khám sức khoẻ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một cá thể chết não không có bằng chứng lâm sàng về chức năng não khi khám sức khoẻ.

A brain-dead individual has no clinical evidence of brain function upon physical examination.

WikiMatrix

Chẩn đoán thường bắt đầu bằng kiểm tra tiền sử y học, khám sức khoẻ cùng với xét nghiệm máu.

Diagnosis typically begins with a medical history and physical examination, along with blood tests.

WikiMatrix

Bà là một bác sĩ ở Brooklyn, và thường xuyên cho bạn bè, hàng xóm đến khám sức khoẻ dù có họ trả tiền ngay hay không.

She’s a doctor in Brooklyn, and she often lets friends and neighbors come to see her for health services, whether they can pay right away or not.

ted2019

” Chúng tôi có một chương trình giáo dục của chính phủ tại tất cả các phòng khám sức khoẻ cộng đồng dạy cho mọi người cách dùng bao cao su, , vì vậy tôi không thấy cách bộ phim này bổ sung thêm giá trị đối với việc giáo dục đã được đưa ra. ”

” We have a government educational programme at all public health clinics that teach people how to use condoms, ” she says, ” so I do n’t see how this film would add value to the education already provided. “

EVBNews

Các cơ sở vật chất của học sinh bao gồm một hội trường hiệu suất đa năng 2.800 chỗ ngồi, sân thể thao chính, khu thể thao phức hợp, sân tennis, phòng khám sức khoẻ, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng cà phê, ngân hàng, bưu điện, hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm và đại lý du lịch.

Student facilities include a 2,800-seat multi-purpose performance hall, main athletic field, sports complex, tennis courts, health clinic, restaurants, cafeteria, coffee shops, bank, post office, bookstore, stationery store, and travel agency.

WikiMatrix

Vào đầu tháng sáu, Dell công bố việc cộng tác với Practice Fusion để ra mắt các loại hồ sơ sức khoẻ điện tử mới cho các phòng khám y khoa nhỏ .

Earlier in June, Dell announced a partnership with Practice Fusion to deliver new types of electronic health records to small medical practices .

EVBNews

Tự nhiên không phú cho con người một sức khoẻ thể chất dồi dào như ở động vật, vũ khí giúp chúng khám phá những vùng đất mới.

The physical strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.

OpenSubtitles2018. v3

Việc chăm sóc kỹ lưỡng trước khi sinh là điều vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ và sự an toàn sinh đẻ cho bé, vì vậy phải đảm bảo rằng các cuộc khám thai trước khi sinh là việc quan trọng hàng đầu .

Good prenatal care is extremely important for the health and safe delivery of your baby, so be sure to make prenatal appointments a top priority .

EVBNews

Nhiều khám phá đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta có thể cứu loài ếch, nhưng khi loài ếch biến mất, không có lời hứa nào trên đây có thể được giữ cả trong việc cải thiện sức khoẻ con người.

Many discoveries await us if we can save the frogs, but when a frog species disappears, so does any promise it holds for improving human health.

QED