xoay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sử dụng robot sữa chữa và bảo trì có thể kéo dài tuổi thọ của hàng trăm vệ tinh xoay quanh trái đất.

Robotic repair and maintenance could extend the lives of hundreds of satellites orbiting around the Earth.

ted2019

Chủ đề viết của Aceval xoay quanh tình yêu.

Aceval revolves her writing around the theme of love.

WikiMatrix

Nhưng điều này rất ít thấy trong các cuộc thi ngày nay vì điều này không giúp cho cú xoay có thêm điểm.

However, this is rarely seen in modern competitions because it would gain no extra points for the spin.

WikiMatrix

Lập luận của họ rằng là các cuộc tấn công vào Constantinopolis xoay quanh hai chủ đề về tinh thần.

Their argument that the attack on Constantinople was spiritual revolved around two themes.

WikiMatrix

Lần gần đây nhất tôi tâm sự với người hôn phối mà không xoay quanh việc nuôi dạy con là khi nào?

When did I last make time to have a heartfelt conversation with my spouse that did not revolve around child rearing?

jw2019

Việc kiểm tra xoay quanh các con số.

Testing is all about the numbers.

Literature

Vào sáng ngày thứ hai, 7 tháng 11 năm 1938, Grynszpan mua một súng lục ổ xoay và một hộp đạn, rồi đi đến đại sứ quán Đức và đòi gặp một công chức của tòa đại sứ.

On the morning of Monday, 7 November 1938, he purchased a revolver and a box of bullets, then went to the German embassy and asked to see an embassy official.

WikiMatrix

Cách một hồi lâu, đức Từ Dụ xoay mặt ra lấy tay hất cái roi mà ban rằng: “Thôi, tha cho!

At one point, the Germans invite them to surrender; their response is “Go to Hell!”

WikiMatrix

Bệ của một trong các tháp pháo xoay của nó trở nên dư thừa và được sử dụng như một bệ xoay của một máy gia tốc hạt Van de Graaf khổng lồ tại khoa vật lý của Đại học Arizona tại Tucson, Arizona.

The base of one of the rotating gun turrets was later surplussed to be used as the rotating mount of a giant Van de Graaf particle accelerator at the physics department of the University of Arizona in Tucson, Arizona.

WikiMatrix

Các bàn thắng có tính sáng tạo hoặc ngoạn mục, cũng như các cú ném trên không và cú ném bật xoay 360 độ được tính hai điểm.

Creative or spectacular goals, such as 360 degree jumps and alley-oops, are awarded with two points, as well as inflights and 6 meter throws .

WikiMatrix

Nội dung xoay quanh cuộc sống và tình yêu của tầng lớp thanh thiếu niên thượng lưu của Trường Nữ Sinh Constance Billard School for Girls, một trường tư danh tiếng tại khu Thượng Đông “Upper East Side” ở New York.

The series revolves around the lives and romances of the privileged socialite teenagers at the Constance Billard School for Girls, an elite private school in New York City’s Upper East Side.

WikiMatrix

Câu chuyện xoay quanh Amasawa Ikumi, một cô gái trẻ gia nhập tổ chức FARGO với hy vọng tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, người cũng từng là thành viên của tổ chức.

The story follows the protagonist Ikumi Amasawa, a teenage girl who joins a mysterious organization called Fargo in the hopes of discovering why and how her mother died, who was a thành viên of the same group .

WikiMatrix

Thưa các anh chị em, giống như đất sét trên bàn xoay của người thợ gốm, cuộc sống của chúng ta phải tập trung vào Đấng Ky Tô một cách chính xác nếu chúng ta muốn tìm kiếm niềm vui đích thực và sự bình an trong cuộc sống này.

Brothers and sisters, like the clay on the potter’s wheel, our lives must be centered with exactness in Christ if we are to find true joy and peace in this life.

LDS

Với thời gian, người đó có thể bị trôi giạt, thậm chí xoay bỏ Đức Chúa Trời hằng sống.—Hê-bơ-rơ 2:1; 3:12.

