Các mẫu câu có từ ‘cái mông’ trong Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh

1. Lết cái mông lại đây.

Get your butt over here .

2. Vác cái mông bự xuống đây mau.

Get your big, red butt over here.

3. Ngoại trừ cái mông hơi ê tí.

Except for my hip, maybe .

4. Mẹ kiếp, Bánh quy, lê cái mông lên!

Goddamn it, Cookie, move your ass !

5. Eileen, nhấc cái mông lên yên ngựa đi.

Eileen, get your behind on that horse .

6. Lắc cái mông đi nào, lắc đi nào

Shake it, shake it

7. Đem cái mông lại đây nào đô vô dụng.

Get your ass over here, punk .

8. Cái mông này đang giết dần giết mòn tớ.

My ass is killing me .

9. Khai đi thì còn giữ được cái mông lành lặn.

Come clean now and save your ass .

10. Đứng dậy trước khi tôi may cái mông ông lại!

Move it before I sew up your arsehole !

11. Tôi sẽ làm được đếch gì với cái mông khuyết tật?

What the fuck is my handicapped ass gonna do ?

12. trong tiếng Tây Ban Nha là ” lê cái mông lại đây coi “.

Spanish for ” get your ass over here. ”

13. Lau cái mông bằng cái tay móc sắt, đúng thật là rất khó

Wiping ye burn with a hook for a hand is really hard .

14. Cậu cứ dán mắt mãi vào mấy cái mông to đó thôi sao?

Can you not see all this prime ass a foot from your face ?

15. Lê cái mông Wisconsin chết tiệt của cậu trở lại giường ngay, Snowhill!

Get your goddamn Wisconsin ass back to bed, Snowhill !

16. Tay này có thể dùng cái mông đập bể trái hồ đào đây.

Guy cracks walnuts with his asshole .

17. Giờ tự lôi cái mông biến hình * của mày ra khỏi đây đi.

Now get your shifter ass out of here .

18. Và phần còn lại của cái mông đó đã bị hiệu trưởng Kirova nghiền nát.

And what was left of that ass got chewed up by Headmistress Kirova .

19. ” Em ước gì được anh đét vô cái mông hư hỏng như mẹ vẫn thường làm. “

” I wish that you would spank my naughty bottom like mummy did. ”

20. Lôi cái mông lép của bà và cái thứ bẩn thỉu đó ra khỏi đây đi.

Take your skinny ass and that filthy thing and get out .

21. Giờ thì, cá nhân tôi chả quan tâm cái mông chuột gì đến người mà anh chọc.

Now, personally, I don’t a give rat’s ass who you screw .

22. Vì tao không nghĩ cái mông ngon lành này chịu nổi đủ lâu trong nhà lao đâu.

I don’t think my beautiful ass would last too long in prison .

23. Còn gì ngoài việc phá vỡ phong thuỷ của phòng tôi bằng cái mông nhìn đã muốn thông đó chứ?

Other than throwing off the feng shui with her ass that faces all eight sides of the bagua at once ?

24. Thằng khốn có cái mông kì dị y như bố nó đừng xã giao với bất kì ai ngoại trừ con mèo

Dude’s weird-ass dad don’t socialize with anybody’cept the cat .

25. Bò Vaynol có hình dáng nguyên thủy và góc cạnh với những cái bắp chân cong cong và một cái mông dốc.

The Vaynol cattle are primitive and angular in appearance with curved hocks and a sloping rump .

26. Vậy Gideon tốt nhất là lết cái mông lêu ngạo của hắn tới đây vì tôi sắp sửa đá cô ra khỏi Canada này.

Well, then Gideon best get his pretentious ass up here because I’m about to kick yours out of the Great White North .

27. Cậu biết không, tôi không biết chuyện gì đã la liếm cái mông cậu hôm nay, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không quan tâm.

You know, I don’t know what crawled up your ass today, but frankly, I don’t care .

28. Tớ có thể lừa được thằng ngốc lúc này… nhưng tớ là một cô gái tóc vàng xinh đẹp với một cái mông không im lặng.

I may play the fool at times but I’m more than a pretty blond with an ass that won’t quit .