quả chanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chẳng hạn tôi có 4 vòng tròn hoặc có thể là tôi có 4 quả chanh cho bữa ăn sáng

Let’s say I had 4 circles – or, I don’t know I had 4 lemons for breakfast.

QED

Hiện lên trên khuôn mặt của cô như quả chanh vắt!

It’s all over your face like a pinched lemon!

OpenSubtitles2018. v3

Lúc này, những cục mưa đá to đến bằng quả chanh lớn…

The hail now grew to the size of big lemons.. . .

jw2019

Chúng ta đang bắt đầu bằng 4 quả chanh đúng không nào?

So we’re starting at 4 lemons, right?

QED

Một quả chanh mọng nước.

Easy peasy lemon squeezy.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy tôi có tổng là 7 quả chanh

So I had a total of 7 lemons.

QED

Well, em thấy mấy quả chanh trông ngon ngon, nên muốn thử tự làm.

Well, I found a citrus one that looked good, so I thought I would try that.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn chuẩn bị ăn một quả chanh, và nó có vị như nước chanh.

You’re about to eat a lemon, and now it tastes like lemonade.

QED

Và thứ duy nhất trong tủ lạnh của tôi là một quả chanh cũ.

And the only thing in my refrigerator is an old lime.

OpenSubtitles2018. v3

Một cách khác cũng cho ra kết quả khi ta vẽ 4 quả chanh trục số màu sắc

Another way to view that – ( Let’s draw the same lemon colored number line. )

QED

Tôi có 4 quả chanh và sau đó tôi thêm vào 3 quả nữa

I had 4 lemons, and then I had 3 more.

QED

Vậy 1, 2, 3, 4 quả chanh cho bữa sáng

So 1, 2, 3, 4 lemons for breakfast.

QED

HC: Bạn chuẩn bị ăn một quả chanh, và nó có vị như nước chanh.

HC: You’re about to eat a lemon, and now it tastes like lemonade.

ted2019

Phương thuốc gia đình : Quả chanh hoặc trái ô liu

Home cure : Olives or lemons

EVBNews

Tôi sẽ vẽ nó bằng màu vàng bởi vì chúng ta đang nói về những quả chanh: ).

I’ll draw it in yellow, because we’re talking about lemons. )

QED

Cả người cô bé là một quả chanh?

This girl’s body’s a lemon?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy là chúng ta có 1 quả chanh ở bên trái và đó là quả chanh còn lại: ).

And this would be the lemon that’s left.

QED

Trở lại với Mohammed, Một trong số ít công việc mà anh ấy tìm được là nhặt những quả chanh.

Getting back to Mohammed, one of the few jobs he was able to find was picking lemons.

ted2019

Thêm nước ép của nửa quả chanh và một thìa cà phê xi-rô cây thích hay mật ong vào một tách nước ấm .

Add the juice of half a lemon and one teaspoon of maple syrup or honey to a cup of warm water .

EVBNews

“Nghe này, Susie,” bà ngoại Lynn nói, “nếu lúc hôn cháu thấy như thể mình là quả chanh thì cháu sẽ tiết ra nước chanh.”

See, Susie, Grandma Lynn said, if you kiss like a lemon, you make lemonade.

Literature

Không nhất thiết là như vậy, tôi có thể gạch chéo theo cách khác miễn là bỏ đi 3 quả chanh bất kì trong 4 quả đó

It didn’t have to be that one. I could have crossed out any of the 3 .

QED

Tôi không thể cứ mãi không có ai để trò chuyện lúc ở nhà, để thức dậy # mình và tìm nửa quả chanh trong ngăn đá

I can’ t stand not having anyone to talk to at home, to wake up alone and find half a lemon in the icebox

opensubtitles2

Năm 2006, 67% quả thuộc chi Cam chanh, 75% quả cam, 58% quả quýt, và 54% quả bưởi chùm được trồng tại Florida.

In 2006, 67% of all citrus, 74% of oranges, 58% of tangerines, and 54% of grapefruit were grown in Florida.

WikiMatrix

Nhưng chỉ phải Ià chanh, quả khác thì không được.

But just to BUDAPEST lemon, other fruit is not.

OpenSubtitles2018. v3

Axit ascorbic (Vitamin C) là một vitamin cần thiết cho cơ thể con người và có trong các loại thực phẩm như amla (quả mâm xôi Ấn Độ), chanh, quả cam, quýt và ổi.

Ascorbic acid (Vitamin C) is an essential vitamin for the human body and is present in such foods as amla (Indian gooseberry), lemon, citrus fruits, and guava.

WikiMatrix