trước đây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đưa tôi cái mà thầy nói trước đây.

Please give me what you told me about a while ago.

QED

Về mặt kỹ thuật tôi cũng bắn vào ông một vài ngày trước đây.

Technically I also shot at you a couple days ago.

OpenSubtitles2018. v3

Glendon Hill đã tán tỉnh cô ta vài năm trước đây.

Glendon Hill was courting her a few years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Kané trước đây đã từng là chánh văn phòng của Issoufou.

Kané had previously been Issoufou’s chief of staff.

WikiMatrix

Trước đây tôi đã từng yêu thương nhưng không hiểu lý do.

“ I had loved before, but I knew not why .

LDS

Trước đây có bom, và giờ đây cũng có.

There was the bomb, and there’s now .

QED

Marshall đang khổ sở với công việc mới, khi bị buộc phải quay lại hãng luật trước đây.

Marshall is miserable at his new job, having been forced to return to being a corporate lawyer .

WikiMatrix

Nhưng trước đây tớ không có gì để mất.

Yeah, but back then I didn’t have anything to lose.

OpenSubtitles2018. v3

Vị trí này trước đây được giữ bởi cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine K. Albright.

This position was previously held by former U.S. Secretary of State Madeleine K. Albright.

WikiMatrix

Trước đây cô từng chơi cho câu lạc bộ Thụy Điển Damallsvenskan Kvarnsvedens IK.

She previously played for Swedish Damallsvenskan club Kvarnsvedens IK.

WikiMatrix

Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ thua.

But I’ve never not finished before.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng hạn, trước đây chúng từng được xếp vào bộ Beryciformes.

For instance, they have previously been classified as belonging to the Beryciformes.

WikiMatrix

Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cô không mặc đồng phục

I’ve never seen you out of uniform before.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay tôi lặp lại lời khuyên dạy trước đây từ các vị lãnh đạo Giáo Hội.

Today I repeat earlier counsel from Church leaders.

LDS

Anh ấy đã làm trước đây rồi.

He’s done it before.

OpenSubtitles2018. v3

Ông đánh đập cô ấy hệt như đã đánh tôi trước đây à?

You’re beating her just like you used to beat me?

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã thấy màn này trước đây rồi.

You’ve seen the act before.

OpenSubtitles2018. v3

Các vận động viên Barbados trước đây đại diện cho đội Caribbean/Tây Ấn.

Barbadian players previously competed on the Caribbean/West Indies team.

WikiMatrix

Tôi có địa chỉ của Alexis Moldanado, cô biến mất trên Halloween hai năm trước đây.

I have the address of Alexis Moldanado, she disappeared on Halloween two years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng họp này khác hẳn với Phòng Nước Trời mà tôi đi dự trước đây.

It was very different from the Kingdom Hall I was used to.

jw2019

Vẫn là người như trước đây tôi đã từng

The same man I’ve always been.

OpenSubtitles2018. v3

Trước đây, tôi đã thấy chúng bắn súng hỏa mai.

I’ve seen’em fire muskets before.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã được cảnh báo chống lại bạn vài tháng trước đây.

I had been warned against you months ago.

QED

Trước đây anh biết làm điều này, thậm chí không cần nhìn.

I knew how to do this before without even looking.

OpenSubtitles2018. v3

Vợ tôi, Liz (trước đây là Liz Semock), và tôi là bạn cùng lớp thời trung học.

My wife, Liz (formerly Liz Semock), and I were classmates in high school.

jw2019