Hệ Vừa Học Vừa Làm Tiếng Anh Là Gì, Xếp Loại Bằng Cấp Trong Tiếng Anh

Vừa học vừa làm tiếng anh là gì**Cấu trúc vừa vừa trong tiếng anh

Để thể hiện cách nói “vừa… vừa…” trong tiếng Anh, chúng ta có một số cấu trúc như sau:

1. Cấu trúc Both … And

Cụm từ liên kết both…and là cụm từ tốt nhất để thể hiện cấu trúc “vừa…vừa..”. Cụm từ liên kết này nên được đặt giữa những cấu trúc ngang nhau hoặc được cân bằng kể cả về cấu trúc cụm từ hay là cùng một cấu trúc ngữ pháp.

Bạn đang xem: Vừa học vừa làm tiếng anh là gì

Ví dụ:

He was good at both singing and playing guitar. (Anh ấy vừa hát hay vừa chơi guitar giỏi.)She is both doctor and singer. (Cô ấy vừa là bác sĩ vừa là ca sĩ.)He was good at both singing and playing guitar. ( Anh ấy vừa hát hay vừa chơi guitar giỏi. ) She is both doctor and singer. ( Cô ấy vừa là bác sĩ vừa là ca sĩ. )Như những ví dụ trên, ta thấy rằng việc đặt both … and nhờ vào rất nhiều vào việc những vế sau both và and phải có cùng cấu trúc. Trong 1 số ít trường hợp, cụm này được đặt ở một vị trí hơi khác đi, hãy cùng xem ví dụ sau :He was determined both to win the prize and take the best record. (Anh ấy quyết tâm vừa thắng giải thưởng vừa lập kỷ lục mới.)He was determined both to win the prize and take the best record. ( Anh ấy quyết tâm vừa thắng phần thưởng vừa lập kỷ lục mới. )Câu này nếu đặt both ở một vị trí khác, ví dụ :He was both determined to win the prize and take the best record. (Anh ấy đã quyết tâm giành giải thưởng và đạt được kỷ lục tốt nhất.)He was both determined to win the prize and take the best record. ( Anh ấy đã quyết tâm giành phần thưởng và đạt được kỷ lục tốt nhất. )➜ Lúc này, cụm “ and take the best record ” đã trở thành hiệu quả của “ he was both determined to win the prize ” và both đặt ở vế trước trở nên không có ý nghĩa .Do đó, sự cân đối của cấu trúc “ both … and ” thật sự rất quan trọng. Hãy ghi nhớ cấu trúc :

BOTH + N/Phrase/ADJ + AND + N/Phrase/ADJ

Ví dụ :Mary could speak both English and French fluently. (Mary có thể nói vừa tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát.)Katherine is both beautiful and smart. (Katherine vừa xinh đẹp vừa thông minh.)He could both listen to music and discuss with his colleagues about work at the same time. (Anh ta có thể vừa nghe nhạc vừa bàn với đồng nghiệp của anh ấy về công việc cùng lúc.)Mary could speak both English and French fluently. ( Mary hoàn toàn có thể nói vừa tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát. ) Katherine is both beautiful and smart. ( Katherine vừa xinh đẹp vừa mưu trí. ) He could both listen to music and discuss with his colleagues about work at the same time. ( Anh ta hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa bàn với đồng nghiệp của anh ấy về việc làm cùng lúc. )➜ Cụm giới từ thời hạn “ at the same time ” rất được yêu thích với mẫu câu BOTH + Phrase + AND + Phrase để nhấn mạnh vấn đề việc ai đó hoàn toàn có thể làm 2 việc gì đó cùng một lúc .

2. Cấu trúc AS WELL AS

Khi AS WELL AS được dùng trong câu, thì phía trước và phía sau của AS WELL AS phải cùng loại, như thể : cùng là danh từ, cùng là cụm từ hoặc cùng là một mệnh đề. AS WELL AS trong cấu trúc “ vừa … vừa ” nhấn mạnh vấn đề thông tin phía sau hơn phía trước nó, nhiều lúc thông tin phía trước là điều mà “ ai cũng biết ” trong khi thông tin phía sau AS WELL AS lúc này là một thông tin mới .

