huy chương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con giành huy chương hay gì?

Did you win a medal or something?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không chỉ huy chương trình đó.

I’m not in charge here.

OpenSubtitles2018. v3

Vào năm 1908, Úc thắng Anh Quốc để giành huy chương vàng với tỉ số 32-3.

In 1908, Australia defeated Great Britain, claiming the gold medal, the score being 32 points to three.

WikiMatrix

Trung Quốc lần đầu giành tất cả huy chương vàng môn bóng bàn.

China dominated the competition winning all gold medals.

WikiMatrix

Họ muốn tặng cậu huy chương bạc, nhưng có lẽ chỉ được huy chương đồng mà thôi

They want to get you the medaglia d’argento but perhaps they can get only the bronze.”

Literature

Ông đã nhận được rất nhiều tuyên dương, phần thưởng và huy chương trong sự nghiệp quân ngũ.

He received many commendations, awards and medals during his military career.

WikiMatrix

Tôi nghĩ ông nên đề nghị tặng huy chương, sếp.

I think you should recommend a decoration, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Huy chương của tôi

My medallion!

OpenSubtitles2018. v3

Buổi lễ trao tặng huy chương được tổ chức sau mỗi sự kiện thể thao Paralympic kết thúc.

A medal ceremony is held after each Paralympic event is concluded.

WikiMatrix

Tại 2006 Junior Grand Prix Final, cô giành chiến thắng với 28.34 hơn người đoạt huy chương bạc Aki Sawada.

At the 2005–2006 Junior Grand Prix Final, she won the competition 28.34 points ahead of silver medalist Aki Sawada.

WikiMatrix

Họ cũng có thể được trao huy chương mang tính lịch sử.

They may also be awarded historical medals.

WikiMatrix

Sớm hay muộn cô ấy sẽ giành một huy chương quốc tế.

Sooner or later she had to win an international medal

OpenSubtitles2018. v3

Nè, mẹ nhìn nè, huy chương vàng đấy!

It’s a nickname. See my gold medal!

QED

Sau đó các em sẽ nhận được huy chương Hội Thiếu Nữ.

Then you’ll receive the Young Women medallion.

LDS

Và tôi mong đó là một Huy chương Dũng cảm.

And I wish it was a Congressional Medal for bravery.

OpenSubtitles2018. v3

Có tổng cộng 104 vận động viên tranh hai bộ huy chương là đôi nữ và đồng đội nữ.

A total of 104 athletes competed in two medal events, namely the women’s duet and the women’s team.

WikiMatrix

Em sẽ phải giành được một huy chương.

You will get one medal

OpenSubtitles2018. v3

– Tôi nghe nói anh sắp được huy chương loại nào?

“What kind of citation you going to get?”

Literature

Không có huy chương bạc hay đồng, không có giải nhì hay giải ba.

There was no silver or bronze, no second or third place .

jw2019

Đội tuyển nữ đó có cơ hội rất tốt để đoạt huy chương vàng.

The women’s team had a good chance of medaling.

LDS

Họ sẽ tặng huy chương cho em.

They’ll give me a medal.

OpenSubtitles2018. v3

Ông nhận được Huy chương bay Vang danh cho hành động của mình tại Palermo vào tháng 3 năm 1942.

He earned the Distinguished Flying Medal for his actions over Palermo in March 1942.

WikiMatrix

Năm 1995, anh giành huy chương vàng tại FILA Wrestling World Championships tại Atlanta, Georgia.

In 1995, he won a gold medal at the FILA Wrestling World Championships in Atlanta, Georgia.

WikiMatrix

Tổng cộng có 84 bộ huy chương được trao.

In this manner, 88 mandates get distributed .

WikiMatrix

Ngoài ra họ cũng đoạt 3 huy chương vàng tại các năm 1970, 1978, 1986 ở Asian Games.

They also took the gold medal at the 1970, 1978, and 1986 Asian Games.

WikiMatrix