đầu bếp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vợ tôi là một đầu bếp, và tôi làm trong ngành quảng cáo.

My wife’s a chef, and I’m in advertising.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu người đầu bếp và quản gia gọi tôi là Elizabeth, anh cũng có thể.”

If the cook and butler call me Elizabeth, you may as well, too.””

Literature

Tôi từng là đầu bếp của nhà hàng này.

I am a former chef of this restaurant.

QED

Một người đầu bếp yêu nấu ăn đến vậy sẽ ko bao giờ làm thế.

A cook who loves cooking will never do that.

OpenSubtitles2018. v3

Ông thực sự giống 1 đầu bếp đấy nhỉ.

You really like to be Chief.

OpenSubtitles2018. v3

Các đầu bếp bỏ việc cả rồi, công việc quả là quá tải mà!

The chefs all quitted because of the pressure!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất may mắn vì ba tôi là một đầu bếp tuyệt vời.

I was lucky enough that my father was a fantastic cook.

ted2019

Anh là đầu bếp.

You’re the cook.

OpenSubtitles2018. v3

Craig là đầu bếp giỏi.

He’s a hell of a cook.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ sẽ nói có cuộc họp còn Cậu thì bận việc đầu bếp.

I’II say I have a conference and you can have a chef thing.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng đó là đầu bếp chính của chúng tôi,

Yeah, that’s our chef de cuisine,

QED

Quá trình “Chàng đầu bếp” và “Nàng nhà văn” sẽ diễn ra thế nào?

Or how about ‘ travel writer ‘ ?

WikiMatrix

Đầu bếp vẫn còn sống chứ?

CHEF’S KEEP ALIVE?

OpenSubtitles2018. v3

Càng nhiều đầu bếp ở trong bếp thì…

Uh, yeah, more cooks in the kitchen won’t…

OpenSubtitles2018. v3

Đó là việc của đầu bếp.

That was the cooks. ( groans )

OpenSubtitles2018. v3

Ông Liu Chi Wing, một đầu bếp lừng danh.

Mr. Liu Chi-wing, the famous chef.

OpenSubtitles2018. v3

Ljubisavljević tốt nghiệp ngành Quảng cáo và là một đầu bếp bánh ngọt chuyên nghiệp.

Ljubisavljević graduated in Advertising and is a pastry chef by profession.

WikiMatrix

“Khi trưởng thành, cậu định làm một nhà khoa học hay là một… đầu bếp?”

“When you grow up, are you going to be a scientist or a…chef?”

Literature

Và giờ, cuộc tranh tài giữa các đầu bếp tài hoa nhất xin được bắt đầu!

Now, the competition for the Best Chef of China begins.

OpenSubtitles2018. v3

” Chúa gửi thức ăn, còn quỷ gửi các đầu bếp. ”

” God sends meat, and the Devil sends cooks. “

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi gia đình đều có đầu bếp riêng, thường người mẹ.

Every family had a cook, usually a mom.

QED

Đầu bếp là ai?

Who is the chef?

OpenSubtitles2018. v3

Các đầu bếp nổi tiếng thế giới từng ăn ở chỗ Jiro đều nói,

Master chefs from around the world eat at Jiro’s and say…

OpenSubtitles2018. v3

Anh có biết chị ta gọi em là ” Đầu bếp béo ú người Scotland ” không?

She calls me ” The Fat Scοttish Cοοk. “

OpenSubtitles2018. v3

Hai giải Catey trước là vào năm 1995 (Newcomer of the Year) và 2000 (đầu bếp của năm).

Ramsay’s two previous Catey awards were in 1995 (Newcomer of the Year) and 2000 (Chef of the Year).

WikiMatrix