Dân tộc tiếng Anh là gì?

Hiện nay tiếng Anh đã có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống hàng ngày của mọi người dân. Có thể bạn đã hiểu cụm từ “ Dân tộc ” có nghĩa là gì nhưng còn trong tiếng Anh thì sao ? Do vậy, qua bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp cho Qúy khách về Dân tộc tiếng Anh là gì ?

Dân tộc là gì ?

Dân tộc là một hội đồng dân cư mang những đặc thù chung nhất định về lịch sử vẻ vang hình thành, văn hóa truyền thống, truyền thống cuội nguồn, lời nói cùng nhau sinh sống và thao tác trên một chủ quyền lãnh thổ nhất định, do mang nhiều đặc thù chung với nhau nên hội đồng người dân trong cùng một dân tộc có mối quan hệ gắn bó, ngặt nghèo với nhau trong cả quy trình sinh sống và tăng trưởng kinh tế tài chính .
Nếu xếp “ Dân tộc ” vào trong những mối quan hệ khác nhau thì ngữ nghĩa và cách xác lập cũng khác nhau .

Dân tộc vừa được hiểu đồng nhất với nghĩa “Quốc gia”, tức là một dân tộc độc lập, có lãnh thổ riêng, vận hành dưới sự hoạt động của bộ máy nhà nước

Bạn đang đọc: Dân tộc tiếng Anh là gì?

Dân tộc còn được hiểu theo nghĩa là một bộ phận cấu thành lên vương quốc, tức là trong một vương quốc có nhiều dân tộc mang những sắc tố văn hóa truyền thống riêng .

Dân tộc tiếng Anh là gì?

Dân tộc tiếng Anh là : Nation / Ethnicity và định nghĩa Ethnicity is understood as a residential community with certain common characteristics in history, culture, tradition, voice … living and working together in a certain territory .
Due to many common characteristics, the community of people in the same ethnic group has a close and close relationship with each other in the process of living and economic development .
If “ Ethnicity ” is classified into different relationships, the meaning and definition are also different .
The nation has just been understood in the same way as “ the nation ”, that is an independent nation with its own territory, operating under the operation of the state apparatus .
Ethnicity is also understood as a constituent part of a nation, that is, in a country with many peoples with their own cultural colors .

Dân tộc hoa tiếng Anh là gì ?

Dân tộc hoa tiếng Anh là Chinese

Cách phát âm : UK / tʃaɪˈniːz /
US / tʃaɪˈniːz /
Nghĩa tiếng việt : dân tộc hoa, những người gốc hoa
Loại từ : Danh từ

Cụm từ tương ứng Dân tôc tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh Tiếng Việt
Nation Dân tộc
Ethnicity Sắc tộc
Vietnamese nation Dân tộc Việt Nam
Ethnic minority Dâm tộc thiểu số
Ethnic Committee Ủy ban dân tộc
Ethnic policy Chính sách dân tộc
Muong ethnic Dân tộc Mường
Kinh ethnic Dân tộc Kinh
Dao ethnic Dân tộc Dao
San Diu ethnic Dân tộc Sán Dìu

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Dân tộc tiếng Anh viết như thế nào?

Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp giúp Qúy khách một số câu văn, đoạn văn có chứa cụm từ Dân tộc tiếng Anh để quý khách có thể áp dụng trong giao tiếp:

– Ethnicity in a broad sense means the national meaning, including a community of people living together on a large territory, operated by the management of the state apparatus. In an ethnic group, there can be many ethnic groups, each ethnic group has different cultural and language characteristics to create rich and unique features .

– In Vietnam, only the Kinh are considered to be the majority ethnic group, accounting for a large proportion of the total population of the country, while the remaining 53 ethnic groups are classified as ethnic minorities. However, at present, the population of some ethnic groups is increasing, such as the Tay, Thai, and Muong …. At the same time, the locality where they live has spread, their cultural and economic levels are strongly developed.

– Firstly, a nation refers to a community of people with close and stable relationships, common economic activities, its own language and specific cultural features, appearing after tribe and tribe. In this sense, a nation is a part of a nation – a nation with many nations .
– Ethnicity is a socio-political community, formed by the gathering of many ethnic groups with different socio-economic development levels living together on a certain territory and managed in a uniform manner by a state. The structure of the national community is very diverse, depending on historical conditions, economic, cultural and social circumstances of each country. An ethnic country with the majority and ethnic minorities. Some ethnic groups have reached the ethnic level, but many ethnic groups are at the tribal level. With such ethnic structure, the relationship between ethnic groups is very diverse and complex. The State must issue policies on ethnic groups to maintain the stability and development of ethnic groups, the stability and development of the country .

Trên đây là toàn bộ nội dung về Dân tộc tiếng Anh là gì? Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến công ty Luật Hoàng phi theo số tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557.