏi rằng, bạn có đủ điều kiện cho mình một trong những vị trí tuyển dụng.'” Và họ là những gì giá trị? ”

In that way I didn’t know much of what was going on outside, and I was always glad of a bit of news. “‘Have you never heard of the League of the Red– headed Men?’he asked with his eyes open. “‘Never.'”‘Why, I wonder at that, for you are eligible yourself for one of the vacancies.'”‘And what are they worth?’

QED