Phương thức thanh toán tiếng Anh là gì?

Trong đời sống hàng ngày, con người phải thực thi nhiều thanh toán giao dịch khác nhau và tất yếu thanh toán là một điều không lạ lẫm. Có nhiều phương pháp thanh toán khác nhau nhưng với những thanh toán giao dịch nhỏ, thông dụng thì thanh toán bằng tiền mặt vẫn là phương pháp thanh toán tất cả chúng ta hay phát hiện. Tuy nhiên so với doanh nghiệp hay so với hợp đồng thương mại, hoàn toàn có thể có nhiều phương pháp thanh toán khác .

Sau đây chúng tôi sẽ đưa tới cho Quý khách hàng bài viết với chủ đề Phương thức thanh toán tiếng Anh là gì?

Phương thức thanh toán là gì?

Phương thức thanh toán là phương pháp, chiêu thức triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài. Phương thức thanh toán hoàn toàn có thể triển khai bằng hình thức trả bằng tiền mặt, séc, thanh toán qua ngân hàng nhà nước, thư tín dụng, thanh toán bằng vật hay có sự thỏa thuận hợp tác của những bên .

Thanh toán có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau như:

– Thanh toán bằng tiền mặt
– Thanh toán qua ngân hàng nhà nước ( qua chuyển khoản qua ngân hàng )
– Thanh toán bằng sản phẩm & hàng hóa ( hàng đổi )
– Các phương pháp thanh toán khác

Phần tiếp theo sẽ giải đáp câu hỏi phương thức thanh toán tiếng Anh là gì?

Phương thức thanh toán tiếng Anh là gì?

Phương thức thanh toán tiếng Anh là Mode of payment được lý giải theo từ điển Cambridge là a way of paying for something, such as cash, check, credit card, wire transfer, etc .

Ngoài ra có một số cách thức khác để giải thích câu hỏi phương thức thanh toán tiếng Anh là gì như:

– Mode of Payment means any method for the transfer of monies agreed on as acceptable by both the Investor and the Company. Any Mode of Payment used by an Investor to transfer a Contribution is deemed acceptable to both Parties unless one Party communicates otherwise
Theo cách lý giải bằng tiếng Anh thì phương pháp thanh toán hoàn toàn có thể được chia ra thành nhiều hình thức khác nhau như :
– Payment using Cash ( có nghĩa là thanh toán bằng tiền mặt ) : This is the simplest and commonly used mode of payment all around the world. This mode of payment has been used by the traders since ancient times, and this mode of payment is still preferred by old age or less technology-savvy people .
– Cheque ( Thanh toán bằng Séc ) : Another commonly used mode of payment is cheque. A cheque can be defined as an order to a ngân hàng to pay the stated amount of money on the cheque from a person’s account to the person whose name is mentioned on the cheque .
– Telegraphic Transfer or Mail Transfer ( Chuyển tiền bằng điện tín hoặc thư chuyển ) : This mode of payment is popular among traders and merchants who do the business of thousands every day. This mode of payment if quite fast as compared to the previous mode of payment .
– Bill of exchange ( Hình thức thanh toán bằng hối phiếu ) : A bill of exchange is a legal document. It contains the order of transfer of money to a specific person on a predetermined date in the future. A bill of exchange is usually used in the international business transactions where two unknown parties are getting involved in a business giảm giá .
– Bank draft as a mode of payment ( Hối phiếu ngân hàng nhà nước ) : A bank draft is another banknote which is drawn by one ngân hàng branch to be payable at another ngân hàng branch. To get the ngân hàng draft the payer is required to pay money in cash or from a ngân hàng account and in return, he is issued a ngân hàng draft which he is required to pay at specified ngân hàng branch by the payee to make payment
– Digital mode of payment ( Phương thức thanh toán bằng kỹ thuật số ) : This mode of payment become popular because of the advance of technology and penetration of internet in every field. There are several types of digital mode of payment, such as payment using banking cards like a debit card and credit card, Internet banking, mobile banking, trực tuyến payment using apps like PayPal, etc .

Thanh toán tiếng Anh là gì ?

Thanh toán tiếng Anh là gì payment

Một số từ, cụm từ liên quan tới câu hỏi phương thức thanh toán tiếng Anh là gì?

Ngoài việc hiểu phương thức thanh toán tiếng Anh là gì cũng nên tìm hiểu một số từ, cụm từ chuyên ngành liên quan tới lĩnh vực này.

– Terms of Payment : điều kiện kèm theo thanh toán
– Time for Payment : thời hạn thanh toán
– Place of payment : khu vực thanh toán

– Delay payment: chậm thanh toán

– Results of delay : hậu quả của việc thanh toán chậm
– Remittance : phương pháp chuyển tiền
– Letter of guarantee – L / G : phương pháp bảo lãnh
– Standby L / C : phương pháp tín dụng thanh toán dự trữ
– Collection of payment : thanh toán nhờ thu
– Documentary credits : tín dụng thanh toán chứng từ
– The letter of credit : thư tín dụng
– Settlement by sight payment : trả ngay
– Settlement by deferred payment : trả chậm
– Collecting ngân hàng : Ngân hàng thu hộ
– Payment forward : Sự trả tiền sau
– Payment in advance : Sự trả tiền trước
– Payment after arrival of goods : Trả tiền sau khi hàng đến
– Payment by time : Sự trả từng giờ
– Payment by weight : Sự trả theo khối lượng
– Payment in kind : Sự trả bằng hiện vật
– Payment of calls : Sự nộp tiền kêu gọi vốn
– Payment of the balance : Sự thanh toán số dư
– Payment into the ngân hàng : Sự nộp tiền vào ngân hàng nhà nước
– Payment received : Đã nhận đủ tiền

– Day of payment: Ngày thanh toán

– Delay of payment : Sự trì hoãn thanh toán

Trên đây, chúng tôi đã gửi tới Quý khách hàng bài viết phương thức thanh toán tiếng Anh là gì? Lựa chọn phương thức thanh toán đối với hợp đồng kinh tế cũng là một trong những điều quan trọng để tránh được những rủi ro không đáng có hay những tranh chấp có thể xảy ra. Vì vậy, trước khi giao kết hợp đồng, các bên nên xem xét kỹ lưỡng về vấn đề này để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của mình.

Trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc gì tương quan tới bài viết hay những yếu tố tương quan, Quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp .