Tổng Dư Nợ Tiếng Anh Là Gì? Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Ngân Hàng

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng Anh tài chính ngân hàng phần 1 , sumuoi.mobi xin chia sẻ phần 2 với 38 từ thường gặp nhất khi các bạn sử dụng và giao dịch với các ngân hàng.Bạn đang xem : Dư nợ tiếng anh Các bạn cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe / mæg ’ netik straip / : dải băng từ2. Reconcile / ’ rekənsail / ( v ) : bù trừ, điều hoà3. Circulation /, sə : kju’lei ʃn / ( n ) : sự lưu thông4. Clear / kliə / ( v ) : giao dịch thanh toán bù trừ5. Honour / ’ ɔnə / ( v ) : đồng ý thanh toán giao dịch6. Refer to drawer ( n ) : ( R.D ) “ Tra soát người ký phát ”7. Non-card instrument : phương tiện đi lại thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt8. Present / ’ preznt – pri’zent / ( v ) : xuất trình, nộp9. Outcome / ’ autkʌm / ( n ) : tác dụng10. Debt / det / ( n. ) : khoản nợ11. Debit / ’ debit / ( v ) : ghi nợ ( money which a company owes )12. Debit balance / ‘ debit ‘ bæləns / : số dư nợ13. Direct debi / di’rekt ‘ debit / : ghi nợ trực tiếp14. Deposit money / di’p ɔzit ‘ mʌni / : tiền gửi15. Give credit : cấp tín dụng thanh toán16. Illegible / i’led ʤəbl / ( adj ) : không đọc được17. Bankrupt / ’ bæɳkrəpt / = Bust / bʌst / : vỡ nợ, phá sản18. Make out ( v ) : ký phát, viết ( Séc )19 .

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Chống Keylogger Tốt Nhất Để Bảo Vệ Bạn Khỏi Keylogger

Banker /’bæɳkə/ (n): người của ngân hàngBanker / ’ bæɳkə / ( n ) : người của ngân hàng nhà nước20. Place of cash : nơi dùng tiền mặt21. Obtain cash / əb ’ tein kæʃ / : rút tiền mặt22. Cash point / kæʃ pɔint / : điểm rút tiền mặt23. Make payment / meik ‘ peimənt / : ra lệnh chi trả24. Subtract / səb ’ trækt / ( n ) : trừ25. Plastic money / ’ plæstik ‘ mʌni / ( n ) : tiền nhựa ( những loại thẻ Ngân hàng )26. Sort of card : loại thẻ27. Plastic card / ’ plæstik kɑ : d / ( n ) : thẻ nhựa28. Charge card / tʃɑ : dʤ kɑ : d / : thẻ thanh toán giao dịch29. Smart card / smɑ : t kɑ : d / ( n ) : thẻ mưu trí30. Cash card / kæʃ kɑ : d / ( n ) : thẻ rút tiền mặt31. Cheque card / tʃek kɑ : d / ( n ) : thẻ Séc32. Bank card / bæɳk kɑ : d / ( n ) : thẻ ngân hàng nhà nước33. Cardholder ( n ) : chủ thẻ34. Shareholder ( n ) : cổ đông35. Dispenser / dis’pens ə / ( n ) : máy rút tiền tự36. Statement / ’ steitmənt / ( n ) : sao kê ( thông tin tài khoản )37. Cashier / kə ’ ʃiə / ( n ) : nhân viên cấp dưới thu, chi tiền ( ở Anh )

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website của sumuoi.mobi tại đây để nâng cao và bổ sung kiến thức tiếng Anh của mình nhé! Chúc các bạn thành công

*“ Tiếng Anh bồi ” có tương thích với môi trường tự nhiên văn phòng ?Tiếng Anh bồi trong thiên nhiên và môi trường văn phòng còn sống sót khá nhiều. Dù bị …