Tất toán tiếng Anh là gì?

Trong thuật ngữ tài chính kế toán, tất toán là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bài viết Tất toán tiếng Anh là gì? của Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về vấn đề nói trên tới Quí vị.

Tất toán là gì ?

Tất toán là một bước nhằm mục đích chấm hết một thanh toán giao dịch hay kết thúc một hợp đồng, khi bạn tới ngân hàng nhà nước và triển khai xong xong việc làm trả nợ của mình thì tại thời gian đó gọi là tất toán, tất toán gồm có những loại sau :
– Tất toán sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí Tất toán sổ tiết kiệm chi phí là những thanh toán giao dịch giữa hai chủ thể là ngừa vay có chiếm hữu sổ tích kiệm và ngân hàng nhà nước. Trong mô hình tất toán này nếu cá thể có sổ tiết kiệm chi phí muốn vay tín dụng thanh toán thì ngân hàng nhà nước sẽ tương hỗ làm hồ sơ .

– Tất toán khoản vay Tất toán khoản vay là thời gian hoàn thành khoản vay giữa các chủ thể là cho vay và đi vay. Thời gian này được quy định trong hợp đồng vay và có điều khoản nhất định trong những hợp đồng vay này.

Bạn đang đọc: Tất toán tiếng Anh là gì?

Vì số lượng giới hạn bài viết nên Tổng đài 1900 6557 sẽ chỉ nghiên cứu và phân tích hai loại tất toán thông dụng lúc bấy giờ là tất toán sổ tiết kiệm chi phí và tất toán khoản vay .
– Tất toán thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước
– Tất toán khoản vay trước hạn
– Tất toán bảo hiểm xã hội
– Tất toán tiền gửi có kỳ hạn

Tất toán tiếng Anh là gì ?

Tất toán tiếng Anh là Final settlement .
Tất toán tiếng Anh hoàn toàn có thể được định nghĩa như sau :
Settlement is a step towards terminating atransacction or contract. When you go to the ngân hàng and finish your repayment work at that point it’s called closing Settlement includes the following types : – Finalization of saving book savings book closing are transactions between two entities that prevent loans wwith a saving book and abank. In this type of settlemtnr, if the individual who has a savings book want to borrow credit, the ngân hàng will assist in filling .
– All arrtempts loans. Loan settlement is the time for loan completion between the lenders and borrowers. This period is specified in the loan agreement and there certain terms in these loan agremment .
Because of the limited article, the call center 1900 6557 will analyze only two popular types of settlement, wich are savings bool closing and loan closing

– Bank account settlement

– Early loan settlement
– Settlement of social insurance
– Term deposit settlement

Từ tương quan đến tất toán tiếng Anh ?

Từ tương quan đến tất toán tiếng Anh :
+ Tất toán sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí : Finalization of saving book
+ Tất toán khoản vay : All arrtempts loans
+ Tất toán thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước : Bank account settlement
+ Tất toán khoản vay trước hạn : Early loan settlement
+ Tất toán bảo hiểm xã hội : Settlement of social insurance
+ Tất toán tiền gửi có kỳ hạn : Term deposit settlement

Phần tiếp theo của bài viết Tất toán tiếng Anh là gì? sẽ cung cấp ví dụ liên quan đến tất toán tiếng Anh.

Ví vụ đoạn văn tương quan đến tất toán tiếng Anh

– The prepayment fee is specified in the contract when you signed the loan. If you do not pay attention, when you pay the loan before the due date to the ngân hàng it is easy to be penalized because of the terms of this contract. It looks like you broke the contract. Early settlement penalty fees depend on the time that you pay off and the ngân hàng differs .
Dịch tiếng Việt : Phí tất toán trước hạn được pháp luật trong hợp đồng lúc bạn ký khi vay tiền. Nếu không chú ý thì khi bạn trả nợ trước hạn cho những ngân hàng nhà nước rất dễ bị phạt vì pháp luật trong hợp đồng này. Việc này giống như bạn đã phá vỡ hợp đồng vậy. Mức phí phạt tất toán trước hạn tùy thuộc vào thời hạn mà bạn tất toán và ngân hàng nhà nước khác nhau .

Từ những phân tích trên chúng tôi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Tất toán tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.