Ông già Noel trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lúc đó, Laura nói một cách quả quyết: – Ông già Noel có thể đến bất kì nơi nào.

Then Laura said stoutly, “Santa Claus can come anywhere.”

Literature

Ông thủ vai ông già Noel chẳng được ích lợi gì.

You’re no good at playing Santa Claus.

OpenSubtitles2018. v3

Các cô quên ngay cả ông già Noel.

They had even forgotten Santa Claus.

Literature

Tại đó, khi đang dạo phố ở Independence, ông đã gặp ông già Noel.

And there, coming down the street in Independence, he had met Santa Claus.

Literature

Bố nói: – Sao, bộ ông già Noel không tới đây vào buổi tối trước Giáng Sinh hả?

“Why, didn’t Santa Claus get here on Christmas Eve?

Literature

Anh cũng dùng dịch vụ đó để gọi ông già Noel cho giáng sinh mà.

I used the same agency to book a Santa for Christmas.

OpenSubtitles2018. v3

” Tên con tuần lộc của ông già Noel là gì? ”

” What are the names of Santa’s reindeer? “

QED

Nếu con không ngoan thì ông già Noel sẽ không đến đâu.

If you don’t behave, Santa won’t come.

Tatoeba-2020. 08

Lẽ ra hôm nay sẽ thấy ông già Noel

I was hoping I could meet Santa Claus today.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày nay, có rất nhiều người không tin vào Ông già Noel.

Now, there’s a lot of folks around that don’t believe in Santa Claus.

OpenSubtitles2018. v3

Mày trốn tù chỉ để cướp 14 xu của ông già Noel sao?

You bust out of jail to rob 14 cents from a Santa Claus?

OpenSubtitles2018. v3

Tớ không nghĩ là ông già Noel đến thăm khách sạn.

I don’t think Santa Claus visits hotels.

OpenSubtitles2018. v3

Mary và Carrie đã kể tất cả về ông già Noel cho bé.

Mary and Carrie had told her all about Santa Claus.

Literature

Vì anh muốn Ông già Noel biết chính xác điều anh muốn vào Giáng sinh.

‘Cause I want Santa to know exactly what I want for Christmas.

OpenSubtitles2018. v3

Chính phủ, trong khi đó, đã hành động như ông già Noel.

The government, meanwhile, has been acting like Santa Claus.

ted2019

Bố ơi, làm sao ông già Noel tìm được bọn con đây?

Daddy, how will Santa know how to find us?

OpenSubtitles2018. v3

Thế bánh cookie của ông già Noel thì sao?

What about Santa’s cookies?

OpenSubtitles2018. v3

Một hôm, Mary hỏi mẹ là ông già Noel có thể đến bằng cách nào.

One day Mary asked Ma how Santa Claus would come.

Literature

Mẹ kể thêm với các cô vài điều khác về ông già Noel.

Then Ma told them something else about Santa Claus.

Literature

Ông già Noel sẽ tặng con trò Joker đúng không bố?

Santa is going to bring me the Joker game, right?

OpenSubtitles2018. v3

Cô không nghĩ là có ai gặp được ông già Noel vào ban ngày.

She hadn’t thought that anyone could see Santa Claus in the daytime.

Literature

Tôi thà thủ vai ông già Noel còn hơn là làm một con rối.

I’d rather play Santa Claus than a puppet.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu xin ông già Noel cái gì vậy?

What did you ask Santa for?

OpenSubtitles2018. v3

Trong lúc ấy, Sally tìm cách giải thoát cho ông già Noel, nhưng bị Oogie bắt được.

Sally attempts to rescue Santa so he can stop Jack, but Oogie captures her as well.

WikiMatrix

Trông tôi có giống ông già Noel không?

Do I look like fucking Santa Claus.

OpenSubtitles2018. v3