nhỏ bé trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ý tớ là, họ như là nhỏ bé đáng sợ không?

I mean, are they, like, scary little?

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy đây. Một người nhỏ bé, mặc jean đen trên một sân khấu trống trải

Here he is, one little guy, black jeans and stuff, on a totally empty stage.

QED

Những thứ nhỏ bé mới là vấn đề

Little things matter.

OpenSubtitles2018. v3

Em lại nhớ anh đã nói điệu nhảy của em thật nhỏ bé.

I thought you said my dancing was little.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu đúng là nhỏ bé quá, đúng là như vậy.

You are a bit weird, it’s true.

OpenSubtitles2018. v3

1 từ nhỏ bé thôi, Bellle

One little word, Belle.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé so với nhiệm vụ này.

I felt humbled by the assignment.

jw2019

Vứt chúng ra khỏi đầu óc nhỏ bé ngu ngốc của em đi.

Get that into your crushingly stupid little brain.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, chào, anh chàng nhỏ bé.

Oh, hi, little guy.

OpenSubtitles2018. v3

Những hội-thánh nhỏ chính là những tiền-đồn giáo-sĩ.

These little churches were themselves missionary beehives.

jw2019

Ngay cả người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi dòng chảy của tương lai

Even the smallest person can change the course of the future.

OpenSubtitles2018. v3

Những trí óc nhỏ bé sản sinh ra những sự mê tín

Small minds breed small-minded superstitions.

OpenSubtitles2018. v3

Mấy gã quái dị nhỏ bé này cũng đến Orlando đấy.

These adorable little freaks are heading to Orlando too.

OpenSubtitles2018. v3

quý ông nhỏ bé của mẹ.

Yes, my little gentleman.

OpenSubtitles2018. v3

Ở những nơi nhỏ bé như Vịnh Palm, giữ được bí mật mọi điều là việc bất khả.

It was impossible in a small place like Palm Bay to keep anything secret.

Literature

Với đôi mắt nhỏ bé đầy lệ, Ashley nói rằng nó tin.

With her little eyes full of tears, Ashley said she did.

LDS

Mọi người còn nhớ sinh vật Tetrahymena nhỏ bé kia?

Now, remember that little pond scum critter Tetrahymena?

ted2019

Còn đội thứ tư, trường Godolphin nhỏ bé từ bên kia sông…

As for the fourth, little Godolphin College from across the river…

OpenSubtitles2018. v3

Rất ấn tượng khi những con người bình thường nhỏ bé biết người nổi tiếng.

It’s very impressive when the little people know a celebrity.

OpenSubtitles2018. v3

Rồi Ngài chỉ vào một nơi nhỏ bé tầm thường

Then He pointed out a tiny spot

LDS

Điều này có làm bộ não hình cầu nhỏ bé của bạn muốn nổ tung không?

Doesn’t that blow your little spherical mind?

QED

Ý tưởng nhỏ bé nhất kiểu như

The smallest idea, such as:

OpenSubtitles2018. v3

Anh không phải người duy nhất có đám gián điệp nhỏ bé thông minh, Nik.

You’re not the only one with clever little spies in the quarter, Nik.

OpenSubtitles2018. v3

Hột cải là một hạt giống nhỏ bé có thể tượng trưng cho một điều rất nhỏ.

A mustard grain is a tiny seed that can represent something very small.

jw2019

Thì nó không còn nhỏ bé nữa.

This is not insignificant.

QED