Cấu trúc của AS WELL AS như sau:

N/Phrase/Clause + AS WELL AS + N/Phrase/Clause

Ví dụ:

We have a trip across the country by plane as well as by car. (Chúng tôi có một chuyến đi xuyên đất nước vừa bằng máy bay vừa bằng xe hơi.)Andrea’s plan is so smart as well as active. (Kế hoạch của Andrea vừa thật thông minh vừa sáng tạo.)We have a trip across the country by plane as well as by car. ( Chúng tôi có một chuyến đi xuyên quốc gia vừa bằng máy bay vừa bằng xe hơi. ) Andrea’s plan is so smart as well as active. ( Kế hoạch của Andrea vừa thật mưu trí vừa phát minh sáng tạo. )

LƯU Ý: Một ngoại lệ của công thức này là động từ theo sau AS WELL AS là V-ing.

Xem thêm: ” Chị Google Ôi Chị Là Ai ? Tên Thật Là Gì? Tiểu Sử Giọng Đọc Google Dịch

Ví dụ:

Henry gave us many useful directions and advices as well as helping us on our plan. (Henry vừa đưa ra những chỉ dẫn và lời khuyên hữu ích vừa giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch.)She gave us a city tour as well as taking us to a special place for lunch. (Cô ấy vừa dẫn chúng ta đi tham quan thành phố vừa đưa chúng ta đến một nơi đặc biệt để ăn trưa.)Henry gave us many useful directions and advices as well as helping us on our plan. ( Henry vừa đưa ra những hướng dẫn và lời khuyên có ích vừa giúp chúng tôi thực thi kế hoạch. ) She gave us a city tour as well as taking us to a special place for lunch. ( Cô ấy vừa dẫn tất cả chúng ta đi du lịch thăm quan thành phố vừa đưa tất cả chúng ta đến một nơi đặc biệt quan trọng để ăn trưa. )➜ AS WELL AS đôi lúc cũng được sử dụng với ý nghĩa “ cũng như là ”. Cấu trúc này sẽ được bàn đến ở một bài viết khác .

3. Cấu trúc WHILE

Cấu trúc thường thấy của WHILE được hiểu là “ trong lúc mà ”, tuy nhiên với cấu trúc như sau thì nó mang nghĩa “ vừa … vừa … ”

S + V + WHILE + V-ing

Ví dụ:

She is crying while talking to her Mom. (Cô ấy vừa khóc vừa nói chuyện với mẹ.)Henry finished his homework while listening to music. (Henry vừa làm xong bài tập vừa nghe nhạc.)She is crying while talking to her Mom. ( Cô ấy vừa khóc vừa trò chuyện với mẹ. ) Henry finished his homework while listening to music. ( Henry vừa làm xong bài tập vừa nghe nhạc. )Cấu trúc này của WHILE không yên cầu một sự cân đối trong cấu trúc trước và sau nó .

Ví dụ:

Nowadays, lots of us have to eat our breakfasts while driving. (Ngày nay, nhiều người trong chúng ta phải vừa ăn sáng vừa lái xe.)

Nowadays, lots of us have to eat our breakfasts while driving. (Ngày nay, nhiều người trong chúng ta phải vừa ăn sáng vừa lái xe.)

Hoặc WHILE thường cũng được linh động chuyển thành 1 cấu trúc khác với cùng ý nghĩa .

Ví dụ:

He was working a part-time job while studying at his college.

Xem thêm:

➜ He worked a part-time job during his college years. (Anh ấy vừa làm bán thời gian vừa học cao đẳng.)It’s rude if you are talking while eating a lot in your mouth.➜ It’s rude to talk with food in your mouth. (Vừa ăn vừa nói thì thật mất lịch sự.)
He was working a part-time job while studying at his college. Xem thêm : ➜ He worked a part-time job during his college years. ( Anh ấy vừa làm bán thời hạn vừa học cao đẳng. ) It’s rude if you are talking while eating a lot in your mouth. ➜ It’s rude to talk with food in your mouth. ( Vừa ăn vừa nói thì thật mất lịch sự và trang nhã. )