Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì?

Để tăng trưởng doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, một trong những điều kiện kèm theo là công ty phải cung ứng được những điều kiện kèm theo về ngôn từ. Và một trong những việc làm phải làm đó là dịch thuật những chức vụ, việc làm sang tiếng Anh .

Trong bài viết này, tổng đài 1900 6557 sẽ cung  cấp thông tin hữu ích tới Quí vị về Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì?.

Giám đốc kinh doanh là gì?

Giám đốc kinh doanh là là một chức vụ lớn và có vị trí vô cùng quan trọng trong công ty chỉ sau Giám đốc quản lý và điều hành, quản lý hàng loạt những hoạt động giải trí tương quan đến tiêu thụ loại sản phẩm, dịch vụ, người mua …

Vai trò quan trọng nhất của giám đốc kinh doanh là phải có phương pháp để tăng hiệu quả và năng lực của đội ngũ bán hàng, là một huấn luyện viên tốt để cả đội cùng đạt được mục tiêu.

Ngoài ra, giám đốc kinh doanh cũng là người có quan hệ tiếp tục và trực tiếp với người mua, là đầu mối nắm mọi thông tin và mong ước của người mua để đưa ra những chủ trương hài hòa và hợp lý, tạo ra lợi thế cạnh tranh đối đầu, thiết kế xây dựng được đội ngũ người mua thân thiện phần đông .

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì?

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là business director và định nghĩa business director is a big title and has a very important position in the company, only after the CEO, managing all activities related to selling products, services, custome .
The most important role of the sales manager is to have methods to increase the effectiveness and capacity of the sales team, be a good coach for the team to achieve the same goals .
Inaddition. The sales director is also a person who has regular and direct relationships with customers, is the clue to grasp all information and wishes of customers to make reasonable policies, creating competitive advantage, building a team of loyal customers .

>>>> Tham khảo: Kế toán tiếng Anh là gì?

Phó giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì ?

Phó giám đốc kinh doanh tiếng Anh là Deputy business director

Các  từ liên quan  đến giám đốc kinh doanh tiếng Anh

Trong bài viết Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì? Tổng đài 1900 6557 cung cấp thông tin liên quan đến các chức danh khác công ty trong tiếng Anh như sau:

Số thứ tự Tiếng Việt Tiếng Anh
1. Giám đốc Director
2. Phó Giám đốc Deputy/Vice Director
3. giám đốc điều hành Chief Executive Officer (CEO)
4. giám đốc thông tin Chief Information Officer (CIO)
5. trưởng phòng hoạt động Chief Operating Officer (COO):
6. giám đốc tài chính Chief Financial Officer (CFO)
7. hội đồng quản trị Board of Directors
8. cổ đông Share holder
9. thành viên ban quản trị Executive
10. người sáng lập Founder
11. Chủ tịch President
12. phó chủ tịch Vice president (VP)
13. Quản lý Manager
14. trưởng phòng Department manager
15. Trưởng Bộ phận Section manager (Head of Division)
16. trưởng phòng nhân sự Personnel manager
17. trưởng phòng tài chính Finance manager
18. trưởng phòng kế toán Accounting manager
19. trưởng phòng sản xuất Production manager
20.  trưởng phòng marketing Marketing manager
21. Người giám sát Supervisor
22. Trưởng Nhóm Team Leader
23. Sếp Boss
24. trợ lí giám đốc assistant
25. thư kí secretary
26. Nhân viên lễ tân Receptionist
27. chủ (nói chung) Employer
28. người làm công, nhân viên (nói chung) Employee
29. Cán bộ, viên chức Officer (staff)
30. người lao động (nói chung) labour/ labor

Ví dụ liên quan đến giám đốc kinh doanh tiếng Anh?

– The Chief sales officer is responsible for defining the business direction towards the growth and profitability of the business, as well as building efficient growth infrastructure and processes.

Dịch nghĩa tiếng Việt : Giám đốc kinh doanh có trách nhiệm xác lập xu thế kinh doanh hướng tới sự tăng trưởng và doanh thu của doanh nghiệp cũng như việc thiết kế xây dựng tiến trình và hạ tầng tăng trưởng hiệu suất cao

Từ những phân tích trên chúng tôi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

>> >> > Tham khảo : Cộng tác viên tiếng Anh là gì ?