Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Nghiệm thu là một trong những cụm từ tiếp tục được nhắc đến trong nghành kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình .

Tuy nhiên‚ không phải ai trong chúng ta cũng đều đã biết đến Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Chính bởi lẽ đó ‚ trong bài viết dưới đây của công ty luật Hoàng Phi chúng tôi sẽ phân phối một số ít thông tin có ích có tương quan đến khái niệm của cụm từ “ nghiệm thu ” trong tiếng Anh. Cụ thể như sau :

Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu là một giai đoạn trong đó bao gồm các bước: thu nhận‚ kiểm định‚ kiểm tra kết quả của một công việc‚ tài sản hay công trình nào đó sau khi đã hoàn thành thi công công trình‚ thực hiện công việc hoặc sử dụng tài sản, qua quá trình nghiệm thu nhằm kiểm tra về mặt chất lượng công trình‚ hiệu quả công việc hay số lượng tài sản trước khi đưa vào sử dụng.

Bạn đang đọc: Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này ‚ chúng tôi sẽ đề cập tới nghiệm thu khu công trình trong nghành kiến thiết xây dựng .
Nghiệm thu khu công trình hoàn toàn có thể được hiểu là một tiến trình gồm có những bước thu nhận ‚ kiểm tra ‚ kiểm định về chất lượng của khu công trình sau khi đã hoàn thành xong việc kiến thiết kiến thiết xây dựng trước khi chủ khu công trình đưa nó vào sử dụng .
Đối với nghiệm thu khu công trình thì chủ thể có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đó là những cơ quan chức năng được giao thẩm quyền .
Các cơ quan này sẽ địa thế căn cứ vào những số đo biểu lộ chất lượng khu công trình và bản vẽ khu công trình đã thiết kế để đưa ra những nhìn nhận khách quan về khu công trình có đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hoàn toàn có thể đưa vào quản lý và vận hành ‚ sử dụng được hay không .
Quy trình triển khai việc nghiệm thu gồm có những bước cơ bản sau :
+ Nghiệm thu những loại sản phẩm sản xuất sẵn ‚ trang thiết bị và vật tư được sử dụng trong quy trình xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình
+ Nghiệm thu từng việc làm đơn cử trong quy trình thiết kế xây dựng
+ Nghiệm thu từng bộ phận trong khu công trình thuộc tiến trình xây đắp
+ Nghiệm thu theo từng khuôn khổ đã hoàn thành xong của khu công trình để chuyển giao và xem xét đưa vào sử dụng .

Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Nghiệm thu tiếng Anh là acceptance ( n ) và định nghĩa Acceptance is a stage in which the steps are taken : acquiring inspecting ‚ checking the results of a job ‚ property or a certain structure after the construction has been completed performing the work or use property .
Through the acceptance process to check the quality of the work ‚ work efficiency or quantity of assets before putting them into use .
– In the scope of this article we will mention the acceptance of works in the construction field .
Acceptance of a building can be understood as a process of taking in checking ‚ verifying the quality of a building after construction has been completed before the owner has put it into use .
For the pre-acceptance test of works, the responsible entities are authorized agencies .
Thes e agencies will base on the measurements showing the quality of the works and construction drawings that have been constructed to make an objective assessment of the works that meet the quality standards and can be put into operation ‚ use able or not .
The process of carrying out the acceptance test includes the following basic steps :

+ Acceptance of pre-fabricated products‚ equipment and materials used in the construction process.

+ Acceptance of each specific job in the construction process
+ Acceptance of each part of the construction in the construction phase
+ Check and take over for each completed item of the work for handover and consideration and use .

Nghiệm thu công trình tiếng Anh là gì?

Nghiệm thu khu công trình tiếng Anh là Acceptance of the project ( n )

Một số cụm từ có liên quan đến nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Một số cụm từ có tương quan đến nghiệm thu tiếng Anh như thể :
Hồ sơ nghiệm thu tiếng Anh là acceptance documents ( n )
Biên bản nghiệm thu tiếng Anh là Test records ( n )
Công tác nghiệm thu tiếng Anh là Acceptance work ( n )
Cơ quan nghiệm thu tiếng Anh là Acceptance agency ( n )
Nghiệm thu vật tư tiếng Anh là Acceptance of materials ( n )

Ví dụ cụ thể về cụm từ có liên quan đến nghiệm thu tiếng Anh

1. Nghiệm thu là một trong những việc làm thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ cho khu công trình thiết kế xây dựng phân phối được những tiêu chuẩn về chất lượng và được đưa vào sử dụng trong thực tiễn .
=> Acceptance test is one of the necessary jobs to ensure that the construction works meet the quality standards and is put into use in practice .
2. Biên Bản Nghiệm Thu sẽ được lập và ký bởi Bên Khách hàng và Bên Cung Cấp Dịch Vụ để xác nhận mẫu thông tin đã được xây đắp tương thích Phụ lục Hợp Đồng này .
The Acceptance Record will be made and signed by the Customer and the Service Provider to confirm that the information has been constructed in accordance with this Annex .
3. Mỗi Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm cử người đại diện thay mặt đại diện thay mặt mỗi Bên tham gia vào việc xác nhận nội dung, phong cách thiết kế, nghiệm thu việc làm in ấn kiến thiết và chuyển giao mẫu sản phẩm đưa vào triển khai triển khai dịch vụ .
Each Party is responsible for sending a representative to represent each Party to confirm the content, design, acceptance of the printing and deliver the products to implement the service .

4. Số tiền thực tế mà Bên A phải thanh toán cho Bên B căn cứ vào Biên bản nghiệm thu thực tế được các Bên thống nhất phê duyệt, theo quy định tại Điều xxxx Hợp đồng này.

The actual amount to be paid by Party A for Party B is based on the actual Minutes of Acceptance approved by the Parties, as per the regulation in Article xxxx of this Contract .

Trên đây là toàn bộ bài viết có liên quan đến khái niệm nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Mọi quan điểm vướng mắc hay cần tư vấn chi tiết cụ thể hơn về yếu tố này xin vui mừng liên hệ Tổng đài 1900 6557 để được giải đáp .