In time, such a person could drift away, even draw away, from the living God. —Hebrews 2:1; 3:12.

jw2019

Lục địa Euramerica (hay Laurussia) đã được tạo ra vào đầu kỷ Devon do va chạm của Laurentia và Baltica, đã xoay vào khu vực khô tự nhiên dọc theo Nam chí tuyến, được hình thành phần lớn trong thời gian của đại Cổ Sinh cũng giống như ngày nay do sự hội tụ của hai luồng không khí lớn là hoàn lưu Hadley và hoàn lưu Ferrel.

The continent Euramerica (or Laurussia) was created in the early Devonian by the collision of Laurentia and Baltica, which rotated into the natural dry zone along the Tropic of Capricorn, which is formed as much in Paleozoic times as nowadays by the convergence of two great atmospheric circulations, the Hadley cell and the Ferrel cell.

WikiMatrix

Và những gì một người thẩm vấn chuyên nghiệp làm là vào đề một cách tự nhiên diễn tiến quá trình kéo dài hàng giờ, họ sẽ yêu cầu người đó kể chuyện theo trình tự ngược lại, và xem họ xoay sở, và ghi nhận các câu hỏi chứa nhiều sự dối trá nhất.

And what a trained interrogator does is they come in and in very subtle ways over the course of several hours, they will ask that person to tell that story backwards, and then they’ll watch them squirm, and track which questions produce the highest volume of deceptive tells .

ted2019

Công việc của tôi xoay quanh những hành vi mà chúng ta thực hiện vô thức ở mức độ tập thể.

My work is about the behaviors that we all engage in unconsciously, on a collective level.

ted2019

Một cách hay để tạo ra điện là để các đám mây má phúng phính thổi các cánh quạt gió xoay vòng xoay vòng, nhưng Mark ngốc lắm, cậu ấy chọn lão Than già khọm dơ bẩn

A good way of making electricity is by letting cheeky clouds with lips blow windmills round and round but silly Mark Zuckerberg chose dirty old coal .

QED

Và vào một buổi sáng Thứ 2, báo chí vừa đưa tin về chiếc vệ tinh này giờ đã xoay quanh quỹ đạo của trái đất.

And it’s Monday morning, and the news has just broken about this satellite that’s now orbiting the planet .

ted2019

Cuối cùng Jack xoay một bên tai, rồi tai bên kia.

Finally Jack turned one ear that way, then the other.

Literature

Elise mặc vào một cái áo dài màu tím và màu bạc lấp lánh rồi bước xoay tròn ra khỏi phòng mình.

Elise put on a glittery purple and silver gown and twirled out of her room.

LDS

Nhờ trọng lực của mặt trời, trái đất có thể xoay quanh nó ở khoảng cách 150 triệu kilômét mà không từ từ dạt ra hay bị hút vô.

Its gravitational pull allows the earth to orbit at a distance of 93 million miles [150 million km] without drifting away or being sucked in.

jw2019

Xoay xở đi

Handle it.

OpenSubtitles2018. v3

Tập này xoay quanh gia tộc Stark và việc lãnh chúa nhà Stark là Eddard Stark vướng vào chuyện chính trường khi nhà vua chọn ông là người nắm giữ vai trò “Cánh tay của Nhà vua” thay cho người tiền nhiệm vừa qua đời.

The episode centers on the Stark family, and how its lord, Eddard Stark, gets involved in the court politics after the king chooses Eddard to replace his recently deceased chief administrator (“Hand of the King”).

WikiMatrix

Khi xem vận động viên ấy nhảy và xoay người trên không một cách uyển chuyển và cực kỳ chính xác, chắc chắn bạn nghĩ rằng cơ thể người ấy giống như một cỗ máy hoạt động vô cùng hài hòa.

When you see such an athlete vaulting and twisting through the air with exquisite grace and precision, there is no question in your mind that the body is like a finely tuned machine.

jw2019