kênh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Marans được kết nối với La Rochelle bằng kênh đào Marans à la Rochelle.

It is connected to La Rochelle by the Canal de Marans à la Rochelle.

WikiMatrix

Ví dụ: một ứng dụng biên tập phim có thể chỉnh sửa và tải video lên kênh YouTube của bạn, hoặc một ứng dụng lập kế hoạch sự kiện có thể tạo sự kiện trên Lịch Google của bạn nếu bạn cho phép.

For example, a film editing app may edit your video and upload it to your YouTube channel, or an event planning app may create events on your Google Calendar, with your permission.

support.google

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2016, Luna đã mở live preview cho album trên kênh SMTOWN trên Naver V app.

On May 30, 2016 Luna held a live preview of the album on the SMTOWN channel on the Naver V app.

WikiMatrix

Các sản phẩm bao gồm CX3-20, CX3-40 và CX3-80 là thiết bị duy nhất của ngành sử dụng công nghệ kết nối Kênh sợi quang 4Gbit/s đối với 100% kết nối trong hệ thống và công nghệ PCI-Express.

The lineup, consisting of the CX3-20, CX3-40 and CX3-80, was the industry’s only storage platform to leverage end-to-end 4 Gbit/s (4 billion bits per second) Fibre Channel and PCI-Express technologies.

WikiMatrix

Prichett đi ngang qua kênh đào Panama, đi đến Sasebo vào ngày 11 tháng 2, rồi gặp gỡ Lực lượng Đặc nhiệm 77 vào ngày 15 tháng 2.

Steaming via the Panama Canal, she arrived at Sasebo 11 February and on the 15th rendezvoused with TF 77.

WikiMatrix

Từ 2006-2011, Tyson dẫn chương trình truyền hình NOVA ScienceNow trên kênh PBS.

From 2006 to 2011, he hosted the television show NOVA ScienceNow on PBS.

WikiMatrix

Để đăng ký một kênh trong khi xem câu chuyện của người sáng tạo, bạn có thể nhấn vào nút Đăng ký trong video đó.

To subscribe to a channel while watching a creator’s Story, you can hit the Subscribe button within the video.

support.google

Bạn cũng có thể tạo các phần kênh và danh sách phát riêng trên kênh cho mỗi thị trường chính để cung cấp nội dung tổng hợp theo ngôn ngữ và tăng thời gian xem.

You might also create unique sections and playlists on your channel for each key market to provide a consolidated offering by language and drive watchtime.

support.google

Cuxhaven có bến tàu và là một địa điểm đăng ký tàu quan trọng cho Hamburg cũng như kênh đào Kiel cho đến năm 2008.

Cuxhaven is home to an important fisherman’s wharf and ship registration point for Hamburg as well as the Kiel Canal until 2008.

WikiMatrix

ITV là một mạng lưới các kênh truyền hình vận hành các dịch vụ truyền hình khu vực cũng như chia sẻ các chương trình với nhau để được hiển thị trên toàn bộ mạng.

ITV is a network of television channels that operate regional television services as well as sharing programmes between each other to be displayed on the entire network.

WikiMatrix

Kênh dữ liệu MIL-STD-1553 được thay thế bằng MIL-STD-1773 kênh dữ liệu quang với khả năng xử lý dữ liệu lớn gấp 1000 lần.

The MIL-STD-1553 data bus is replaced by MIL-STD-1773 fiberoptic data bus which offers a 1,000 times increase in data-handling capability.

WikiMatrix

Lớp liên kết dữ liệu IS-95 chỉ cung cấp “chuyển giao nỗ lực tốt nhất” cho dữ liệu và kênh chuyển mạch cho thoại (ví dụ, một khung thoại mỗi lần 20ms).

The IS-95 data link layer only provided “best efforts delivery” for data and circuit switched channel for voice (i.e., a voice frame once every 20 ms).

WikiMatrix

Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.

You don’t need a separate username or password to manage YouTube channels with a Brand Account.

support.google

Chẳng hạn, nếu bạn bật Quảng cáo có thể bỏ qua trong cài đặt chủ sở hữu nội dung và một trong các kênh của bạn chọn kiếm tiền từ video thì video sẽ tự động bật quảng cáo có thể bỏ qua.

For example, if you enable Skippable ads in content owner settings and one of your channels chooses to monetise a video, it’ll automatically have skippable ads enabled.

support.google

Tuy nhiên, công tác đào kênh Suez mới được hoàn thành vào tháng 7 năm 2015.

Nevertheless, work on the New Suez Canal was completed in July 2015.

WikiMatrix

Droitwich cũng phát một kênh dữ liệu tốc độ bit thấp, dùng kiểu điều chế ma-níp dịch pha băng hẹp cho dịch vụ Radio Teleswitch. ^ “About LWCA”.

Droitwich also broadcasts a low bit-rate data channel, using narrow-shift phase-shift keying of the carrier, for Radio Teleswitch Services.

WikiMatrix

Tuy nhiên, phạm vi dao động có thể rộng hơn đối với các video hoặc kênh mới (chẳng hạn như mới ra mắt chưa được một tuần) hoặc video có ít hơn 100 lượt xem.

However, new videos or channels (such as those that are less than a week old), or videos with fewer than 100 views can see an even wider range.

support.google

Được thành lập bởi Philipp Dettmer vào năm 2013, kênh này đã thu hút được hơn 8 triệu lượt đăng ký.

Founded by Philipp Dettmer in 2013, the channel has now gained over 8 million subscribers.

WikiMatrix

Chọn chế độ xem mà bạn muốn kênh mới xuất hiện.

Choose the view in which you want the new channels to appear.

support.google

Một vài phần nhỏ của sông Regnitz gần Bamberg hợp thành một con kinh đào mà nối sông Main với Donau: Kênh đào Rhein-Main-Donau, mà chảy hầu như song song từ Bamberg tới Fürth.

Small portions of the Regnitz near Bamberg are incorporated into a canal connecting the Main with the Danube: the Rhine-Main-Danube Canal, which runs parallel most of the way from Bamberg to Fürth.

WikiMatrix

Nói cách khác, bạn chỉ cần sử dụng một dropbox để có thể tải lên một số kênh khác nhau.

In other words, you can upload to several different channels using just one dropbox.

support.google

Ngắt hết các kênh liên lạc

Sever all communications.- Sir?

opensubtitles2

Vào tháng 1 năm 2015, kênh bỏ chữ “Canada” ở dưới logo và chỉ còn FX, áp dụng logo hiện tại được sử dụng trên toàn thế giới.

In January 2015, the channel began referring to itself as FX, in addition to adopting the current logo used worldwide.

WikiMatrix

Cũng trong năm 2012, Jay Park trở lại Immortal Songs 2 và là thành viên cố định trên show truyền hình Come to play của đài MBC, trở thành khách mời của chương trình hài kịch Saturday Night Live phiên bản Hàn Quốc của kênh tvN.

Also in 2012, Park returned to KBS ‘ Immortal Songs 2, became a fixed panel thành viên on MBC’s Come to Play, and hosted tvN’s Saturday Night Live Korea .

WikiMatrix

Vào tháng 8 năm 2015, cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình trên kênh HSN đồng thời cũng quảng bá sản phẩm của riêng mình.

In August 2015, Simpson was a host on the HSN channel while promoting her products.

WikiMatrix