mất ngủ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thỉnh thoảng nó làm cha mất ngủ.

Sometimes it even stops me sleeping at night.

OpenSubtitles2018. v3

Thực phẩm bổ sung chữa mất ngủ

Dietary supplements for insomnia

EVBNews

Trước đây anh chưa từng bị mất ngủ.

You never had problems sleeping before.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy cố gắng xác định tất cả các nguyên nhân gây mất ngủ có thể xảy ra .

Try to identify all possible causes of your insomnia .

EVBNews

Tôi bị mất ngủ

I’m having trouble sleeping .

QED

Một số biện pháp và thuốc chữa mất ngủ từ thảo dược có thể giúp làm buồn ngủ .

Some sleep aids and herbal remedies may help induce sleepiness .

EVBNews

Chỉ cần thỉnh thoảng bị mất ngủ cũng có thể nguy hiểm.

Even occasional deprivation of sleep can be disastrous.

jw2019

Trong bóng tối của căn phòng, tôi nằm thao thức, lại thêm một lần mất ngủ.

In the darkness of our room, I lay awake, an insomniac once more.

Literature

Khi nào cần đến biện pháp chữa mất ngủ chuyên nghiệp

When to consider seeking professional insomnia treatment

EVBNews

Làm thế nào mà chứng mất ngủ có thể gây ra những hậu quả lớn đến vậy?

How can sleep deprivation cause such immense suffering?

ted2019

Để minh họa: Giả sử anh chị bị mất ngủ.

To illustrate: Imagine that you are having difficulty sleeping well.

jw2019

Anh biết đó, tôi bị mất ngủ.

You see, I suffer from insomnia.

OpenSubtitles2018. v3

Trải qua nhiều đêm mất ngủ

I’m suffering from insomnia every night

OpenSubtitles2018. v3

Nàng xanh xao và đôi mắt mệt mỏi, có thể vì khóc, hoặc vì mất ngủ.

She was pale, and looked fatigued, either from tears or want of sleep.

Literature

Tuy nhiên, một số bác sĩ cho rằng bệnh mất ngủ liên quan đến chứng trầm cảm .

However, some physicians believe insomnia is related to depression .

EVBNews

Khi nào cần đến sự hỗ trợ của chuyên gia để chữa chứng mất ngủ :

When to seek professional help for insomnia :

EVBNews

Tối qua mất ngủ à?

Need a little oilcan?

OpenSubtitles2018. v3

Em không mất ngủ vì chuvện đấy đâu

You’ il understand if I don’ t call.- I won’ t lose sleep over it

opensubtitles2

Có thể họ đều bị mất ngủ do tiếng xe ngoài đường cao tốc.

Maybe they’re both insomniacs due to the turnpike noise.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã khóc lóc, mất ngủ và lo lắng.

I would cry, lose sleep, and worry.

jw2019

Chị cho biết: “Có tuần tôi đã khóc rất nhiều và mất ngủ.

“I would cry a couple of days during the week, and I couldn’t sleep some nights.

jw2019

Các nguyên nhân gây mất ngủ : Phỏng đoán nguyên nhân làm bạn mất ngủ

Causes of insomnia : Figuring out why you can’t sleep

EVBNews

mất ngủ không?

Trouble sleeping?

OpenSubtitles2018. v3

Mất ngủ do căng thẳng.

Stress-induced insomnia.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng để nó làm ông mất ngủ.

Don’t let it keep you up at night.

OpenSubtitles2018. v3