ông bà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông bà Cullen kéo họ đi bộ, cắm trại và làm những thứ linh tinh khác.

No, Dr. and Mrs. Cullen yank them out for, like, hiking and camping and stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Ông/ e ngại điều gì?”

What are you afraid of?”

ted2019

Thật là một vai trò kỳ diệu của ông bà trong cuộc sống của các cháu của họ.

What a marvelous role grandparents can play in the lives of their grandchildren.

LDS

Sau đó, anh hỏi thêm: “Ông/ quan tâm đến điều gì nhất?”

Then he asks, “What are your greatest concerns?”

jw2019

Trong câu chuyện này của ông bà ngoại tôi, có thế có đôi chút hiểu lầm.

There is a possibility of misinterpretation in this story from my grandparents.

LDS

Chắc ông / cũng sẽ đồng ý.

No doubt that is true of you .

jw2019

Ông / nghĩ sao về vấn đề này?

How do you feel about this problem?

jw2019

Cái đó… thì ông bà phải quyết định.

That’s a choice you have to make.

OpenSubtitles2018. v3

Con trai ông bà muốn làm nghề gì?

What did your son want to become?

OpenSubtitles2018. v3

Ông / còn nhớ tôi không?”

“Do you remember me?”

jw2019

Ông/ có biết người nào nói thứ tiếng ấy không?”.

Do you know anyone we might talk to?”

jw2019

2. Khoảnh khắc ngượng ngùng nhất của cha mẹ/ông bà là gì?

What was your most embarrassing moment?

LDS

Tôi chưa từng gửi cho ông ( ).

I never sent for you.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi đề nghị ông/ thử cách tìm hiểu này ít nhất một lần.

We recommend that you try studying the Bible at least once.

jw2019

Vậy, như tôi nói, nơi ông bà đang xem có giá rất phải chăng.

So, as I say, what you’re looking at here is very competitively priced.

OpenSubtitles2018. v3

Nên tôi nghĩ có thể nó sẽ thấy thoải mái hơn nếu được nghe giọng ông bà.

So I figured he might feel more comfortable hearing your voices .

OpenSubtitles2018. v3

Ông bà tôi đã là ai?

Who were my grandparents?

ted2019

Tôi mất một thời gian dài mới có thể hiểu được hết trò chơi của ông bà .

It took me a long time before I was able to fully appreciate my grandparents “ game .

EVBNews

“Theo ông/ , người cha quan tâm chăm sóc con cái quan trọng đến mức nào ?

Have you noticed that society seems to be placing more and more emphasis on how people look?

jw2019

Ông/ nghĩ hôn nhân sẽ được lợi ích thế nào nếu áp dụng lời khuyên sau?

“How do you think families would be affected if they applied this advice?

jw2019

Cô ấy không phải là người mà ông bà nghĩ.

She’s not who you think she is.

OpenSubtitles2018. v3

“Chúng tôi muốn nghe ông/ cho biết ý kiến về câu Kinh Thánh đáng chú ý này.

“We would like your opinion on this interesting scripture.

jw2019

Ông/ có người quen muốn cai thuốc lá không?

Do you think this is proper?

jw2019

Tôi xin mời mỗi em hãy quan tâm đến ông bà của mình và những người già cả.

I would invite each of you to be mindful of your grandparents and the elderly.

LDS

Lần tới, tôi muốn chia sẻ với ông/ nguyên nhân của mọi đau khổ, nơi trang 24-26”.

Next time, I would like to discuss an example from pages 4 and 5.”

jw2019