Hội đồng quản trị là gì? Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị là gì? Không ít các Quý khách hàng khi tham khảo văn bản pháp luật về doanh nghiệp gặp phải thuật ngữ này nhưng còn băn khoăn.

Do đó, Luật Hoàng Phi triển khai bài viết này, với mong ước đem Quý fan hâm mộ đến gần hơn với những lao lý pháp lý, từ đó hiểu đúng, vận dụng đúng. Ngoài ra, chúng tôi cũng san sẻ thuật ngữ Hội đồng quản trị trong tiếng Anh, giúp Quý vị thuận tiện trong quy trình thao tác với những đối tác chiến lược quốc tế, có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, soạn những hợp đồng ngoại thương .

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan cấp cao thứ hai trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, có nhiệm vụ quản lý các hoạt động của công ty.

– Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể nhân danh công ty để toàn quyền đưa ra những quyết định hành động cũng như triển khai những quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mà không thuộc thẩm quyền xử lý của Đại hội cổ đông .
– Hội đồng quản trị là cơ quan chỉ sống sót trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty CP .
– Đại hội cổ đông là cơ quan cấp cao nhất trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của công ty CP, có quyền quyết định hành động tối cao. Tiếp đến, thứ hai mới là Hội đồng quản trị .
– Thành viên trong Hội đồng quản trị theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp hiện hành thì không được ít hơn 03 thành viên và cũng không được vượt quá 11 thành viên .
– Thông thường một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị sẽ lê dài trong 5 năm .
Thành viên Hội đồng quản trị trong một nhiệm kỳ cũng không được quá 5 năm, nhưng hoàn toàn có thể được bầu lại ở những nhiệm kỳ khác nhau ( tức là với số nhiệm kỳ không số lượng giới hạn ) .

Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là Administrative Council hay Board of management, Board of director.

Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể được hiểu như sau trong tiếng Anh :
– The Board of Directors is the second senior agency responsible for managing the activities of the company .
– The Board of Directors can act on behalf of the company to make full rights to make decisions as well as perform the rights and obligations of the company that are not within the authority of the General Meeting of Shareholders .
– The Board of Directors is the agency that exists only in the organizational structure of a joint stock company .
– The General Meeting of Shareholders is the highest-level body toàn thân in the organizational system of a joint-stock company, having the ultimate right. Next, the second is the Board of Directors .

– A member of the Board of Directors in accordance with current law on enterprises may not be less than 03 members and must not exceed 11 members.

– Normally, a term of the Board of Directors will last for 5 years .
A thành viên of the Board of Directors may not exceed 5 years for a term, but may be re-elected at different terms ( ie with an unlimited number of terms ) .

Những cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Một số cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng Anh như thể :
Thành viên hội đồng quản trị tiếng Anh là Member of management Council ( n )
Ban trấn áp tiếng Anh là Control Board ( n )
Ban tổng giám đốc tiếng Anh là Board of General Directors ( n )
Tổng giám đốc tiếng Anh là general manager ( n )
Ban điều hành quản lý tiếng Anh là Executive Board ( n )
Phó tổng giám đốc tiếng Anh là Deputy General Manager ( n )
quản trị hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board ( n )
Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là General Meeting of Shareholders ( n ) .

Ví dụ về cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Một vài ví dụ về những cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh đó là :

– Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty TNHH MTV Hà Trung Phương Anh là ông Nguyễn Phương Trung.

=> The chairman of the board of directors of Ha Trung Phuong Anh Company Limited is Mr. Nguyen Phuong Trung .

– Ông Nguyễn Phương Trung sinh năm 1960, nguyên quán tại thành phố Ninh Bình, từng học khoa Quản trị kinh doanh tại trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, du học sinh tại trường đại học Havard – Mỹ và đã là thành viên hội đồng quản trị hơn 10 năm qua.

=> Mr. Nguyen Phuong Trung was born in 1960, originally from Ninh Binh City, studied Business Administration at Hanoi National Economics University, and international students at Harvard University – USA and was a thành viên of the Association. Board of Directors over 10 years .