Cục trưởng tiếng Anh là gì?

Khi nghiên cứu về tiếng anh pháp lý, hẳn nhiều người đã quen thuộc với các thuật ngữ liên quan đến các cơ quan trong bộ máy nhà nước như quốc hội hay chính phủ. Tuy nhiên, các chức danh cụ thể của từng cơ quan thì không được quan tâm và nắm bắt rõ, trong đó có cục trưởng. Vậy “Cục trưởng tiếng Anh là gì?”.

Sau đây, chúng tôi xin giải đáp vướng mắc trên của Quý vị qua bài viết dưới đây .

Cục trưởng là gì?

Cục trưởng là chức vụ chỉ huy và là người đứng đầu cục, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bộ trưởng hoặc Tổng cục trưởng và có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Tổng cục trưởng quản trị nhà nước trong những nghành trình độ thuộc khoanh vùng phạm vi của cục .

Số lượng cục trưởng tại VIệt Nam rất phong phú, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể tính đến hết tháng 12/2016, cả nước có tổng cộng 337 Cục trưởng, trong đó Bộ Tài chính có 181 Cục trưởng, Bộ Tư pháp có 57 Cục trưởng, Bộ Giáo dục và đào tạo có 63 Cục trưởng,…Điều này khiến cho bộ máy nhà nước tại Việt Nam khá cồng kềnh, do đó cần thiết phải cắt giảm.

Sau khi tìm hiểu và khám phá cục trưởng là gì ?, chúng tôi xin cung ứng cho Quý vị những thông tin cơ bản về cục như sau :
Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 123 / năm nay / NĐ-CP lao lý về tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của bộ, cơ quan ngang bộ thì “ Cục là tổ chức triển khai thuộc Bộ, triển khai công dụng tham mưu tổng hợp và xử lý những yếu tố đơn cử trong một hoặc một số ít nghành nghề dịch vụ, giúp Bộ trưởng triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước và tổ chức triển khai thực thi pháp lý so với chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ theo phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của Bộ trưởng ” .
Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và thông tin tài khoản riêng. Vì vậy, việc xây dựng cục phải cung ứng những tiêu chuẩn :

– Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
– Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực;
– Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.

Ngoài ra, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của cục gồm có phòng, văn phòng, chi cục ( nếu có ) và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ( nếu có ) .

Cục trưởng tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Cục trưởng được dịch nghĩa là : Director of bureaus / agencies / authorities of a ministry
Theo đó Cục trưởng tiếng Anh được định nghĩa như sau :
Director is the leadership title and is the head of the Department, responsible before the Minister or the General Director and has the task of assisting the Minister, the General Director in state management in the specialized fields within the Department’s scope .

Chi cục trưởng tiếng Anh là gì?

Chi cục trưởng tiếng Anh là Head of Department

Một số chức danh thuộc Bộ khác bằng tiếng Anh

– Bộ trưởng là Minister ;
– Tổng cục trưởng là Director of General Department of ministry ;
– Phó Cục trưởng là Deputy Director of bureaus / agencies / authorities of a ministry ;

– Thứ trưởng là Deputy Minister;
– Vụ trưởng là Director of Department;

– Thứ trưởng thường trực là Permanent Deputy Minister ;
– Chánh Văn phòng Bộ là Chief of the Ministry Office ;

– Thanh tra Bộ là Ministry Inspector.

Điều kiện trở thành cục trưởng

Để trở thành Cục trưởng, một công dân phải phân phối những điều kiện kèm theo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống như sau :
– Trung thành với Tổ quốc, với Đảng ; kiên trì với đường lối thay đổi, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của Đảng, nhà nước ; tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, trước hết là việc cải cách và văn minh hóa ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công quản trị .
– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng thay đổi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể ; không có biểu lộ xấu đi, sách nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí .
– Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh .
– Có ý thức đoàn kết nội bộ ; gương mẫu chấp hành những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của nhà nước, pháp luật của cơ quan và nơi cư trú ;
– Chấp hành nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ và quy định dân chủ cơ sở trong quy trình thực thi trách nhiệm chính trị được giao .
Ngoài ra, tùy vào từng nghành nghề dịch vụ đơn cử mà công dân đó phải phân phối thêm những điều kiện kèm theo về trình độ .

Vai trò, nhiệm vụ của cục trưởng

Cục trưởng có vai trò là cơ quan tương hỗ, giúp Bộ trưởng và Tổng cục trưởng triển khai tốt trách nhiệm quản trị nhà nước trong những nghành trình độ thuộc khoanh vùng phạm vi của cục .
Cục trưởng những cục khác nhau có thẩm quyền, trách nhiệm khác nhau tùy vào nghành được phân công quản trị :
VD : Cục trưởng Cục thi hành án dân sự có trách nhiệm, quyền hạn như sau :
– Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo lao lý của Luật Thi hành án dân sự và những văn bản pháp lý có tương quan ;
– Tổ chức tiến hành thực thi những trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh theo pháp luật của Luật Thi hành án dân sự ;
– Lãnh đạo, chỉ huy tổng lực những đơn vị chức năng thuộc Cục và những Chi cục Thi hành án dân sự thường trực trong việc tổ chức triển khai tiến hành thực thi những công dụng, trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự theo lao lý của pháp lý ;
– Tổng kết thực tiễn công tác làm việc quản trị của đơn vị chức năng, yêu cầu và tham mưu thiết kế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai xong chính sách quản trị cũng như chính sách chủ trương quản trị những hoạt động giải trí của đơn vị chức năng ;

– Lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đề án, kế hoạch, chương trình công tác; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao;

– Thực hiện những trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý, theo chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Giao hàng tốt trách nhiệm chính trị tại địa phương ;

Qua nội dung trên chúng tôi xin đã giới thiệu về định nghĩa về cục trưởng, vai trò nhiệm vụ và điều kiện trở thành cục trưởng, sau đây mời quý vị tham khảo tiệp phần nội dung “Cục trưởng tiếng Anh là gì?”

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Cục trưởng tiếng Anh là gì?”. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 1900 6557 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.