Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Sở kế hoạch đầu tư là cơ quan trình độ không còn quá lạ lẫm so với tổng thể tất cả chúng ta. Vậy, Sở kế hoạch và Đầu tư là gì ? Chức năng, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư như thế nào ?
Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung ứng đến quý bạn đọc 1 số ít nội dung tương quan tới yếu tố Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì ?

Khái niệm Sở Kế hoạch đầu tư?

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công dụng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố quản trị Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư .

>> >> > Tham khảo bài viết tương quan : Thành lập doanh nghiệp

Chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung trên đã giải thích chi tiết về khái niệm Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Vậy sở kế hoạch và đầu tư có chức năng gì?

Chức năng quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm có :
– Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
– Tổ chức thực thi và yêu cầu về chính sách, chủ trương quản trị kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận thành phố .
– Đầu tư trong nước, đầu tư quốc tế ở địa phương .
– Quản lý nguồn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ), nguồn vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn, nguồn viện trợ phi nhà nước quốc tế .
– Đấu thầu .
– Đăng ký doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi địa phương .
– Tổng hợp và thống nhất quản trị những yếu tố về doanh nghiệp, kinh tế tài chính tập thể, hợp tác xã, kinh tế tài chính tư nhân .
– Tổ chức đáp ứng những dịch vụ công thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Sở theo lao lý của pháp lý .
– Thực hiện một số ít trách nhiệm, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền Ủy ban nhân dân Thành phố và theo pháp luật của pháp lý .
Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng ; được cấp kinh phí đầu tư hoạt động giải trí từ ngân sách và mở thông tin tài khoản tại kho bạc Nhà nước để hoạt động giải trí theo lao lý .

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ, Điều 3 – Thông tư liên tịch số 21/2015 / TTLT-BNV lao lý về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và biên chế của Sở Kế hoạch – Đầu tư, đơn cử :
– Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư :
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc .
+ Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tụch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Sở ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình công tác làm việc trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo lao lý .
+ Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ huy 1 số ít mặt công tác làm việc và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp lý về những trách nhiệm được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm quản lý những hoạt động giải trí của Sở .
+ Căn cứ lao lý về phân cấp quản trị tổ chức triển khai cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc SỞ quyết định hành động hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những đơn vị chức năng thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành .
– Cơ cấu tổ chức triển khai Sở Kế hoạch và Đầu tư :
+ Văn phòng .
+ Thanh tra .
+ Các phòng trình độ, nhiệm vụ .
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch .

Phòng đăng ký kinh doanh.

Phòng Kinh tế ngành .
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư .
Phòng Kinh tế đối ngoại .
Phòng Khoa giáo, văn xã .
Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tài chính tập thể và tư nhân .
– Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra rà soát, kiện toàn những phòng trình độ, nhiệm vụ thuộc Sở theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản trị đa ngành, đa nghành nghề dịch vụ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động, nhưng tối đa không quá số lượng phòng lao lý Điểm c – khoản 2 – Điều này .
– Đối với thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phòng trình độ, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa thế căn cứ nhu yếu quản trị, hoàn toàn có thể bổ trợ thêm 01 phòng so với pháp luật tại Điểm c – khoản 2 – Điều này. quản trị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ huy thiết kế xây dựng đề án xây dựng tổ chức triển khai và phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trước khi quyết định hành động .

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ nhất : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Nước Ta .
Đại diện pháp lý : Sử Ngọc Anh .
Mã số thuế : 0301464911 – 02/08/1994 .

Thứ hai : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố TP. Hà Nội

Địa chỉ : Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, TP. Hà Nội, Nước Ta ( Khu Liên cơ Võ Chí Công ) .
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư : Đỗ Anh Tuấn .
Tel : 84.024.38256637 .
Fax : 84.024.382 .

Sở kế hoạch đầu tư tiếng anh là gì?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếng anh là Authority for planning and investment và định nghĩa Authority for planning and investment is a specialized agency of the City People’s Committee to perform the function of advising and assisting the City People’s Committee in state mângement on planning, planning and investment .

Một số từ tiếng anh liên quan tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Allocated from state budget : Cấp phát từ ngân sách nhà nước .
– Amendment of Bidding Documents : Sửa đổi Hồ sơ mời thầu .
– Advance Payment Security : Bảo đảm tạm ứng .
– An eligible bidder : Một nhà thầu hợp lệ .
– Actual Cost ( AC ) : giá thành trong thực tiễn .
– Actual Duration : Thời lượng trong thực tiễn .
– Administer procurements : Quản trị shopping .
– Application area : Lĩnh vực ứng dụng .

– Access to the site: Ra vào công trường.

– Acceleration : Đẩy nhanh quá trình .
– Advance payment : Tạm ứng .

Như vậy, Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu rõ chức năng, cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và Đầu tư.