hội trường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Những cuộc trò chuyện vội vã, thì thầm vang dội khắp hội trường.

Last-second, whispered conversations echoed throughout the hall.

LDS

Các ô cửa dẫn vào một hội trường, thường là ở góc bên phải của đường phố.

The doorway led into a hall, which was usually at right angles to the street.

WikiMatrix

Xin hãy hợp tác với các anh hướng dẫn tại bãi đậu xe và trong hội trường.

Please cooperate with the attendants’ direction, both in the parking lot and in the auditorium.

jw2019

Tôi đã quen thuộc với tất cả mọi chi tiết trong hội trường đó.

I was familiar with every detail of that auditorium.

LDS

Hội trường xuất hiện đằng sau quầy bar.

Mrs. Hall appeared behind the bar.

QED

Hội trường tối mò vì thiếu đèn.

The halls were dim and dark from poor lighting.

ted2019

Chúng ta biết rằng ai trong hội trường này cũng đã từng làm sai.

We all know everybody in this room makes mistakes .

QED

Tôi đi với Cecil tới phía hội trường, qua một cánh cửa bên hông và vào hậu trường.

I went with Cecil down to the front of the auditorium, through a door on one side, and backstage.

Literature

Và các vấn đề là nhà vệ sinh là khoảng 20 mét bên ngoài Hội trường.

And the trouble is the toilet was about 20 meters outside the hall.

QED

Hội trường Blue Mir được xây dựng vào tháng 8 năm 2010.

Blue Mir Hall was constructed in August 2010 .

WikiMatrix

Hoạt động đại học và các buổi biểu diễn được tổ chức tại hội trường của nơi này.

These are the exhibitions and festivals held in convention centre.

WikiMatrix

Cho tôi vinh hạnh được chào đón anh đến hội trường nhỏ của tôi

Allow me the pleasure of welcoming you to our little assembly here.

OpenSubtitles2018. v3

Nó lớn hơn một vài hội trường nhạc giao hưởng.

It’s larger than some of the other symphony halls.

ted2019

Và giờ thứ 6 mọi thủ lĩnh được triệu tập để dự 1 cuộc đàm phán tại Hội trường Aventine.

At the sixth hour all captains are summoned to attend a parley at the Aventine collegium.

OpenSubtitles2018. v3

Không được phép mang những chai, hộp thủy tinh vào hội trường.

Large family-size picnic coolers and glass containers are not permitted in the convention facility.

jw2019

Và đó chính là giải phóng đường bao ngoài của hội trường theo cách lạ nhất.

And that was that it freed up the perimeter of the auditorium in a most unusual way.

ted2019

Thiết kế này cho ấn tượng của một hội trường lộ thiên lớn.

This design gives the impression of one large open hall.

WikiMatrix

Tôi đi ra phía sau hội trường và bật khóc.

I move to the back of the hall and burst into tears.

ted2019

Những hội trường của Asgard vang dội sự giận dữ của ngươi

The halls of Asgard echo with tales of your rage.

OpenSubtitles2018. v3

Một hội trường – một hội trường! cung cấp cho phòng! và bàn chân, cô gái.

A hall — a hall! give room! and foot it, girls.

QED

Dù thế, có khoảng 2.000 người vào đầy hội trường, và 2.000 người khác không vào được vì hết chỗ.

Nevertheless, some 2,000 people packed the venue, with an equal number having to be turned away.

jw2019

Ngoài ra, tại lối vào của hội trường, chúng tôi đặt một bàn có đầy sách báo”.

In addition, at the entrance to the hall, we had tables full of literature.”

jw2019

Hội trường sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng.

The doors will open at 8:00 a.m.

jw2019

” Tôi tự hỏi, nơi bạn tìm thấy nó “, bà Hội trường.

” I wonder where you found it, ” said Mrs. Hall.

QED