Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hiện nay, tiếng Anh là một ngôn từ rất phổ cập và thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ thương mại, giao tiếng hàng ngày, ký hợp đồng với người mua quốc tế. Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là sự kiện xác lập rõ trong thanh toán giao dịch .

Vậy thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì, ví dụ đoạn văn có sử dụng từ thời hạn tiếng Anh viết như thế nào. Nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thêm thông tin chúng tôi xin chia sẻ đến Quý độc giả bài viết dưới đây.

Hiểu thế nào về thời hạn hợp đồng?

Thời hạn hợp đồng là khoảng chừng thời hạn đã được xác lập giữa những bên về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm thỏa thuận hợp tác, ký kết trong hợp đồng .

Thông thường, thời hạn hợp đồng chính là khoảng thời gian được tính từ thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực cho đến thời điểm mà các bên giao kết trong hợp đồng thì hợp đồng được thực hiện hoàn tất.

Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì?

Thời hạn hợp đồng trong hợp tiếng Anh là Contract term .
Contract term được phát âm :
Tiếng Anh – Anh : / ˈkɒn. trækt tɜːm /
Tiếng Anh – Mỹ : / ˈkɑːn. trækt tɜːm /
Contractual term is a period of time determined between the parties regarding the rights and obligations of agreement and conclusion in a contract .
Typically, the contract term is the period of time is calculated from the time the contract takes effect until the time that the contracting parties in the contract, the contract is completed .

Một số cụm từ liên quan đến thời hạn hợp đồng tiếng Anh

Ngoài nằm rõ khái niệm thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì, Luật hoàng Phi xin cung cấp thêm một số cụm từ liên quan đến thời hạn hợp đồng tiếng Anh, cụ thể:

– Thời hạn tiếng Anh là Duration .

– Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là Contract term.

– Gia hạn hợp đồng tiếng Anh là Contract extension .
– Hợp đồng không xác lập thời hạn tiếng Anh làContract indefinitely .
– Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tiếng Anh làTermination of the contract before signing .
– Có thời hạn tiếng Anh là There is a term .
– Phụ lục hợp đồng tiếng Anh làContract annex .
– Điều khoản và việc làm trong Hợp đồng tiếng Anh là Terms and work in the contract .
– Hợp đồng lao động có thời hạn trong tiếng Anh là Limited-term labor contract .

Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ thời hạn hợp đồng tiếng Anh viết như thế nào?

– Trên thực tiễn thời hạn hợp đồng chính là thời hạn có hiệu lực hiện hành của hợp đồng ( In fact, the contract term is the effective term of the contract ) .
– Thời hạn hợp đồng do những bên thỏa thuận hợp tác, xác lập trước khi ký kết hợp đồng ( The contract term is agreed upon by the parties and determined before signing the contract ) .

– Ví dụ thời hạn hợp đồng: Anh A đi thuê nhà của Chị B, hai bên thỏa thuận và ký  kết thời hạn thuê nhà là  1 năm ( từ 1/1/2020 đến 30/12/2020). Như vậy, thời hạn của hợp đồng có giá trị là  1 năm, đến ngày 1/1/2021 hợp đồng sẽ hết hiệu lực.

( For example, the term of the contract : Mr. A rents a house of Ms. B, the two parties agree and sign a lease term of 1 year ( from January 1, 2020 to December 30, 2020 ). Thus, the term of the contract is valid for 1 year, by January 1, 2021 the contract will expire ) .

Trên đây là toàn bộ những thông tin giải đáp thắc mắc và tư vấn về  thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì, để được hỗ trợ và tư vấn thêm liên hệ chúng tôi qua số 1900 6557.

>> >> Tham khảo : Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì ?