Nam Phi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Africanis cũng là một cái tên chung cho tất cả những con chó hoang ở Nam Phi.

Africanis is also an umbrella name for all the aboriginal dogs in Southern Africa.

WikiMatrix

Anh phụng sự tại trụ sở chi nhánh Hội Tháp Canh ở Nam Phi từ 11 năm nay.

For the last 11 years, he has served at the branch office of the Watch Tower Society in South Africa.

jw2019

Năm 1938, ông chuyển đến Liên minh Nam Phi cùng cha mẹ.

In 1938, he moved to the Union of South Africa with his parents.

WikiMatrix

Xung đột về chủng tộc tại Nam Phi, Sri Lanka và những nước khác.

There are ethnic conflicts in South Africa, Sri Lanka, and other countries.

jw2019

A trong môn ” Nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

A in Apartheid in South African Society.

OpenSubtitles2018. v3

Tọa lạc trên Highveld, Gauteng là tỉnh nhỏ nhất Nam Phi, chỉ chiếm 1,5% diện tích đất.

Situated in the Highveld, Gauteng is the smallest province in South Africa, accounting for only 1.5% of the land area.

WikiMatrix

Vậy đầu tiên, hãy nói một chút về Nam Phi.

So the first port of call: let’s talk a little bit about South Africa.

ted2019

Tiến tới cùng với tổ chức của Đức Giê-hô-va tại Nam Phi

Growing Up With Jehovah’s Organization in South Africa

jw2019

Tăng trưởng tại Nam Phi sẽ đạt 1,1%.

Growth in South Africa is expected to edge up to a 1.1 percent pace this year.

worldbank.org

Ô thước Nam phi

Southward the crows flew .

QED

Bà là góa phụ của cả tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và tổng thống Mozambique, Samora Machel.

She is the widow of both South African President Nelson Mandela and Mozambican President Samora Machel.

WikiMatrix

Phim khiêu dâm ở Nam Phi phát thông điệp ” tình dục an toàn ”

South African porn film delivers ” safe sex ” message

EVBNews

Beth Diane Armstrong (sinh năm 1985) là một nhà điêu khắc người Nam Phi.

Beth Diane Armstrong (born 1985) is a South African sculptor.

WikiMatrix

Năm 2017, cô được chọn đại diện Nam Phi tại Venice Biennale.

In 2017, she was selected to represent South Africa at the Venice Biennale.

WikiMatrix

Tháng 7 năm sau, ban nhạc cũng tham gia lễ bàn giao chính thức, diễn ra tại Nam Phi.

The following July, the band also took part in the official handing-over ceremony, which took place in South Africa.

WikiMatrix

Nó được tìm thấy ở Nam Phi (Nó đã dược miêu tả ở the Innanda District).

It is known from South Africa (it was described from the Innanda District).

WikiMatrix

Marlene Dumas (sinh năm 1953) là một họa sĩ và nghệ sĩ người Nam Phi.

Marlene Dumas (born 1953) is a South African artist and painter.

WikiMatrix

Tại miền nam Phi Châu có nhiều truyền thống liên quan đến đám tang và mai táng.

In southern Africa there are numerous traditions related to funerals and burials.

jw2019

Đây là Pretoria, thủ đô (của Nam Phi), cách nhà tôi khoảng 50 Km.

He comes from Pretoria, the capital of [South Africa], about 50 kilometers from where I live.

ted2019

Chương trình xây cất rộng lớn ở Nam Phi

Vast Building Program in South Africa

jw2019

Cô lớn lên ở Nam Phi, nơi gia đình cô di cư sau Thế chiến II.

She was raised in South Africa, where her family emigrated after World War II.

WikiMatrix

Và tại đây, chúng trú đông ở đây [ở Nam Phi].

And down here, and they winter down here [in southern Africa].

ted2019

Cô bị bắt và bị ngồi tù ở Nam Phi.

She was arrested and sentenced to prison in South Africa.

jw2019

Nam Phi vừa đưa xương sư tử vào thị trường.

South Africa just released some lion bones onto the market.

QED

Và chính điều đó lôi cuốn chúng ta tại Nam Phi .

And that brings us to South Africa itself .

EVBNews