Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì?

Ở Nước Ta lúc bấy giờ, khi triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thì doanh nghiệp phải được cấp những giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, những doanh nghiệp trong nước và những doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế lúc bấy giờ còn mơ hồ về loại giấy phép này .
Chính vì nguyên do này, tổng đài Luật Hoàng Phi xin cung ứng khái niệm Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì ? nhằm mục đích giúp người sử dụng có cái nhìn khái quát về loại sách vở này để triển khai theo đúng và không thiếu với pháp lý hiện hành .

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là văn bản ghi nhận một doanh nghiệp có cung ứng khá đầy đủ những điều kiện kèm theo để kinh doanh một ngành, nghề đơn cử được lao lý trong hạng mục những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo theo luật định do cơ quan có thẩm quyền cấp phép .

Giấy phép kinh doanh được cấp cho các đối tượng là doanh nghiệp và pháp nhân trong nước, đăng ký kinh doanh ngành, nghề có điều kiện; pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc điểm của giấy phép kinh doanh :
– Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức triển khai thực thi hoạt động giải trí kinh doanh trong nghành có điều kiện kèm theo .
– Giấy phép kinh doanh mang tính thông hành, hay nói cách khác một doanh nghiệp, tổ chức triển khai chỉ được coi là hoạt động giải trí hợp pháp trong một ngành, nghề đơn cử khi có giấy phép này .
– Là một hình thức hạn chế trong hoạt động giải trí kinh doanh của những doanh nghiệp
– Giấy phép kinh doanh được lao lý tại một số ít văn bản chuyên ngành và những văn bản dưới luật theo từng nghành quản trị .

Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì?

Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là Business license, với câu hỏi Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì chúng tôi xin được định nghĩa như sau: A business license is a document certifying that an enterprise meets all conditions for conducting a specific business line specified in the list of conditional business lines as prescribed by law by authorized officials to license.

Business licenses are issued to domestic enterprises and legal entities, conditional business registration ; foreign-invested legal entities .
Features of business license :
– Business licenses granted by competent agencies to organizations conducting business activities in conditional sectors .
– Business licenses that are common, or in other words, an enterprise or organization are only regarded as lawful activities in a specific business line when this license is granted .
– Being a form of restriction in business activities of enterprises
– Business licenses are stipulated in a number of specialized documents and bylaws according to each field of management .

Danh mục từ tương ứng giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì?

1/ Enterprise Registration Certificate: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2 / Business Household Registration Certificate : Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh
3 / Certificate of food safety eligibility : Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm
4 / Lawyer practicing certificate : chứng từ hành nghề luật sư
5 / Traditional medicine doctor practice certificate : Chứng chỉ hành nghề bác sĩ y học truyền thống
6 / Certificate of industrial property representation : Chứng chỉ đại diện thay mặt chiếm hữu công nghiệp
7 / Certificate of eligibility for fire prevention and fighting : Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy
8 / Certificate of eligibility for pharmacy business : Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh dược
9 / real estate brokerage practice certificate : chứng từ hành nghề môi giới bất động sản
10 / legal capital : vốn pháp định

Ví dụ cụm từ thường sử dụng giấy phép kinh doanh tiếng Anh viết như thế nào?

1 / Foreign-invested economic organizations must apply for a License to set up a retail point immediately after obtaining a business license and papers on the place where the retail place is set up .
Dịch : Tổ chức kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải thực thi đề xuất cấp Giấy phép lập điểm kinh doanh nhỏ ngay sau khi có giấy phép kinh doanh và những sách vở về nơi lập khu vực kinh doanh bán lẻ .
2 / The business license is issued by the Department of Industry and Trade to the head office of a foreign-invested economic legal entity .

Dịch: Giấy phép kinh doanh được Sở Công thương đặt trụ sở chính của pháp nhân kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cấp.

3 / When a retail business establishment in the territory of Vietnam becomes a foreign-invested economic organization, after receiving contributed capital, it must carry out the procedures for granting business licenses .
Dịch : Các cơ sở kinh doanh kinh doanh bán lẻ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta trở thành tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế sau khi nhận vốn góp thì phải triển khai làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh .

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của tổng đài TBT về Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì? Hy vọng qua bài viết quý khách hàng đã nắm bắt được đầy đủ khái niệm, các quy định của pháp luật hiện hành về giấy phép kinh doanh.