tọa đàm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông là người dẫn chương trình của chương trình tọa đàm Geraldo từ năm 1987 đến năm 1998.

He was the host of the talk show Geraldo from 1987 to 1998.

WikiMatrix

Ta đã gặp nhau ở buổi tọa đàm tại Sun Valley.

I think we met at the conference in Sun Valley.

OpenSubtitles2018. v3

và những cuộc tọa đàm về sự thay đổi phải bị đàn áp.

And all this talk of change must be suppressed.

OpenSubtitles2018. v3

Do đó, đôi khi trùng với ngày Tọa đàm Quốc tế Talk Like a Pirate Day.

The option was added on International Talk Like a Pirate Day of that year.

WikiMatrix

như thể một buổi diễn ngày. Một vài loại chương trình tọa đàm trong ngày

Some kind of day talk show.

ted2019

Sao không hòa giải theo kiểu tọa đàm?

Why can’t you settle it in a diplomatic manner?

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1968, O’Connor dẫn một chương trình tọa đàm tin tức còn có tên là The Donald O’Connor Show.

In 1968, O’Connor hosted a syndicated talk show also called The Donald O’Connor Show.

WikiMatrix

Vào năm 2013, có tổng cộng 1075 buổi tọa đàm trong hội nghị, trong đó liên quan đến anime (29%) và truyện tranh (26%).

In 2013, there were 1075 total panels held during the convention, the plurality of which were anime-focused (29%), followed by comic-focused panels (26%).

WikiMatrix

Nếu bạn muốn tặng tôi thứ gì đó sau buổi tọa đàm này, một bức Chagall là lựa chọn tốt đấy.

If people want to get me something at the end of the conference, you could buy me a Chagall .

QED

Vì thế tôi bắt đầu đi ra ngoài Châu Phi, tọa đàm ở Châu Âu, trò chuyện ở Mỹ, đến Châu Á.

So I began traveling outside Africa, talking in Europe, talking in the United States, going to Asia.

ted2019

Ở Thổ Nhĩ Kì, 140Journos đang tổ chức một buổi tọa đàm để ủng hộ cộng đồng cũng như báo chí nhân dân.

In Turkey, 140Journos are holding hack-a-thons so that they support communities as well as citizen journalism.

ted2019

Năm 1982, KABC (AM) tại Los Angeles thuê Prager tổ chức chương trình tọa đàm về tôn giáo vào mỗi tối Chủ Nhật, ông làm người dẫn chương trình này trong hơn 10 năm.

In 1982, KABC (AM) in Los Angeles hired Prager to host a talk show on religion every Sunday night, which eventually expanded to a daily talk show.

WikiMatrix

Cuộc tranh luận về cách thức nuôi dạy của gia đình Sidis đã diễn ra tại một buổi tọa đàm cởi mở về cách thức tốt nhất để giáo dục trẻ em.

The debate about Sidis’ manner of upbringing occurred within a larger discourse about the best way to educate children.

WikiMatrix

Trong buổi tọa đàm với lãnh tụ thế giới mà tôi đã tham gia, bạn biết đấy, ngày nay nhiều người cho rằng, vấn đề chính là những nền kinh tế mới nổi, họ thải ra quá nhiều cacbon dioxit.

And in the discussion I attended with global leaders, you know, many say now the problem is that the emerging economies, they are getting out too much carbon dioxide.

ted2019

Vào năm 2002, tại “Tọa đàm đặc biệt về trẻ em” của Liên hiệp Quốc, UNICEF vinh danh nỗ lực nhân đạo của Hepburn bằng việc khánh thành một bức tượng mang tên “The Spirit of Audrey” tại trụ sở của UNICEF ở New York.

In 2002, at the United Nations Special Session on Children, UNICEF honoured Hepburn’s legacy of humanitarian work by unveiling a statue, “The Spirit of Audrey”, at UNICEF’s New York headquarters.

WikiMatrix

Ủy ban cổ động cả chính quyền Liên Xô lẫn Phương Tây về việc các nhà học giả bị đàn áp, giúp đỡ họ về tinh thần và tài chính, tổ chức những cuộc hội thảo và tọa đàm cho họ, cả ở Liên Xô.

The Committee lobbied both the Soviet and western governments on behalf of these oppressed scholars, provided moral and financial support to them and organized conferences and meetings of refuseniks, including in the Soviet Union itself.

WikiMatrix

quá nhiều thời gian dành cho cầu máy tính, bạn biết đấy, nó như … do đó, một cách nào đó, khoảng 10 năm trước tôi nghĩ rằng nơi ít chán nhất trên thế giới sẽ như là trường quay truyền hình như thể một buổi diễn ngày. Một vài loại chương trình tọa đàm trong ngày

Too much time on computer bridge, which is, you know, like that’s so … somehow, like, about ten years ago I thought that the most unboring place in the world would be like a T.V. studio, like for a day show.

ted2019

Song những cuộn băng về cuộc tọa đàm mới được công bố giữa Mcnamara và tổng thống Lyndon Johnson, được dùng trong phim Màn sương Chiến tranh, tiết lộ Johnson đã khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng của mình vì đã khuyên Kennedy rút các cố vấn quân sự Mỹ ra khỏi Việt Nam .

Yet recently-released tapes of conversations between McNamara and President Lyndon Johnson, used in The Fog of War, reveal Johnson chiding his defence secretary for having advised Kennedy to pull American military advisers out of Vietnam .

EVBNews

( ĐTNVN ) Ngày 28/03, Việt Nam và Hoa Kỳ đã bắt đầu các buổi tọa đàm xoay quanh vụ tố tụng lần 2 về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam, sau khi đã đệ trình lên Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO ngày 20/2 .

( VOV ) – Vietnam and the US on March 28 started consultations on second lawsuit over US anti-dumping taxation on Vietnamese export frozen shrimp, after request to WTO Dispute Settlement Body on February 20 .

EVBNews

Buổi tọa đàm kéo dài 60 ngày tập trung vào chấp thuận của Hoa Kỳ với kết luận của vụ kiện tụng trước đó ngày 11/7/2011, kết luận này thay đổi các điều luật đã sửa đổi về việc tính toán biên độ phá giá và việc thực hiện các thủ tục liên quan tới các mặt hàng bán phá giá vận chuyển từ Việt Nam của Hoa Kỳ .

60 day consultations focus on US compliance with the July 11, 2011 conclusion of previous lawsuit, its moves in amending laws on calculating dumping margins and US ‘s implementation procedures relating to anti-dumping on goods shipped from Vietnam .

EVBNews

Các thành viên câu lạc bộ được khuyến khích mang vợ con gái và chị, em gái tới dự cuộc họp của Hiệp hội Anh, và trong khi người phụ nữ thường chỉ được tham dự trong các bài giảng trước công chúng và những sự kiện xã hội như thế này thì họ cũng bắt đầu thâm nhập vào các buổi tọa đàm khoa học.

Members were encouraged to bring their wives, daughters and sisters to the meetings of the British Association, and while the women were expected to attend only the public lectures and the social events like this one, they began to infiltrate the scientific sessions as well .

QED

Phát biểu không lâu sau khi Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki moon khai mạc cuộc họp ngoại giao vào hôm thứ Năm, tổng thống Mỹ Barack Obama thúc hối cử tọa ủng hộ đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã diễn ra vào ngày 2 tháng 9 .

Speaking shortly after UN Secretary General Ban Ki-moon launched the diplomatic marathon on Thursday, US President Barack Obama urged the audience to support Israeli-Palestinian peace negotiations which started on 2 September .

EVBNews