Phó Khoa Tiếng Anh Là Gì – Trưởng Khoa Trong Tiếng Tiếng Anh

Quy định đặt tên thanh toán giao dịch quốc tế ( tiếng Anh ) của Đại học Quốc gia TP. Hà Nội, những đơn vị chức năng thành viên và thường trực, những chức vụ chỉ huy nhằm mục đích giúp người dịch tiếng Anh dùng đúng thuật ngữ như lao lý và thống nhất những thuật ngữ với nhau khi cùng nhau dịch cùng loại tài liệu. Đây là lao lý rất có ích, ngoài những, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhân ra so với những trường ĐH khác .Bạn đang xem : Phó khoa tiếng anh là gì

*

Thời điểm áp dụng: 2011-2012

Phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị, thành viên thuộc ĐHQGHN, các chức danh lãnh đạo, áp dụng lên các tài liệu của các cơ quan này

Sau đây là văn bản vận dụng, tất cả chúng ta cùng đọc .

1. Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN
Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có)
Đại học Quốc gia Hà Nội Vietnam National University, Hanoi VNU
(ĐHQGHN)
Giám đốc ĐHQGHN President of Vietnam National University, Hanoi
Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Permanent Vice President of Vietnam National University, Hanoi
Phó Giám đốc ĐHQGHN Vice President of Vietnam National University, Hanoi
2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN
Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có)
Văn phòng Office of the President
Chánh văn phòng Chief of Office of the President
Phó chánh văn phòng Deputy Chief of Office of the President
Ban Tổ chức cán bộ Organization-Personnel Department
Ban Đào tạo Academic Affairs Department
Ban Khoa học công nghệ Science and Technology Department
Ban Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Political-Students Affairs Department
Ban Quan hệ quốc tế International Relations Department
Ban Kế hoạch tài chính Planning-Finance Department
Ban Xây dựng Construction Department
Ban Thanh tra Inspection Department
Trưởng ban Director
Phó trưởng ban Vice Director
3.Xem thêm : Thông Tư Hướng Dẫn Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Thông Tư 04/2019 / Tt Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN
Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên VNU University of Science VNU-HUS
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn VNU University of Social Sciences and Humanities VNU-USSH
Trường Đại học Ngoại ngữ VNU University of Languages and International Studies VNU-ULIS
Trường Đại học Công nghệ VNU University of Engineering and Technology VNU-UET
Trường Đại học Kinh tế VNU University of Economics and Business VNU-UEB
Trường Đại học Giáo dục VNU University of Education VNU-UED
Hiệu trưởng Rector
Phó Hiệu trưởng Vice Rector
Phòng chức năng Office
Trưởng phòng Head of Office
Phó trưởng phòng Deputy Head of Office
Khoa trực thuộc trường Faculty
Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa Dean/Associate Dean
Bộ môn Department
Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn Dean/Associate Dean
4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN
Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có)
Viện Công nghệ thông tin VNU Information Technology Institute VNU-ITI
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học VNU Institute of Microbiology and Biotechnology VNU-IMBT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences VNU-IVIDES
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục VNU Institute for Education Quality Asurance VNU-INFEQA
Viện Tin học Pháp ngữ VNU Francophone Institute for Informatics VNU-IFI
Viện trưởng Director
Phó viện trưởng Vice-Director
Phòng chức năng Office/Division
Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division
5. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN
Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có)
Khoa Luật VNU School of Law VNU-LS
Khoa Quản trị kinh doanh VNU School of Business VNU-HSB
Khoa Sau đại học VNU School of Graduate Studies VNU-SGS
Khoa Quốc tế VNU International School VNU-IS
Khoa Y – Dược VNU School of Medicine and Pharmacy VNU-SMP
Chủ nhiệm khoa Dean
Phó chủ nhiệm khoa Vice Dean
Phòng chức năng Office/Division
Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division
Bộ môn Department
Trưởng/Phó trưởng bộ môn Head/Deputy Head of Department
Center
6. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN
Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có)
Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á VNU Asia Research Center VNU-ARC
Trung tâm Nhân lực quốc tế VNU Center for International Manpower VNU-CIM
Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm VNU Center for Education Technology and Career Development VNU-ETC
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị VNU Training Center for Teachers of Political Theory VNU-TPT
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị VNU Center of Urban Studies VNU-CUS
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học VNU Center for Training Services and University City Development VNU-TSU
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao VNU Physical Education and Sports Center VNU-PES
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN VNU National Defense and Security Training Center VNU-NDS
Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo VNU Center for Sea and Island Research VNU-SIREC
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies VNU-CRES
Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu VNU International Center for Advanced Research on Global Change VNU-ICARGC
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ VNU Center for Women’s Studies VNU-CWS
Trung tâm Thông tin – Thư viện VNU Library and Information Center VNU-LIC
Trung tâm Phát triển hệ thống VNU Center for Systems Development VNU-CSD
Tạp chí Khoa học VNU Journal of Science VNU-JS
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên VNU Center for Student Services VNU-CSS
Nhà xuất bản VNU Publishing House VNU-PuH
Nhà In VNU Printing House VNU-PrH
Ban Quản lý và phát triển dự án VNU Project Management and Development Unit VNU-PMU
Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto VNU Vietnam National University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Ofice VNU-VKCO
Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin VNU Center for Applied Information Technology VNU-CAIT
Trung tâm Truyển thông và Quan hệ Công chúng VNU Center for Mass Communication and Public Relations VNU-VIMASSCOM
Giám đốc Trung tâm/đơn vị Director
Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị Vice Director
Phòng chức năng Office/Division
Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division

Xem hàng loạt văn bản về quyết định hành động số 3502 / ĐHQGHN-QHQT về đặt tên thanh toán giao dịch quốc tế tại đây .