Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Anh Là Gì?

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá thể tự làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của mình về những hoạt động giải trí của doanh nghiệp .
Lưu ý :
Mỗi cá thể chỉ được xây dựng duy nhất một doanh nghiệp tư nhân và cá thể xây dựng không được là thành viên của công ty hợp danh và đồng thời không được là chủ hộ kinh doanh thương mại .

Thêm vào đó với mô hình doanh nghiệp này thì công ty không được phép phát hành chứng khoán đồng thời không được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc mua cổ phần, góp vốn giống như mô hình của công ty cổ phần và công ty hợp danh hay công ty trách nhiệm hữu hạn.

Doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh là : Private enterprise, ngoài những doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh còn được định nghĩa như sau :
A private enterprise is an enterprise that is owned by an individual and self-responsible with its assets for its activities .

Loại hình doanh nghiệp khác tiếng Anh là gì?

Tại Nước Ta, có khá nhiều mô hình doanh nghiệp được nhà nước thừa nhận. Mỗi doanh nghiệp đều có những ưu điểm và những điểm yếu kém khác nhau, tùy thuộc vào nhu yếu và năng lực của những chủ thể xây dựng mà từ đó đưa ra quyết định hành động xem mình tương thích với quy mô nào .
Dưới đây chúng tôi sẽ kể đến những mô hình doanh nghiệp khác ngoài doanh nghiệp tư nhân theo tiếng Anh để Quý khách hàng nắm rõ :
+ Joint stock company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Công ty CP
+ Partnerships được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Công ty hợp danh
+ Limited liability company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn

+ One member limited liability company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

+ Two-member limited liability company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Ví dụ từ thường sử dụng doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh viết như thế nào?

Khi nhắc đến mô hình Private enterprise mọi người thường có những vướng mắc về quy mô doanh nghiệp bằng tiếng Anh như sau :
+ What are the characteristics of private enterprises ? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì ?
+ Can private enterprises be issued with securities ? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chính khoán không ?
+ Is the private enterprise a legal entity ? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không ?
+ How is a private company different from a limited liability company ? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là : Doanh nghiệp tư nhân khác với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn như thế nào ?
+ Is it difficult to set up a private business ? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là : Thành lập doanh nghiệp tư nhân có khó không ?

+ Procedures for establishing a private enterprise in accordance with the law? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định pháp luật?

+ What form is the application for registration of establishment of a private enterprise ? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là : Giấy đề xuất ĐK xây dựng doanh nghiệp tư nhân chuẩn bị sẵn sàng theo mẫu nào ?
+ What is the property obligation with the private enterprise ? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Nghĩa vụ về gia tài với doanh nghiệp tư nhân là gì ?
+ Is working in a private enterprise a high salary ? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là : Làm việc trong doanh nghiệp tư nhân lương có cao không ?