Biên bản tiếng Anh là gì?

Việc phải tiếp xúc với những biên bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống là điều không mấy xa lạ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được bản chất của biên bản là gì? Chính vì vậy bài viết dưới sẽ đưa tới Quý vị những thông tin liên quan tới chủ đề Biên bản tiếng Anh là gì?

Biên bản là gì?

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những vấn đề đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực hiện hành pháp lý để thi hành mà đa phần được dùng làm chứng cứ dẫn chứng những sự kiện trong thực tiễn đã xảy ra .
Biên bản hoàn toàn có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị … hoặc biên bản ghi lại một hành vi đơn cử như lập biên bản hành vi vi phạm pháp lý, biên bản chuyển giao gia tài, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý chấp thuận hoặc không chấp thuận đồng ý về một nội dung nào đó .

Yêu cầu chung của biên bản là phải mô tả lại các sự việc hiện tượng một cách kịp thời, tại chỗ với đầy đủ, chi tiết mọi tình tiết khách quan, hoặc các ý kiến của các bên liên quan. Ngoài ra biên bản còn phải tuân thủ những hình thức nhất định về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung và văn phong.

Bạn đang đọc: Biên bản tiếng Anh là gì?

Phần tiếp theo của bài viết sẽ giải thích rõ hơn Biên bản tiếng Anh là gì?

Biên bản tiếng Anh là gì?

Biên bản tiếng Anh là Minutes và định nghĩa the minutes is a document that records what happened just before the time it is saved on papers such as administrative violation records, working minutes, meeting minutes, etc. The role of the minutes is to record an sự kiện or behavior that happened and has no legal effect leading to its implementation .
Nhiều trường hợp trong tiếng Anh, biên bản cũng được dùng bởi từ : Report

Biên bản thao tác tiếng Anh là gì ?

Biên bản thao tác tiếng Anh là Minutes of work

Một số từ, cụm từ liên quan tới biên bản trong tiếng Anh

Sau khi đã nắm được biên bản tiếng Anh là gì? Quý khách hàng có thể tham khảo một số loại Biên bản bằng tiếng Anh sau đây:

– Administrative violation records : Biên bản vi phạm hành chính
– Minutes of the meeting : Biên bản cuộc họp
– Report of investigation : Biên bản tìm hiểu
– On the field examination sheet : Biên bản khám nghiệm hiện trường
– Minutes of the business : Biên bản trong việc làm kinh doanh thương mại

– Liquidation records: Biên bản thanh lý hợp đồng

Một số đoạn văn sử dụng từ biên bản trong tiếng Anh

– The minutes of the last meeting were read, followed by the treasurer’s and sick visitor’s reports – Dịch là : Biên bản cuộc họp ở đầu cuối đã được đọc, theo sau là báo cáo giải trình của thủ quỹ và bệnh nhân .
– The minutes of the meeting record a two-minute silence, followed by a motion to close – Dịch là : Biên bản cuộc họp ghi lại sự im re lê dài hai phút, theo sau là một ý kiến đề nghị ngừng hoạt động .
– When the meeting is over, the meeting minutes is already delivered to everyone’s inbox – Dịch là : Khi cuộc họp kết thúc, biên bản cuộc họp đã được gửi tới hộp thư của mọi người .
– He posted the complete verbatim minutes of the meeting on the website of the Government – Dịch là : Ông ấy đã đăng những biên bản hoàn hảo của cuộc họp trên website của nhà nước .
– I want to make clear again that the meeting minutes will show that no clear position was reached on this – Dịch là : Tôi muốn làm rõ lại rằng, những biên bản cuộc họp phải cho thấy rằng không có vị trí nào rõ ràng cho về yếu tố này .
– All suggestions were recorded in the meeting minutes to be considered at the next meeting – Dịch là : Tất cả những đề xuất kiến nghị được ghi lại trong biên bản cuộc họp này sẽ được xem xét tại cuộc họp tiếp theo .
– While there are meetings galore, the minutes, if any, are a perfunctory affair – Dịch là : Trong khi có vô số những cuộc họp, biên bản, điều này thật đáng quan ngại .
– It is not difficult to take the minutes of the monthly meetings or to giảm giá with the correspondence which lands on my doormat daily – Dịch là : Không có gì khó khăn vất vả trong việc làm biên bản cuộc họp hàng tháng hoặc để đối phó với điều tựa như như tôi đã nắm được trong lòng bàn tay mỗi ngày .
– Some of these records include membership, awards, salaries and minutes of meetings – Dịch là : Một số những hồ sơ này gồm có thành viên, phần thưởng, tiền lương và biên bản cuộc họp .
– There, elected members could read minutes of council meetings and communicate with officers – Dịch là : Tại đó, những thành viên được bầu hoàn toàn có thể đọc biên bản những cuộc họp của hội đồng và tiếp xúc với những viên chức .

 – There were maps and minutes from meetings where the parents were slagging each other off – Dịch là: Rất nhiều bản đồ và biên bản các cuộc họp của cha mẹ chúng khi họ cãi nhau.

– Secretary has the normal secretarial work of convening meetings and recording minutes – Dịch là : Thư ký có việc làm thông thường là tổ chức triển khai những cuộc họp và ghi biên bản .

Với những ví dụ trên đây chắc hẳn Quý khách hàng đã phần nào biết được cách sử dụng từ biên bản trong tiếng Anh đồng thời trả lời được câu hỏi biên bản tiếng Anh là gì? Hiện nay, tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh từng chuyên ngành là rất cần thiết và giúp cho quá trình làm việc, học tập thêm hiệu quả và thuận lợi. Chính vì thế, bổ sung các thuật ngữ và biết được cách sử dụng các từ tiếng Anh chuyên ngành là rất quan trọng.

Trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc gì về yếu tố này hoặc tương quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được giải đáp .