mặt trời trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mặc dù hai mắt bị lóa vì mặt trời chói lọi, tôi thấy Ned không còn ở đó.

Although momentarily dazzled by the bright sunlight, I could see that Ned was nowhere about.

Literature

Mặt trời vươn lên thu ngắn lại tất cả những chiếc bóng.

The rising sun was shortening all the shadows.

Literature

Mặt trời đã lặn.

Its sun is setting.

jw2019

Nó nói: “Con cảm thấy như ánh nắng mặt trời.”

He said, “It felt like sunshine.”

LDS

Năng lượng gió và mặt trời phát triển nhanh chóng do được khuyến khích mạnh.

Solar and wind power continue to grow at a rapid pace.

WikiMatrix

Phaethon đã xin cha cho điều khiển cỗ xe Mặt Trời trong một ngày.

Phaethon wanted to drive the chariot of the sun for a day.

WikiMatrix

Bề mặt của Mặt trời thực sự khá hỗn độn.

The surface of the Sun is really quite chaotic.

QED

Mặt trời di chuyển qua nhật quyển khoảng 84.000 km/h (52.000 mph).

The Sun moves through the heliosphere at 84,000 km/h (52,000 mph).

WikiMatrix

Mái nhà sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời.

The roof is glittering in the sunshine .

Tatoeba-2020. 08

Cả Alga và nhuyễn thể đều phát triển mạnh dưới ánh mặt trời mùa hè.

Both algae and krill flourish in the summer sun.

OpenSubtitles2018. v3

Mùa này mặt trời rất mau lặn.

The sun drops fast this time of year.

OpenSubtitles2018. v3

Vào tương lai xa, Mặt Trời sẽ trở nên sáng hơn.

Well, in the far future, the Sun is going to get brighter.

ted2019

mặt trời sắp lặn.

And the sun sets soon.

OpenSubtitles2018. v3

Như ta thấy, một bề mặt của hành tinh Remus luôn đối diện với mặt trời.

As you can see, one side of Remus always faces the sun.

OpenSubtitles2018. v3

Đồng hồ mặt trời đo sự chuyển động của mặt trời trên bầu trời mỗi ngày .

A sundial measures the movement of the sun across the sky each day .

EVBNews

Đây là một con sên biển hấp thụ năng lượng mặt trời.

This is a solar-powered sea slug.

ted2019

Bình minh ở xứ mặt trời mọc

Dawn Breaks in the Land of the Rising Sun

jw2019

Nước Mắt Mặt Trời.

‘Tear of the Sun

QED

Nếu Mặt trời biến mất, thì chúng ta phải mất 8 phút mới biết được điều đó.

If the Sun were to disappear, it would take 8 minutes for that light, for us to know, that it disappeared on Earth.

QED

Các đồng hồ mặt trời ban đầu còn có nhiều mặt hạn chế khác.

The early sundials had other limitations.

Literature

[ Những mặt trời xanh lam, những cơn lốc xanh lá, ]

[ Blue suns, green whirlwinds, ]

QED

“””Một ngày nọ, tôi đã nhìn mặt trời lặn liên tiếp bốn mươi ba lần!”””

“””One day,”” you said to me, “”I saw the sunset forty-four times!”””

Literature

Tôi đã thấy nó trước khi mặt trời lặn.

I seen it before sundown.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng được dành cho Inti, vị thần Mặt trời và cũng là vị thần vĩ đại nhất.

These were dedicated to Inti, their sun god and greatest deity.

WikiMatrix

Tớ nghĩ rằng mặt trời đã lặn trong ngày của chúng ta.

I believe that the sun has set on our day in the sun.

OpenSubtitles2018. v3