thứ tư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đây là phần thứ tư và mới nhất trong dòng game.

It is the fourth and latest game in the series.

WikiMatrix

o Tầng Lầu Thứ Tư, Cánh Cửa Cuối Cùng

o Fourth Floor, Last Door

LDS

Đây là lần thứ tư trong hai ngày.

It’s the fourth time in two days.

OpenSubtitles2018. v3

Em yêu, hôm nay là thứ Tư.

It’s Wednesday, babe.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là đứa thứ tư.

I’m the fourth.

ted2019

Phù thủy thứ tư, đánh cho nhừ tử.

Witch number four, flogging take a turn

OpenSubtitles2018. v3

7 Khi ngài gỡ con dấu thứ tư, tôi nghe tiếng của sinh vật thứ tư+ nói: “Hãy đến!”.

7 When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature+ say: “Come!”

jw2019

Amabella phát thiệp mời vào sáng thứ tư.

Amabella passed out her invitations on Wednesday morning.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy để anh làm người thứ tư.

Let me be number four.

OpenSubtitles2018. v3

Lợi ích thứ tư: Bạn có thể học hỏi.

Benefit #4: You might learn something.

jw2019

Trong trận đấu thứ tư, Daniel Bryan phải đối mặt với Big Cass.

In the fourth match, Daniel Bryan faced Big Cass.

WikiMatrix

Đó là các con tàu xuyên đại dương thứ tư đã được tìm thấy trong khu vực.

It was the fourth trans-oceanic ship to have been found in the area.

WikiMatrix

Cảnh sát chỉ trở lại vào ngày thứ tư sau các cuộc bạo loạn.

Police only returned on the fourth day after the riots.

WikiMatrix

Tôi sẽ mua con phía xa bên phải và con thứ tư.

I want to buy the one on the far right and the fourth one.

QED

1 Tối Thứ Tư ngày 19 tháng Tư sẽ là cao điểm của năm công tác của chúng ta.

1 Wednesday evening, April 19, will be the highlight of our service year.

jw2019

Hôm Thứ Tư, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất ở Nepal.

On Wednesday at least 50 died in a landslide in Nepal.

jw2019

Những hàng hóa chịu thuế suất 4% được kê ở phần thứ tư.

Income Tax at 4/3 In The £.

WikiMatrix

Ngoài ra còn có một trận play-off để phân định vị trí thứ ba và thứ tư.

There’s also a play-off to decide third and fourth place.

WikiMatrix

Martin quay trở lại phòng thu để thu âm album thứ tư của anh, Vuelve (1998).

While on tour, Martin returned to the studio to record his fourth album, Vuelve (1998).

WikiMatrix

Thứ tư gặp.

See you Wednesday.

OpenSubtitles2018. v3

40 Vương quốc thứ tư sẽ mạnh như sắt.

40 “As for the fourth kingdom, it will be strong like iron.

jw2019

Trong lịch đầy những ngày thứ Tư.

The calendar’s full of them.

OpenSubtitles2018. v3

Giá đã đánh dấu bạn tôi, vào thứ tư tới, – Tuy nhiên, mềm mại! những ngày này?

And bid her, mark you me, on Wednesday next, — But, soft! what day is this?

QED

Đây là thành phố lớn thứ tư của nước này, sau Casablanca, Fez và Tangier.

It is the fourth largest city in the country, after Casablanca, Fez and Tangier.

WikiMatrix

10, hệ thứ tư, ô nhịp cuối.

Missæ tredecim, quarum ultima pro defunctis.

WikiMatrix