khóc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thật ra, cháu không biết tại sao tôi khóc, nhưng vào giây phút ấy, tôi quyết tâm không tội nghiệp cho mình nữa và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

Obviously, she did not understand why I wept, but at that moment I resolved to stop feeling sorry for myself and dwelling on negative thoughts.

jw2019

Cậu đang khóc vì cái gì?

What are you crying about?

OpenSubtitles2018. v3

Cần gì phải khóc.

There’s no need for tears.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ biết đứng nhìn than khóc mọi thứ họ đã gầy dựng à?

Just stand by while you tore down everything they built?

OpenSubtitles2018. v3

Lần nào Dom rời đi em cũng khóc thế sao?

You always have tears in your eyes when Dom drives away?

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ anh đã khóc vì mọi người không được gặp anh.

The disappointment of not being able to meet you has your mom crying.

QED

Vợ con khóc bởi vì người cha và người chồng tiếp tục lưu ý đến những khuyết điểm nhỏ mà thật sự không quan trọng gì cả.

Children cry and wives weep because fathers and husbands continue to bring up little shortcomings that are really of no importance.

LDS

Vào đầu tháng thứ ba theo học chương trình nội trú, một đêm khuya nọ, tôi đang ngồi ở trạm y tá trong bệnh viện, lúc thì khóc than cho bản thân mình, lúc thì ngủ gật trong khi cố gắng điền vào hồ sơ nhập viện cho một cậu bé bị viêm phổi.

Early in our third month, I was sitting in the nurse’s station in the hospital late one night, alternately sobbing to myself and falling asleep as I tried to write the admission orders for a small boy with pneumonia.

LDS

Em sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc và học hành chăm chỉ cho đến khi em gặp lại chị, và em hứa sẽ không khóc nữa.

I will live my life happily and study hard until I see you, and I promise I will not cry again.

ted2019

Nếu tôi còn nói gì, nó sẽ chỉ kết thúc với việc khóc lóc.

If I say anything, I’ll just end up crying.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi còn nhớ niềm vui tràn đầy lòng chúng tôi. Tất cả chúng tôi bỗng cất cao tiếng hát và ngợi khen Thượng Đế, và nhiều Thánh Hữu đã khóc.

I remember the joy which filled our hearts; we all broke out in songs and praising, and tears ran down the cheeks of many Saints.

LDS

Đa-vít khóc thương con trai mình trong nhiều ngày.

David mourned his son for many days.

jw2019

Tín đồ đấng Christ có thể học được điều gì qua sự kiện Nê-hê-mi ngăn cản người Do Thái khóc lóc?

What can Christians learn from what Nehemiah did to stop the Jews from weeping?

jw2019

Chắc là chưa, vì chị ấy còn đang bận khóc lóc tỉ tê và nói vơ vẩn với tôi về cuộc giải cứu.

I don’t believe she did because she was still prattling on tearfully to me about the rescue.

Literature

Này, cậu thấy tiếng dế khóc không?

Hey, can you hear those crickets crying?

QED

Chị kể lại: “Tôi có thể nhớ rõ ràng cái ngày đầu tiên tôi hết khóc, vài tuần sau khi anh ấy bỏ tôi.

“I can clearly remember the first tear-free day some weeks after he left me,” she relates.

jw2019

Và sau tất cả mọi chuyện ông ta khóc, như hai ta đã từng.

And when it was all over, he cried, just like we did.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là các thiên sứ trên trời đã khóc khi họ ghi lại cái giá để làm môn đồ này trong một thế giới thường thù nghịch đối với các giáo lệnh của Thượng Đế.

Surely the angels of heaven wept as they recorded this cost of discipleship in a world that is often hostile to the commandments of God.

LDS

Rồi tự nhiên Vikki bật khóc nức nở và cố gắng liên lạc với Merlin.

As Vikki cries to herself, she’s contacted by Merlin.

WikiMatrix

Các em bé mới nhận vào sẽ khóc trong vài giờ đầu, nhưng nhu cầu của chúng đã không được đáp ứng, và vì vậy cuối cùng, chúng học được rằng không nên bận tâm đến nó nữa.

The newly admitted babies would cry for the first few hours, but their demands were not met, and so eventually they learned not to bother.

ted2019

Chúng sửng sốt và bắt đầu khóc rồi nói rằng chúng muốn học.

They were shocked and started to cry and said that they wanted to study.

jw2019

Bài hát chủ đề của phim là “Aprendí a Llorar” (“Tôi đã biết khóc“, do Lolita de la Colina sáng tác) cũng do cô thể hiện.

Castro also sang the theme Aprendí a Llorar (“I learned to cry“), a song written by Lolita de la Colina.

WikiMatrix

Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc-lóc kêu-la nữa”.

And I will be joyful in Jerusalem and exult in my people; and no more will there be heard in her the sound of weeping or the sound of a plaintive cry.”

jw2019

♪ Đừng khóc nữa

Cry no more

OpenSubtitles2018. v3

Khi gặp áp lực, chúng ta có thể khóc lóc kêu cầu Đức Giê-hô-va.

When we are under stress, we may cry out to Jehovah with tears.

jw2019