Hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Có rất nhiều bạn học có đặt ra câu hỏi hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì? Các trường hợp được sử dụng văn bằng bảo hộ trong tiếng Anh như thế nào? Cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Hồ sơ năng lực là gì?

Hồ sơ năng lực là một bản tài liệu ghi nhận những thông tin một cách không thiếu, bao quát nhất về công công ty, doanh nghiệp như : tên công ty, giá trị cốt lõi, thành tích, năng lực kinh tế tài chính, nhân sự, … Mục đích là dùng để truyền tải những thông tin đến người mua, đến đối tác chiến lược, những nhà đầu tư, nhà thầu .
Hồ sơ năng lực công ty thường sử dụng trong hoạt động giải trí đấu thầu những dự án Bất Động Sản, đặc biệt quan trọng trong ngành thiết kế xây dựng để chứng tỏ năng lực .

Như vậy, chúng ta đã hiểu hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì? và được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực nào.

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là Capacity profile
Hồ sơ năng lực tiếng Anh được hiểu là A capacity record is a document that records the most complete and comprehensive information about a company, business such as : company name, core values, performance, financial capacity, human resources, … The purpose is used to transmit information to customers, partners, investors, contractors .

Danh mục từ khác liên quan hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Có thể tham khảo danh mục các từ khác liên quan đến từ hồ sơ năng lực trong tiếng Anh như sau:

Tiếng Việt Tiếng Anh
Khách hàng Customer
Chủ thầu Builders
Dự án đầu tư Investment projects
Năng lực công ty Energy company
Sứ mệnh, tầm nhìn phát triển Mission, development vision
Mẫu hồ sơ năng lực Capacity profile form
Báo cáo tài chính Financial report

Câu phổ biến nhắc tới gắn với từ hồ sơ năng lực tiếng Anh như thế nào?

Tùy vào từng trường hợp khác nhau mà người dùng hoàn toàn có thể ứng dụng từ hồ sơ năng lực để tương thích với ngữ cảnh mang đến một câu có nghĩa tương thích nhất .
Ex1. Hồ sơ năng lực – một tài liệu, hình thức tương hỗ kinh doanh thương mại và marketing hữu dụng của công ty. – Capacity profile – a useful company document, form of business and marketing tư vấn .

Ex2. Thiết kế hồ sơ năng lực nhằm mục đích giúp khách hàng thấy được những điểm đặc trưng nổi bật của doanh nghiệp so với những doanh nghiệp khác không có được. – Portfolio design aims to help customers see outstanding features of the business compared to other businesses that do not have.

Ex3. Một cuốn hồ sơ năng lực được góp vốn đầu tư cả về nội dung lẫn hình ảnh bên ngoài sẽ giúp truyền tải được một cách thuận tiện và nhanh nhất tên tuổi và những thông tin mà doanh nghiệp muốn đưa đến người mua và những đối tác chiến lược. – A portfolio that is invested in both content and external images will help to easily and quickly convey the name and information that businesses want to bring to customers and partners .
Ex4. Một trong những nội dung cần được bộc lộ trong hồ sơ năng lực đó là ghi nhận những thành tích, sự kiện điển hình nổi bật mà doanh nghiệp đạt được, hoàn toàn có thể gồm có những việc làm mà doanh nghiệp đã góp sức hay ship hàng người mua như thế nào ; những thành tích, sự kiện quan trọng đã đạt được. – One of the content that needs to be shown in a competency profile is to recognize outstanding achievements and events that the business has achieved, which may include the work that the business has devoted or serving customers ; important achievements and events have been achieved .

Trên đây là những thông tin hữu ích mà chúng tôi muốn chia sẻ, cung cấp về hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì? Hy vọng qua những thông tin này sẽ giúp Quý độc giả có thể ứng dụng từ vựng vào học tập hoặc vào trong cuộc sống một cách chuẩn xác nhất.