giao lưu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Davis chắc chắn rằng đêm nào cũng sẽ có một số quân nhân “thật” tới giao lưu.

Davis ensured that every night, a few important “names” would be there for the visiting soldiers to meet.

WikiMatrix

Có nhiều cuộc giao lưu giữa các thiết giáp hạm ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

There were several engagements between battleships in the Pacific and Atlantic oceans.

WikiMatrix

Giao lưu giữa cuộc thi tại trụ sở nhóm ROR.

The midgames mixer at the RORs’.

OpenSubtitles2018. v3

Người như chị, không thể giao lưu với người hâm mộ được.

A person like you, can’t converse with fans .

OpenSubtitles2018. v3

Con với hắn giao lưu võ nghệ, nó gọi cả sư phụ nó đến gây chuyện.

We were fighting … and he brought his Master .

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn giao lưu một chút trước phần còn lại của ngày hôm nay.

Um, I just wanted to connect before the rest of this day kicks in.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng nói là Damian Wayne sợ giao lưu đấy nhá.

Don’t tell me Damian Wayne is afraid of a little socializing.

OpenSubtitles2018. v3

Nơi này sẽ trở thành nơi giao lưu của các quốc gia.

This will become the great highway of the nations.

LDS

Để các anh giao lưu chứ nhỉ?

Let the other chaps know, will you ?

OpenSubtitles2018. v3

Ở chỗ giao lưu với fan.

At the venue.

OpenSubtitles2018. v3

Giao lưu văn hóa khác nhau bao gồm cả âm nhạc và thể thao.

They have organized various cultural exchanges, including music and sport.

WikiMatrix

Lúc nãy chúng đệ đã giao lưu với nhau rồi.

I’ve only just gotten started with her .

OpenSubtitles2018. v3

tổng thống đã có một buổi giao lưu không hiệu quả.

The President’s gaffe-filled summer continued today …

OpenSubtitles2018. v3

Abel ngừng nhận phỏng vấn và chỉ giao lưu thông qua Twitter sau khi phát hành album.

Tesfaye refrained from participating in interviews, choosing to communicate via Twitter, after the album was released.

WikiMatrix

Và rất muốn được giao lưu với các vị sư phụ ở Fuoshan.

I came south especially and would like to exchange pointers with Masters of Fuoshan.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng quên xúc tiến giao lưu kinh tế Đài Loan.

So, before we leave and spend every cent you carry

OpenSubtitles2018. v3

Cậu bé dùng trang Facebook của mình và tài khoản Twitter để giao lưu với fans hâm mộ.

He maintains his own blog and Twitter account to keep up with fans.

WikiMatrix

Chúng tôi có một cuộc đánh vần giao lưu với Gwomeus Club.

We had the spelling bee in conjunction with the Gwomeus Club .

QED

Hãy giữ khía cạnh giao lưu của cuộc trò chuyện ở mức tối thiểu.

Keep the social aspect of the conversation to a minimum.

Literature

Hoàng thân Takamado từng chịu trách nhiệm quản lý Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản từ 1981-2002.

Prince Takamado served as administrator of the Japan Foundation from 1981-2002.

WikiMatrix

Càng giao lưu thì càng khiến người ta cười.

The more you converse, the more they make fun of you.

OpenSubtitles2018. v3

Sống ở điểm giao lưu của các nền văn minh

Living at a Crossroads of Civilization

jw2019

Trong suốt thời gian đó, Belle cũng cùng hát và giao lưu với lũ trẻ.

Along the way, Belle adds music and interacts with the children.

WikiMatrix

Họ muốn nâng cao mức giao lưu. ”

They want to lift the level of exchanges. “

EVBNews

Người giao lưu sinh viên chúng ta sao?

Our exchange student?

OpenSubtitles2018. v3