Hà Lan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Paulus Moreelse (1571 – 6 tháng 3 năm 1638) là một họa sĩ Hà Lan, chủ yếu vẽ chân dung.

Paulus Moreelse (1571 – 6 March 1638) was a Dutch painter, mainly of portraits.

WikiMatrix

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2010, Antilles Hà Lan đã bị giải thể.

On 10 October 2010, the Netherlands Antilles was dissolved.

WikiMatrix

Nó tương tự như hình dáng của một con thỏ tai cụp Hà Lan (Holland Lop).

It is similar in appearance to a Holland Lop .

WikiMatrix

Cô đã sống ở Hà Lan từ năm 1996.

She has resided in the Netherlands since 1996.

WikiMatrix

Franciscus (Franz) Cornelius Donders FRS FRSE (27 tháng 5 năm 1818 – 24 tháng 3 năm 1889) là một nhà nhãn khoa người Hà Lan.

Franciscus (Franz) Cornelius Donders FRS FRSE (27 May 1818 – 24 March 1889) was a Dutch ophthalmologist.

WikiMatrix

Ở Tyrolean, Những con ngựa Haflinger được mua theo là Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1961.

Tyrolean Haflingers were purchased by the Netherlands and Turkey in 1961.

WikiMatrix

Người cha:(tiếng Hà Lan): Điều đó vui con nhỉ?

Man: (In Dutch) Does that sound like fun?

ted2019

Tên con lai đó đã trốn thoát khỏi đảo Hà Lan.

The half-breed has escaped from the Dutch island.

OpenSubtitles2018. v3

C.C. Catch sinh ra ở Hà Lan và chuyển đến Đức những năm 1970 cùng với gia đình.

C. C. Catch was born in the Netherlands to a German father and a Dutch mother and moved to Germany in the late 1970s with her family.

WikiMatrix

Giải vận động viên thể thao Hà Lan của năm RSSSF

Dutch Sportsman of the year RSSSF

WikiMatrix

HÀ LAN THUỘC TÂY BAN NHA

SPANISH NETHERLANDS

jw2019

Phim cũng cho thấy thành công ở Bỉ, Hà Lan và Pháp nói tiếng Thuỵ Sĩ.

The film also saw success in Belgium, the Netherlands and French-speaking Switzerland.

WikiMatrix

Offset – Taste” (bằng tiếng Hà Lan).

Offset – Taste” (in Dutch).

WikiMatrix

Breda trước đây là nơi đặt nhà máy bia lớn nhất ở Hà Lan (Oranjeboom).

Breda formerly housed the largest brewery in the Netherlands (Oranjeboom).

WikiMatrix

Năm 1965: tàu Ampoliros, Người Hà Lan bay của không gian, được đề cập Dune của Frank Herbert.

1965: The Ampoliros, the Flying Dutchman of space, is mentioned in Frank Herbert’s Dune.

WikiMatrix

Họ nói, người Hà Lan chúng tôi thích các trải nghiệm thật, tự nhiên, đích thực.

They say, we Dutch, we like real, natural, authentic experiences.

ted2019

John Martin – Don’t You Worry Child” (bằng tiếng Hà Lan).

John Martin – Don’t You Worry Child ” .

WikiMatrix

Các ngôn ngữ chính thức của Friesland là tiếng Tây Frisia và tiếng Hà Lan.

The official languages of Friesland are West Frisian and Dutch.

WikiMatrix

Ngày 15 tháng 5 năm 2012. ^ “Haalt België Euro 2020 of WK -20 binnen?”. belgiumsoccer.be (bằng tiếng Hà Lan).

“Haalt België Euro 2020 of WK -20 binnen?”. belgiumsoccer.be (in Dutch).

WikiMatrix

Hắn khống chế Người Hà Lan

He controls the Flying Dutchman.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là điểm cao nhất tại Hà Lan cũng như toàn thể Vương quốc Hà Lan.

This is the highest point in the country, and is also the highest point of the entire Kingdom of the Netherlands.

WikiMatrix

Chiến tranh Hà Lan thứ hai kết thúc bằng Hiệp định Breda.

The Second Dutch War ended with the signing of the Treaty of Breda.

WikiMatrix

Tới năm sau, ông bị trục xuất khỏi Đông Ấn thuộc Hà Lan.

The next year, he was expelled from the Dutch East Indies.

WikiMatrix

Schuylerville, người Hà Lan trả bạc

Schuylerville, with the Dutch for silver

opensubtitles2

GSMPedia (bằng tiếng Hà Lan).

GSMPedia (in Dutch).

WikiMatrix